Главная Обратная связь

Дисциплины:


A) Мектепті басқаруB) Жеке тұлғаны ұжымда тәрбиелеу

C) Шығармашылық

D) Таным теориясы

E) Оқыту теориясы

$$$ 337 C

Ата-аналар комитетін сайлайды -

A) мектеп директоры

B) сынып жетекші

C) сынып ата-аналары

D) оқушылар комитеті

E) педагогикалық кеңес

$$$ 338 A

Педагогиалық талдау объектісі

A)сабақ, тәрбие шаралары

B) мектеп құжаттары

C) мұғалім, оқушы тұлғалары

D) мектептің ата-аналамен жұмысы

E) мұғалім, оқушы іс-әрекеттері

$$$ 339 B

Оқыту принципінің негізін құрайды

A) Педагогикалық заңдар мен заңдылықтар

B) Жазу ережесі

C) Әдістемелік нұсқау

D) Мұғалімнің жұмыс жүйесі

E) Оқыту тәсілдері

$$$ 340 E

Тәрбиенің мақсаты :

A) Тәрбиені гуманизациялау

B) Тәрбиені гуманиторландыру

C) Еңбек және политехникалық білім беру

D) Эстетикалық тәрбие

E) Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы

$$$ 341 E

Педагогикалық процесінің жүйе құраушы компоненті

A) мазмұн

B) модель

C) міндет

D) эталон

E) мақсат

$$$ 342 C

Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым

A) Антропология

B) Андрогогия

C) Педагогика

D) Андропогия

E) Педоголия

$$$ 343 C

Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:

A) Амал

B) Әдіс

C) Әдістеме

D) Акт

E) Тәсіл

$$$ 344 B

Оқушылардың ғылыми көзқарасының жоғарғы деңгейде қалыптасуына мүмкіндік береді :

A) Дәстүрлі оқыту

B) Проблемалық оқыту

C) Бағдармалық оқыту

D) Догмалық оқыту

E) Технологиялық оқыту

$$$ 345 B

Дүниеге көзқарастың құрылысына жатпайды:

A) Білім

B) Білімге қажеттілік

C) Көз жеткізу

D) Іс-әрекетке дайындық

E) Идеал

$$$ 346 C

Тәрбие жүйесі:

A) ұжыммен бақыланбайтын біртұтас ұжым

B) өзін-өзі реттеуге бейімдігі бар жүйе

C) Өздігімен реттелетін және басқарылатын күрделі әлеуметтік психологиялық-педагогикалық құрылым

D) педагогикалық ұжым мен оқушылар ұжымының өзара әсеріE) Білім беру мен оқушыларды тәрбиелеудің біртұтас процесі

$$$ 347 C

Ғылым дүниетаным жеке тұлғаға мүмкіндік береді:

A) Кәсіпті дұрыс таңдауға

B) Өзінің қабілетін бағалауға

C) Қоршаған ортаның құбылыстарын дұрыс қабылдау және ұғыну

D) Тиімді оқып-үйрену

E) Нағыз достарды таңдау

$$$ 348 B

Дүниетаным:

A) Шынайлықты сезіну

B) Адам санасының спецификалық формасы

C) Адамның қарым-қатынасты түсінуі

D) Өзіндік позицияны таңдау

E) Басқа адамды түсіну қабілеті

$$$ 349 E

Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру:

A) еңбек тәрбиесі

B) дене тәрбиесі

C) адамгершілік тәрбиесі

D) экологиялық тәрбиесі

E) эстетикалық тәрбие

$$$ 350 D

Дүниетанымның құрамына кіретін компоненттер:

A) Ғылыми білік, біліктілік,дағды

B) Қоғамдық пікір,ғылымға қатынасы

C) Құндылық бағдар,сенім,діни көзқарастар

D) Ғылыми білімдер,жиынтығы,білімге қатынасы,сенім,қылық (іс)

E) Экононмикалық білімдер, табиғатқа деген мінез-құлық стилі

$$$ 351 E

Тәрбиенің құрамдас бөліктері:

A) Адамгершілік тәрбиесі, экологиялық тәрбие, азаматты тәрбиелеу, кәсіби білім,мамандық таңдауға дайындық

B) Гуманизациялау,интерноционалдық тәрбие,эстетикалық тәрбие, атеистік тәрбие, экологиялық тәрбие

C) Ақыл-ой тәрбиесі,атеистік тәрбие, саяси-идеялық тәрбие, дене тәрбиесі тәрбиені демократияландыру

D) Демократияландыру, экологиялық тәрбие, азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие,жанұя тәрбиесі

E) Ақыл-ой тәрбиесі,еңбек тәрбиесі,дене тәрбиесі,эстетикалық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі

$$$ 352 D

Экологиялық тәрбиенің міндеті:

A) Дене және спорттық қоғамдық маңызы және мәні туралы білімдер жүйесі мен оқушыларды байыту

B) Мектеп оқушыларын көркем өнер шығармашылығына тарту

C) Оқушыларда мәдени мінез-құлық және тәртіп қалыптастыру

D)Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру

E) Оқушылардың ақыл-ой қабілетін дамыту

$$$ 353 C

Эстетикалық тәрбиенің мәні:

A) Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру

B) Еңбексүйгіштікпен тәртіптілікке тәрбиелеу

C) Оқушыларды әртүрлі көркем-эстетикалық іс-әрекетті ұйымдастыру

D) Әлеуметтік жауапкершілікке және өз Отанына сүйіспеншілікке тәрбиелеу

E) Оқушыларды идеялық бағыттылыққа тәрбиелеу

$$$ 354 A

Оқушылардың кәсіби бағдарына енгізіледі:

A) Кәсіби ағарту, кәсіби көмек,кәсіби диагностика,кәсіби бейімділік

B) Кәсіби көмек,кәсіби диагностика,құқықтық ұйымдастырушылық жұмыс

C) Кәсіби диагностика,кәсіптік оқыту,еңбек тәрбиесі

D) Кәсіби көмек,кәсіпті таңдау,ағарту,өздігінен білім алу

E) Кәсіби бағдар,кәсіби біліктілік

$$$ 355 A

Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады:

A) Дененің дұрыс дамуына әсер ету,организмді шынықтыру,қозғалыс сапасын дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру

B) Білім,біліктілік пен дағдылар жүйесін қалыптастыру

C) Ақыл-ой дағдысы мен біліктілігін қалыптастыру

D) Жүйелі оқуға қызығушылығын қалыптастыру

E) Эстетикалық талғамын қалыптастыру

$$$ 356 E

Денені жаттықтыруға жатқызылады:

A) Жарыс

B) Валеология сабағы

C) Олимпиада

D) Байқау

E) Гимнастика,денені шынықтыру,спорттық ойындар

$$$ 357 A

Оқушылардың экономикалық тәрбиелілігінің көрсеткіші болып табылады:

A) ҚР-дағы экономикалық саясат,негізгі экономикалық ұғымдармен жетекші идеялар туралы білімі

B) Табиғатты қорғауға саналы жауапкершілік сезімі

C) Экономикалық мәдениетті меңгеруі

D) Табиғатты қорғау бойынша тәжірибелік іс-әрекеті

E) Математикалық білімі

$$$ 358 B

Эстетикалық тәрбие бойынша сыныптан тыс жұмыстың түрлері:

A) Музыкалық студия, өнер қайраткерлерімен кездесу,өнер лицейіне экскурсия

B) Сынып сағаттары, сыныптан тыс оқу

C) Өлкетану музейлеріне экскурсия, пікірталас

D) Ата-аналар жиналысы,дамыта оқыту бойынша семинар

E) Олимпиада, әңгімелесу,жарыс

$$$ 359 A

Мінез-құлықты ынталандыру мен іс-әрекет әдістер тобына жататындар:

A) Мадақтау

B) Сендіру

C) Үйрету

D) Жаттығу

E) Әңгіме

$$$ 360 C

Тәрбие әдісіне жататындар:

A) Сынып сағаты

B) Сабақ

C) Педагогикалық талап

D) Орта

E) Ұжым

$$$ 361 C

Оқушылардың мінез-құлқы және іс-әрекетін ынталандыру әдісіне жататындар:

A) Жаттығу

B) Үлгі

C) Мадақтау

D) Сынып сабағы

E) Диспут

$$$ 362 A

Тәрбиенің формасына жататындар:

A) Тақырыптық кештер

B) Көрме ұйымдастыру

C) Кесте

D) Кроссворд шешу

E) Өлең-тақпақ оқу

$$$ 363 C

Тәрбие жұмысының формасы:

A) Театр

B) Сабақ

C) Экскурсия

D) Фильм

E) Кітапхана

$$$ 364 B

Тәрбие әдісіне жататындар:

A) Кітап мазмұны

B) Ересек адамның үлгі көрсетуі

C) Тәрбие сағаты

D) Тақырыптық кеш

E) Экскурсия

$$$ 365 C

Оқушылардың мінез-құлқын және іс-әректін мотивациялау ынталандыру әдісіне жататындар:

A) Лекция

B) Мысал келтіру әдісі

C) Байқау

D) Жаттығу

E) Жазалау

$$$ 366 A

Тәрбие әдісіне жататындар:

A) Сендіру, жаттығу, ынталандыру,өзін-өзі тәрбиелеу

B) Әңгімелесу, тәжірибелік жұмыс

C) Семинар, зачет

D) Принцип, концультация

E) Көндіру, үйрету

$$$ 367 E

Теориялық әдістемелік зерттеудің пәніне жатпайды

A) Жеке тұлғаны қалыптастыру барысындағы тәрбиенің мәні мен маңызы

B) Тәрбие жұмысының мазмұнын анықтау

C) Тәрбие әдістерін құрастыру

D) Оқушының тәрбиесі мен оқуына әсерін зерттеу

E) Оқушылардың білім деңгейін зерттеу

$$$ 368 D

Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны:

A) Қосымша роль

B) Екінші роль

C) Белгісіз роль

D) Негізгі роль

E) Маңызды роль

$$$ 369 C

Тәрбие тәсілдері:

A) Тәрбиелеуші жағдайлар

B) Оптималдандыру жағдайы

C) Жалпы әдістің бөлігі

D) Тәрбиені ұйымдастырудың түрі

E) Тәрбие құралдары

$$$ 370 E

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:

A) Мәдениетке

B) Дінге

C) Эстетикаға

D) Этикаға

E) Экономикаға

$$$ 371 E

Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады:

A) Құралдар

B) Форма

C) Нәтиже

D) Мазмұн

E) Мақсат

$$$ 372 A

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

A) Лекция,әңгіме,пікірталас

B) Мадақтау,әңгіме,мысал

C) Жаттығу,тәрбиелеушілік жағдаят туғызу

D) Жарыс,әңгімелесу,мысал

E) Сыныптан тыс жұмыс, жарыс,жаттығу,сендіру

$$$ 373 B

Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы:

A) Сынып сағаты

B) Ата-аналар жиналысы

C) Экскурсия

D) Байқау

E) Әлеуметтік

$$$ 374 C

Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді:

A) Жаттықтыру жаттығуы

B) Әңгіме

C) Табиғат,әдебиет,өнер

D) Мадақтау

E) Жазалау

$$$ 375 E

Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы

A) Директор

B) Завуч

C) Оқушылар ұжымы

D) Ата-аналар комитеті

E) Педагогикалық кеңес

$$$ 376 B

АСМакаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды

A) Екі

B) Үш

C) Төрт

D) Бес

E) Бестен жоғары

$$$ 377 C

Оқыту ауызша әдістері:

A) тәжірибелік жұмыс

B) жаттығу, байқау

C) әңгіме, түсіндіру, әңгімелеу, оқулықпен жұмыс

D) иллюстрациялау, демонтрациялау

E) лабораториялық жұмыс, иллюстрациялау

$$$ 378 D

Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары:

A) Тақырыптық жоспар

B) Оқу-жоспары

C) Әдістемелік жұмыс жоспары

D) Тәрбие жұмысының жоспары

E) Календарлық жоспар

$$$ 379 E

Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:

A) Тұратын жеріндегі достары

B) Замандастары

C) Жолдастары

D) Әріптестері

E) Сынып ұжымы

$$$ 380 A

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:

A)Сынып жетекшісі

B) Мектепдиректоры

C) Пән мұғалімі

D) Сынып старостасы

E) Мектап завучы

$$$ 381 C

АСМакаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады:

A) Қол жетпейтін,аздап қол жетпейтін,толық қол жетпейтін

B) Жалпы,жеке,топтық

C) Жақын, орта, алыс

D) Мектепке дейінгі,жасөспірімдік, жеткіншек

E) Балалық, ата-аналық

$$$ 382 C

Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне:

A) Администрациялық-шаруашылық

B) Оқушыларды теориялық және тәжірибе жағынан дайындау

C)Тәрбиелік, ұйымдастыушылық

D) Педагогикалық кеңесті ұйымдастыру және өткізу

E) Мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру

$$$ 383 A

Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекетінің түрі

A) Олимпиада,лекторлық,қызығушылық клубы

B) Танымдық,құндылық-бағдар,қоғамдық-саяси

C) Ізгілік,демократиялық,педагогикалық ынтымақтастық

D) Оқушылардың рейтингісін анықтау

E) Анкета

$$$ 384 B

Отбасы тәрбие әдісіне жататындар:

A) Гуманизациялау демократияландыру

B) Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдану

C) Мұғалімдермен кездесу

D) Ата-аналар комитетінің отырысын өткізу және қатысу

E) Баланың қажеті мен қызығушылығын дамыту

$$$ 385 D

Отбасының қызметіне жатпайды:

A) Тұқым жалғастырушылық

B) Тәрбиелеушілік

C) Экономикалық

D) Кәсіпке оқытушылық

E) Түзетушілік

$$$ 386 B

Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма:

A) Ата-аналар жиналысы

B) Спорттық жиналыстар

C) Туристік саяхат

D) Үйірме жұмыстары

E) Әдебиетті бірлесе оқу

$$$ 387 E

Отбасы тәрбиесі туындауы:

A) Құлдық қауымда

B) Бзд I-III ғасыр

C) Алғашқы еңбек құралдарының пайда болуына байланысты

D) Тәриенің қоғамдық қызметінің ерекшеленуіне байланысты

E) Моногамиялы отбасының пайда болуына байланысты

$$$ 388 C

Қоғамның құрылымдық ұйымы болып табылады:

A) Мектеп

B) Балабақша

C) Отбасы

D) Ауыл

E) Сынып

$$$ 389 A

Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды:

A) Еңбек тәрбиесі

B) Нарықтық қатынас

C) Азаматтық құқық

D) Әкімшілік құқық

E) Құқықтық тәрбие

$$$ 390 A

Дидактикалық бағдармаларды шешуді ұйымдастыруға байланысты оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы:

A) Оқыту әдісі

B) Оқыту формалары

C) Оқыту құралдары

D) Оқу тапсырмалары

E) Факультативтер

$$$ 391 C

Нысана көру арқылы қабылданатын дидактикалық принципï:

A) Ғылымилық

B) Жүйелілікi

C) Көрнекілік

D) Сабақтастық

E) Оқытудың жеткіліктілігі

$$$ 392 B

Білім мазмұнындағы ғылым жетістігін қамтитын оқытудың принципі:

A) Жүйелілік

B) Ғылымилық

C) Жеткілікті

D) Сабақтастық

E) Саналылық

$$$ 393 C

Оқушылардың қабілетін есепке алатын, дидактикалық принцип:

A) Белсенділік принципі

B) Саналылық

C) Көрнекілік

D) Жеткіліктілік

E) Ғылымилық

$$$ 394 E

Меңгеру процесінің негізгі этаптары:

A) Проблеманы қоя білу,болжамды ұсыну және оны дәлелдеу

B) Есте қалдыру,түсіну,ойлау,қортындылау

C) Сезіну, қабылдау, мойындау

D) Білімді жүзеге асыру, есте сақтау тәжірибеде қлодану

E) Есте қалдыру,қорытындылау,бекіту,қолдану

$$$ 395 C

Оқу процесін ұйымдастыруға байланысты қойылатын талаптар ережелері:

A) Білім беру мазмұны

B) Оқытудың мақсаты

C) Оқытудың принциптері

D) Оқытудың міндеттері

E) Оқытудың әдістері

$$$ 396 A

Ғылыми білім жүйесі ретінде дидактика ұғымын алғаш рет өңдеген:

A) ЯАКоменский

B) ВРатке

C) ЖЖРуссо

D) ИТПесталоцци

E) ИФГербарт

$$$ 397 D

Дидактика “Жалпыға бірдей өнер, барлығын бәріне үйретеді”-деп түсіндірген:

A) ИГПесталоцци

B) ВРатке

C) ЖЖРуссо

D) ЯАКоменский

E) ПФКаптерев

$$$ 398 D

Педагогикалық процесті ұйымдастыру негізінде педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерін мына қағиданы ұсыныңдар:

A) Жүйелік

B) Көрнекілік

C) Нақтылы

D) Ғылымилық

E) Жеткілікті

$$$ 399 E

Оқыту процесінде жетекші жүйе құрушы фактор болып:

A) Оқыту әдісі

B) Білімнің мазмұны

C) Оқыту түрлері

D) Педагогикалық технология

E) Оқытудың мақсаты

$$$ 400 A

Оқу материалын жүйелі түрде және оны өткен материалмен байланыстыра отырып меңгеру қандай қағидаға негізделген :

A) Жүйелік

B) Көрнекілік

C) Нақтылы

D) Ғылымилық

E) Жеткілікті

$$$ 401 D

Оқу-танымдық іс-әрекеттің жүйелілігі қандай болуы мүмкін:

A) Тәжірибеде білімді пайдалану

B) Есте сақтау

C) Қабылдау,есте сақтау,тәжірибеде білімді пайдалану

D) Ойдағы талдау, есте сақтау,тәжірибеде білімді пайдалану

E) Қабылдау,тәжірибеде пайдалану

$$$ 402 A

Оқу-танымдық іс-әрекеттің компоненті:

A) Жаңа материалды меңгеру,есте сақтау

B) Танымдық

C) Мазмұндық

D) Бағалаушылық, қорытынды

E) Қызығушылығы бойынша

$$$ 403 D

Оқытудың сөздік әдістерін көрсетіңіз:

A) Тәжірибелік жұмыс

B) Жаттығу байқау

C) Иллюстрациялау

D) Әңгіме түсіндіру,оқулықпен жұмыс

E) Лабораториялық сабақ иллюстрация

$$$ 404 A

Оқытудың көрнекілік әдістерін көрсетіңіз:

A) Байқау,демонстрациялау

B) Лекция, әңгімелеу

C) Жаттығу,лабораториялық сабақ

D) Әңгіме,демонсрациялау

E) Оқулықпен жұмыс

$$$ 405 C

Оқытудың тәсілдері:

A) Оқытудың моделі

B) Оқытудың жолы

C) Оқыту әдісінің құрамды бөлігі жеке жағы

D) Оқытудың құрамдары

E) Оқытудың эталоны

$$$ 406 C

“Дидактикалық очерктер” еңбегінің авторы:

A) НККрупская

B) НДХмель

C) РТЛемберг

D) НҚұлжанов

E) КБержанов

$$$ 407 A

Білімнің қалыптасуының негізгі көрсеткіші:

A) Күнделік тұрмыста байқау арқылы ғылыми фактілерді,ұғымдарды меңгеруі

B) Фактілерді білуі

C) Оқу шапшаңдығы,заңдылықтарды білуі

D) Жылдам жазып конспектілеуді білуі

E) Тәжірибелік істерді модельдеу,күнделікті тұрмыстағы фактілерді білу

$$$ 408 A

Оқыту теориясы

A) Дидактика

B) Әдістеме

C) Әдіснама

D) Әлеуметтік

E) Философия

$$$ 409 A

Дидактиканың мәні:

A) Оқыту,үйрету олардың өзара әрекеттестігі

B) Оқытудың мазмұндылық аспектісі

C) Тәрбие процесі

D) Мектепті басқару

E) Дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру

$$$ 410 B

Ғылымдағы дидактиканың қызметі ретінде:

A) Тәрбие процесті тану

B) Оқытудың заңдылықтарын тану

C) Жеке тұлғаның даму заңдылықтарын тану

D) Өзін-өзі тәрбиелеу процесін зерттеу

E) Адамның мүмкіншілігін зерттеу

$$$ 411 B

Дидактиканың пәніне не кірмеиді

A) Оқытудың мазмұны және мақсаты

B) Оқушыларға ата-аналардың ықпалы

C) Оқытудың заңдылықтары

D) Оқытудың әдісі мен принципі

E) Оқытудың түрлері

$$$ 412 B

Педагогикалық процестің жүйе құрастырушылық компоненті:

A) Әдіс пен тәсілдің бірлігі

B) Мақсат

C) Педагогикалық процестің мазмұны

D) Оқытудың әдістемесі

E) Оқушының іс-әректі

$$$ 413 A

Класстық-сабақ жүйесінде оқуды ұйымдастыру сақталады, бірақ оқушылардың қабілеттеріне және ақыл-ойының дейгейіне байланысты әр сыныпқа қай жүйе бойынша бөлінеді:

A) Мангеймдік

B) Белл-лангестерлік

C) Дальтон-план

D) Трампа-жоспар

E) Келлер-жоспары

$$$ 414 D

Оқушылармен оқытушылардың жаңа білімді меңгеруі үшін қолданылатын материалдық және идеялық обьектілері:

A) Педагогикалық технология

B) Оқыту процесін ұйымдастыру

C) Оқыту әдісі

D) Оқыту құралдары

E) Технологиялық оқыту құралдары

$$$ 415 E

Дидактиканы оқыту обьектісі:

A) Оқушылардың дамуы

B) Оқушылардың тәрбиесі

C) Ілім

D) Оқыту

E) Оқыту процесі

$$$ 416 A

Дидактиканың категорияларына жатпайтындар:

A) Әлеуметтану

B) Ілім

C) Үйрету

D) Білім беру

E) Оқыту

$$$ 417 E

Білік:

A) Автоматтық деңгейге жеткізілген тәжірибеде білімдердің қолдануға жақсы жетілдірілген әрект

B) Білімдердің жиынтығы

C) Білімді бекітуге бағытталған әрекет

D) Білімді мағыналауға бағытталған әрекет

E) Тәжірибеде игерілген білімді қолдануды меңгеру тәсілдері

$$$ 418 B

Дифференциалды оқыту:

A) Артта қалушы оқушылармен жұмыс

B) Әрбір оқушының немесе жеке оқушылар топтарының мүмкіншіліктері мен мұқтаждарын барынша есепке алу

C) Қиын балалармен жеке жұмыс

D) Дарынды балаларды оқыту

E) Оқушылардың өзіндік жұмыстары

$$$ 419 D

Оқытудың заңдылықтары:

A) Оқыту ережелері

B) Өсиет

C) Оқушылардың білім,дағдыларына қойылатын талаптар

D) Белгілі жағдайларда қайталанатын қажетті,елеулі обьективті тұрақты байланыстар

E) Оқу процесін ұйымдастырудың нұсқаулары

$$$ 420 C

“Жеңілден қиынға” “Қарапайымнан күрделіге” “Белгіден белгісізге” ережелері оқытудың қай принципіне жатады

A) Ғылымилық

B) Теорияның тәжірибемен байланыстылық

C) Қол жетерлік

D) Көрнекілік

E) Бірізділік

$$$ 421 A

ЯА Коменскийдің пікірінше «Дидактиканың алтын ережесі»:

A) Көрнекілік

B) Жүйелілік

C) Қол жетерлік

D) Сабақтастық

E) Ғылымилық

$$$ 422 B

Дидактиканың «Бүкіл сыныппен жұмыс істей отырып,оқушыңды есіңе ұста»

ережесі оқытудың қай принципіне жатады

A) Жүйелілік және бірізділік

B) Оқушылардың дербес ерекшеліктерін есепке алу

C) Біріктілік

D) Саналық және белсенділік

E) Көрнекілік

$$$ 423 A

Мұғалім сабақ жоспарын жасауда қай жоспарды алады:

A) Тақырыптық

B) Жылдық

C) Перспективалық

D) Тәрбие жұмысының жоспары

E) Жарты жылдық

$$$ 424 C

Сабақтың білім мазмұнының негізгі талаптарына кірмейтіндер:

A) Ғылымилық

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...