Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Поняття, суть, соціальне призначення і цінність державиОсновні підходи до визначення поняття держави. Основні ознаки держави як соціально-політичного явища: наявність особливої державної публічної влади; державний суверенітет; територіальна ознака держави; система права і система законодавства держави; фінансово-грошова система держави, бюджетна, податкова, банківська, інвестиційна системи тощо; державна ідеологія, державна мова, державні символи та інші ознаки держави.

Поняття сутності держави як соціально-політичного явища. Співвідношення суті, завдань і соціального призначення держави: еволюція поглядів у світовій і вітчизняній науці.

Типологія держав. Основні критерії виділення типів держави: економічний (спосіб виробництва), політичний, міжнародний, формаційний, цивілізаційний, релігійний, моральний тощо. Формаційний і цивілізаційний підходи до типології держав.

Рекомендована література до теми.

1. Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности.- М., 1996.

2. Байтин М.И. Государство и политическая власть.- Саратов, 1972.

3. Байтин М.И. К дискуссии о понятии государства // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1971.

4. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. 1993. № 7.

5. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право, 1993. № 7.

6. Витченко A.M. Теоретические проблемы исследования государственной власти.- Саратов, 1982.

7. Денисов А.И. Сущность и формы государства. М., 1960.

8. Карапетян Л.М. Грани суверенитета и самоопределение народов. //Государство и право. 1993 № 1.

9. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права. К. Атіка, 2005.

10. Косарев А.И. Происхождение и сущность государства.- М., 1969.

11. Кресіна І.О. Політична влада //Юридична енциклопедія. Т. 4. - С. 629-630.

12. Рабінович П.М. Державна влада //Юридична енциклопедія. Т. 2. - С.85-86.

13. Рабінович П.М. Соціальна сутність держави; теоретико-методологічні засади // Право України. – № 8. - С.41-44.

14. Левин И.Д. Суверенитет. М., 1948.

15. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов// Советское государство и право. 1990, № 10.

16. Лобода Ю.П. Цінність держави як її соціальна сутність (теоретико-методологічні аспекти дослідження): Автореф. дис. канд. юрид. наук: О., 2001.

17. Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. М, 1998.

18. Мамут Л.С. Проблемы теории государства в современной идеологической борьбе. М., 1976.

19. Манов Г.И. Признаки государства. Новые прочтения. М. 1993.

20. Петров B.C. Тип и формы государства.- Ленинград, 1967.

21. Петров B.C. Сущность, содержание и форма государства.- М., 1971.22. Рожкова Л.П. Принципы и методы типологии государства и права.- Саратов, 1984.

23. Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий // Государство и право - 1997 - № 2.

24. Чиркин В.Е. Государствоведение. М, 1999.

25. Чиркин В.Е. Политическая и государственная власть //Сов. гос. и право. –1989. – № 1.

26. Чиркин В.Е. Об определении государства // Государство и право . 1993. № 8.

27. Чиркин В.Е. Легализация и легитимизация государственной власти // Государство и право.1995. № 8.

28. Ушаков А.А. О понятии исторического типа государства и права // Правоведение 1983, № 5.

29.Суверенітет (державний, народний, національний) // Юридична енциклопедія.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...