Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест тапсырмасын құрастырған ____________________ Ахметова С.О. 6 страницаE) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Касательная: 3-ші нүктені көрсету → Еnter

 

179. Примитивтердің еркін нүктелеріне байластыруды пайдаланып 1-2 және 2-3 кесінділерін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Ближайшая точка : 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Ближайшая точка: 3-ші нүктені көрсету → Еnter

B) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Пересечение: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Ближайшая точка : 3-ші нүктені көрсету → Еnter

C) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Ближайшая точка: 3-ші нүктені көрсету → Еnter

D) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. Привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Середина: 3-ші нүктені көрсету → Еnter

E) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Кажущееся пересечение: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль : 3-ші нүктені көрсету → Еnter

 

180. Нүктелік элементтерге байланып 1-2-3-4-5-1 көпбұрышын тұрғызудың командалар тізбегін көрсетіңіз?

А) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 3-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 4-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 5-ші нүктені көрсету → Замкнуть

B) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел:1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль: 3-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 4-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 5-ші нүктені көрсету → Замкнуть

С) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Параллельно: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль: 3-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 4-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль: 5-ші нүктені көрсету → ЗамкнутьD) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Кажущееся пересечение: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль: 3-ші нүктені көрсету → Конточка: 4-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль : 5-ші нүктені көрсету → Замкнуть

E) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. Привязка Пересечение: 2 -ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль: 3-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 4-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль: 5-ші нүктені көрсету → Замкнуть

 

181.1-ші нүктеден шеңберге жанама тұрғызудың дұрыс нұсқасын көрсетіңіз ?

А) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Касательная : 2-ші нүктені көрсету → Еnter

B) Рисование → Отрезок (Первая точка): Точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Кажущееся пересечение : 2-ші нүктені көрсету → Еnter

C) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → Еnter

D) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Узел: 2-ші нүктені көрсету → Еnter

E) Рисование → Отрезок (Первая точка): Точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Ближайшая точка : 2-ші нүктені көрсету → Еnter

 

182.1-ші нүктеден доға мен кесіндіге перпендикулярларды қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Нормаль: 2-ші (немесе 3) нүктені көрсету - Еnter

В) Рисование → Отрезок (Первая точка): Точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Ближайшая точка : 2-ші (немесе 3) нүктені көрсету - Еnter

C) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші (немесе 3) нүктені көрсету → Еnter

D) Рисование → Отрезок (Первая точка): об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Середина: 2-ші (немесе 3) нүктені көрсету → Еnter

E) Рисование → Отрезок (Первая точка): Точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Кажущееся пересечение : 2-ші (немесе 3) нүктені көрсету → Еnter

 

183. Ортасы және радиусы бойынша шеңбер тұрғызуға арналған командалар тізбегін көрсетіңіз?

А) Рисование → Круг → Центр, Радиус → (Центр): 320, 90 → (Радиус): 60 → Еnter

В) Рисование → Круг → Центр, Радиус → (Центр): об. привязка Центр: 1-ші нүктені көрсету → (Диаметр): 120 → Еnter

C) Рисование → Круг → (Центр): 320, 90 → (Диаметр): 120 → Еnter

D) Рисование → Круг → (Центр): об. привязка Середина: 1-ші нүктені көрсету → (Радиус): 60 → Еnter

E) Рисование → Круг → Центр, Диаметр → (Центр): 320, 90 → (Диаметр): 120 → Еnter

 

184. Диаметрінің екі нүктесі бойынша шеңберді қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Круг → 2 точки → 1-ші нүктені көрсету → 2-ші нүктені көрсету

D) Рисование → Круг → 3Т → Точка 1 → Точка 2 → Еnter

С) Рисование → Круг → (Центр): 320, 90 → 1-ші нүктені көрсету → 2-ші нүктені көрсету → Еnter

D) Рисование → Круг → 2 точки → (Центр): 320, 90 → 1-ші нүктені көрсету → Еnter → 2-ші нүктені көрсету

E) Рисование → Круг → указание 1 → Еnter → 2-ші нүктені көрсету → Еnter

 

185. Үш нүктесі бойынша шеңберді қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Круг → 3 точки → 1-ші нүктені көрсету → 2-ші нүктені көрсету → 3-ші нүктені көрсету

B) Рисование → Круг → Еnter: 1-ші нүктені көрсету → 2-ші нүктені көрсету → 3-ші нүктені көрсету

C) Рисование → Круг → 3 точки → (Центр): 320, 90 → 1-ші нүктені көрсету → Еnter: 2-ші нүктені көрсету → Еnter: 3-ші нүктені көрсету → Еnter

D) Рисование → Круг → 1-ші нүктені көрсету → Еnter: 2-ші нүктені көрсету → 3-ші нүктені көрсету → Еnter

E) Рисование → Круг → (Центр): 320, 90 → 1-ші нүктені көрсету → 2-ші нүктені көрсету → 3-ші нүктені көрсету

 

186. Екі жанама және радиус бойынша шеңбер тұрғызуға арналған командалар тізбегін көрсетіңіз?

А) Рисование → Круг → 2 точки касания, радиус → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (радиус круга): 15

B) Рисование → Круг → 2 точки касания, радиус → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (диаметр круга): 30

C) Рисование → Круг → 2 точки касания, диаметр → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (радиус круга): 15

D) Рисование → Круг → 2 точки касания → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → Еnter

E) Рисование → Круг → 2 точки касания, центр → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (центр круга): 100, 50

 

187. Екі жанама және радиус бойынша шеңбер тұрғызуға арналған командалар тізбегін көрсетіңіз?

А) Рисование → Круг → 2 точки касания, радиус → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (радиус круга): 50 → Еnter

B) Рисование → Круг → 2 точки касания, радиус → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (диаметр круга): 100

C) Рисование → Круг → 2 точки касания, диаметр → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (радиус круга): 50

D) Рисование → Круг → 2 точки касания, радиус → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → Еnter

E) Рисование → Круг → 2 точки касания, центр → 1-ші шеңберді көрсету → 2-ші кесіндіні көрсету → (центр круга): 100, 50

 

188. Кесіндінің соңында жатқан екі нүкте бойынша шеңберді қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Круг → 2Т → об. привязка Конточка: -ші нүктені көрсету → об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету

B) Рисование → Круг → 2 точки → об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Ближайшая точка: 2-ші нүктені көрсету

C) Рисование → Круг → 2 точки касания, радиус → об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету

D) Рисование → Круг → Центр, диаметр → об. привязка Середина→ → об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету

E) Рисование → Круг → Центр, диаметр → (Центр): об. привязка Середина→ об. привязка Пересечение: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету

 

189. Ортаға байластыру арқылы шеңбер тұрғызуға арналған командалар тізбегін көрсетіңіз?

А) Рисование → Круг → Центр, радиус → об. привязка Центр: 1-ші нүктені көрсету → (Радиус): 60 → Еnter

В) Рисование → Круг → 1 точка касания, радиус → об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → (Радиус): 60 → Еnter

C) Рисование → Круг → Узел, радиус → об. привязка Узел: 1-ші нүктені көрсету → (Радиус): 60 → Еnter

D) Рисование → Круг → касательная, радиус → об. привязка Касательная: 1-ші нүктені көрсету → (Радиус): 60 → Еnter

E) Рисование → Круг → Центр, радиус → об. Привязка: Середина: 1-ші нүктені көрсету → (Радиус): 60

 

190. Үш нүктесі бойынша доғаны қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Дуга → 3 точки→ (начальная точка дуги): 320, 130 → Еnter: (Вторая точка дуги): 380, 70 → Еnter: (Конечная точка дуги): 260, 70 → Еnter

B) Рисование → Дуга → 3 точки→ (начальная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → (Вторая точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 3-ші нүктені көрсету

C) Рисование → Дуга → 3 точки→ (начальная точка дуги): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → (Вторая точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): об. привязка Конточка: 3-ші нүктені көрсету

D) Рисование → Дуга → 3 точки→ (начальная точка дуги): @ 0, 100 → Еnter → (Вторая точка дуги): @ 0, 130 → Еnter: (Конечная точка дуги): @ 0, 150 → Еnter

E) Рисование → Дуга → 3 точки→ (начальная точка дуги): @ 120, 0 → (Вторая точка дуги): @ 160, 0 → (Конечная точка дуги): @ 200, 0 → Еnter

 

191. Бастапқы нүктесі, ортасы және бұрышының шамасы бойынша доға тұрғызуға арналған командалар тізбегін көрсетіңіз?

A) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Угол → (Начальная точка дуги): 240, 70 → Еnter → (Вторая точка дуги): _ц → (Центр дуги): 300, 70 → Еnter: (Конечная точка дуги): _у → (Центральный угол): 270 → Еnter

B) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Угол → (Начальная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Середина: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _у → (Центральный угол): 270 → Еnter

C) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Угол → (Начальная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Центр: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _у → (Центральный угол): 270 → Еnter

D) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Угол → (Начальная точка дуги): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Центр: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _у → (Центральный угол): 270 → Еnter

E) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Угол → (Начальная точка дуги): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Середина: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _у → (Центральный угол): 270 → Еnter

 

192. Бастапқы нүктесі, ортасы және хордасының ұзындығы бойынша доғаны қалай тұрғызуға болады?

A) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Длина → (Начальная точка дуги): 290, 80 → Еnter: (Вторая точка дуги): _ц → (Центр дуги): 350, 80 → Еnter: (Конечная точка дуги): _д → (Длина хорды): -100 → Еnter

B) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Длина → (Начальная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Середина: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _д → (Длина хорды): -100 → Еnter

C) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Длина → (Начальная точка дуги): об. привязка Конточка:1 -ші нүктені көрсету → (Вторая точка дуги): _ц → (Центр дуги): об. привязка Центр: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _д → (Длина хорды): -100 → Еnter

D) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Длина → (Начальная точка дуги): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Середина: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _д → (Длина хорды): 100 → Еnter

E) Рисование → Дуга→ Начало, Центр, Длина → (Начальная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → об. привязка Центр: 2-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): _д → (Длина хорды): 100 → Еnter

 

193. Екі нүктесі және радиусы бойынша доға тұрғызуға арналған командалар тізбегін көрсетіңіз?

А) Рисование → Дуга → Начало, Конец, Радиус→ (Начальная точка дуги): 290, 70 → Еnter: (Вторая точка дуги): _к→ (Конечная точка дуги): 370, 120 → Еnter → _р → (радиус): -60 → Еnter

B) Рисование → Дуга → Начало, Конец, Радиус → (начальная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): об. привязка Ближайшая точка: 2-ші нүктені көрсету →(Радиус): -60 → Еnter

C) Рисование → Дуга → Начало, Конец, Радиус → (Начальная точка дуги): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → (Конечная точка дуги): об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету → (радиус): 60 → Еnter

D) Рисование → Дуга → Начало, Конец, Радиус → (Начальная точка дуги): @ 0, 100 → Еnter → (Вторая точка дуги): 0, 130 → Еnter: (Конечная точка дуги): об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету

E) Рисование → Дуга → Начало, Конец, Радиус → (Начальная точка дуги): @ 120, 0 → Еnter: (Конечная точка дуги): @ 200, 0 → Еnter → радиус: 60 → Еnter

 

194. Төменгі шеңберлерді қоршауға алып, өшіруге арналған командалар тізбегін көрсетіңіз з?

А) Редактирование → Стереть → (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 2-ші нүктені көрсету → Еnter

B) (Выберите объекты): об. привязка Пересечение:1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → Редактирование → Стереть → Еnter

C) (Выберите объекты): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету → Редактирование → Стереть → Еnter

D) Редактирование → Стереть → (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): -ші нүктені көрсету → Еnter

E) Редактирование → Стереть → (Выберите объекты): об. привязка Пересечение: 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): (об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → Еnter

 

195. Шеңберлерден басқа барлық обьектілерді өшіру үшін қоршау сызықты қалай пайдалану керек?

А) Редактирование → Стереть → (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 2-ші нүктені көрсету → Еnter

В) Редактирование → Стереть → (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 1-ші нүктені көрсету → Еnter

С) (Выберите объекты): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету → Редактирование → Стереть → Еnter

D) Редактирование → Стереть → (Выберите объекты): об. привязка Пересечение: 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): (об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → Еnter

E) (Выберите объекты): об. привязка Пересечение: 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → Редактирование → Стереть → Еnter

 

196. Шеңберді 4-ші нүктеге ауыстырудың дұрыс нұсқасын көрсетіңіз

А) Редактирование → Перенести → (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка или…): об. привязка Центр: 3-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или …): об. привязка Пересечение: 4-ші нүктені көрсету

B) Редактирование → Перенести → (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка или…): об. привязка Середина: 3-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или …): об. привязка Пересечение: 4-ші нүктені көрсету

C) Редактирование → Перенести → (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка или…): об. привязка Середина: 3-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или …): об. привязка Середина: 4-ші нүктені көрсету

D) Редактирование → Перенести → (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка или…): об. привязка Центр: -ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или …): об. привязка Пересечение: 4-ші нүктені көрсету

E) Редактирование → Перенести → (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → (Противоположный угол): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка или…): об. привязка Узел: 3-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или …): об. привязка Пересечение: 4-ші нүктені көрсету

 

197. Обьектіні 2-ші нүктенің маңында бұруға арналған командалар тізбегін көрсетіңіз?

А) Редактирование → Повернуть → (Выберите объекты): 1-ші обьектіні қоршап ерекшелеу → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → (Угол поворота): 45 → Еnter

B) Редактирование → Повернуть → (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету → (Угол поворота): 45 → Еnter

C)Редактирование → Повернуть → (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Конточка: 1-ші нүктені көрсету → (Угол поворота): 45 → Еnter

D) Редактирование → Повернуть → (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → (Угол поворота): 45 → Еnter

E) Редактирование →Повернуть → (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Середина: 2-ші нүктені көрсету → (Угол поворота): 45 → Еnter

 

198. Көшіру арқылы обьектіні қалай көбейтуге болады?

А) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): көшірілетін обьектіні қоршау → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или…): 3-ші нүктені көрсету → Еnter

B) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): көшірілетін обьектіні қоршау → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Конточка: 2-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или…): @ 0,0 → Еnter

C) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Ближайшая точка: 1-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или…): об. привязка Пересечение: 3-ші нүктені көрсету → Еnter

D) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или…): об. привязка Параллельно → Еnter

E) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты):1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или…): об. привязка Нормаль: 3-ші нүктені көрсету → Еnter

 

199. Бірнеше рет көшіру режимін пайдаланып, обьектіні қалай көбейтуге болады?

А) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): көшірілетін обьектіні қоршау → Еnter: (Базовая точка или …): Режим → Еnter: (Вариант режима копирования…): Несколько → (Базовая точка или …): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): например, @ 100,0 – 3-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): 4-ші нүктені көрсету және т.б.

B) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): көшірілетін обьектіні қоршау → Еnter: (Базовая точка или …): Режим → Еnter: (Вариант режима копирования…): Несколько → (Базовая точка или …): об. привязка Ближайшая точка: 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): например, Нормаль – 3-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): 4-ші нүктені көрсету және т.б.

С) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка или …): Несколько → Еnter: (Базовая точка или …): об. привязка Пересечение: 2-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): об. привязка Параллельно – 3-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): 4-ші нүктені көрсету және т.б.

D) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): 1-ші нүктені көрсету → Еnter: (Базовая точка или …): Режим → Еnter: (Вариант режима копирования…): Несколько → (Базовая точка или …): об. привязка Ближайшая точка: 2 -ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): например, Нормаль – 3-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): 4-ші нүктені көрсету және т.б.

E) Редактирование → Копировать→ (Выберите объекты): Выбрать копируемый объект рамкой → (Базовая точка или …): Режим → (Вариант режима копирования…): Несколько → (Базовая точка или …): об. привязка Ближайшая точка: 2-ші нүктені көрсету → (Вторая точка перемещения или…): например, Нормаль – 3-ші нүктені көрсету → Еnter: (Вторая точка перемещения или…): 4-ші нүктені көрсету және т.б.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...