Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест тапсырмасын құрастырған ____________________ Ахметова С.О. 8 страница 

227. Төмендегі командалардың қайсысы қолданыстағы ПСК-ны X өсі маңында бұруға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

228. Төмендегі командалардың қайсысы қолданыстағы ПСК-ны Y өсі маңында бұруға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

229. Төмендегі командалардың қайсысы қолданыстағы ПСК-ны Z өсі маңында бұруға қолданылады?

A) ?

B)

C)

D)

E)

 

230. Төмендегі командалардың қайсысы обьектілерді біріктіру арқылы дене жасауға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

231. Төмендегі командалардың қайсысы обьектілерді ажырату арқылы дене жасауға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

232. Төмендегі командалардың қайсысы обьектілерді қиылыстыру арқылы дене жасауға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

233. Төмендегі командалардың қайсысы дене жақтарын берілген тереңдікке сығу үшін қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

234. Төмендегі командалардың қайсысы дене жақтарын берілген қашаықтыққа жылжыту үшін қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

235. Төмендегі командалардың қайсысы дене жақтарын берілген қашықтыққа біркелкі жылжыту үшін қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

236. Төмендегі командалардың қайсысы таңдалынып алынған дене жақтарын жоюға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

237. Төмендегі командалардың қайсысы дене жақтарын берілген өс маңында бұруға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

238. Төмендегі командалардың қайсысы дене жақтарын конус түріне келтіруге қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

239. Төмендегі командалардың қайсысы дене жақтарының көшірмесін жасауға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

240. Төмендегі командалардың қайсысы дене қырларының доға тәріздес көшірмесін жасауға қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

241. Төмендегі командалардың қайсысы жұқақабырғалы толық дене тұрғызуға қолданылады?A)

B)

C)

D)

E)

 

242. Кесінді тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

243. Тікбұрыш тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

244. Көпбұрыш тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

245. Эллипс тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

246. Шеңбер тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

247. Параллелепипед тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

248. Шар тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

249. Тор тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

250. Конус тұрғызуға қай команда қолданылады?

A)

B)

C)

D)

E)

 

251. Бұрыштық координаталарын беру арқылы қаттыденелік ЯЩИК примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 200,150,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 200,0,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 200,150,0 → Enter: (Высота или …): 0 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 0,150,0 → Enter: (Высота или …): 0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 0,0,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

 

252. «Ұзындық» режимінде қаттыденелік ЯЩИК примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): Длина → Enter: (Длина): 200 → Enter: (Ширина): 150 → Enter: (Высота): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Длина): 200 → Enter: (Ширина): 150 → Enter: (Высота): 100 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Длина → Enter: (Длина): 200 → (Ширина): 150 → (Высота): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Куб: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Длина → Enter: (Длина): 200 → Enter: (Ширина): 150 → Enter: (Высота): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 0,0,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

 

253. «Куб» режимінде қаттыденелік ЯЩИК примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): Куб → Enter: (Длина): 150 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Куб → (Длина): 150 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Куб → Enter: (Длина): 0 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Ящик → Enter: (Длина): 150 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Ящик: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Куб → (Длина): 150

 

254. Бұрыштық координаталарын беру арқылы қаттыденелік КЛИН примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 200,150,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

Enter: (Другой угол или …): 200,150,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 200,0,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 200,150,0 → Enter: (Высота или …): 0 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 0,150,0 → Enter: (Высота или …): 0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 0,0,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

 

255. «Ұзындық» режимінде қаттыденелік КЛИН примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): Длина → Enter: (Длина): 200 → Enter: (Ширина): 150 → Enter: (Высота): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Длина): 200 → Enter: (Ширина): 150 → Enter: (Высота): 100 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Длина → Enter: (Длина): 200 → (Ширина): 150 → (Высота): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Куб: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Длина → Enter: (Длина): 200 → Enter: (Ширина): 150 → Enter: (Высота): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): 0,0,0 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

 

256. «Куб» режимінде қаттыденелік КЛИН примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → Enter: (Другой угол или …): Куб → Enter: (Длина): 150 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Куб → (Длина): 150 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Куб → Enter: (Длина): 0 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Ящик → Enter: (Длина): 150 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Клин: (Первый угол или …): 0,0,0 → (Другой угол или …): Куб → (Длина): 150

 

257. Қаттыденелік ЦИЛИНДР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота): 150 → Enter

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота): 150 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота): 0 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → (Высота):100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → (Высота):100

 

258. «3 нүкте» режимінде қаттыденелік ЦИЛИНДР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 3т → Enter: (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,50,0 → Enter: (Третья точка): 90,0,0 → Enter: (Высота): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,50,0 → Enter: (Третья точка): 90,0,0 → Enter: (Высота): 100 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,0,50 → Enter: (Третья точка): 0,0,90 → Enter: (Высота): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 3т → Enter: (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,50,0 → Enter: (Третья точка): 90,0,0 → Enter: (Высота): 0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → (Вторая точка): 0,50,0 → (Третья точка): 90,0,0 → (Высота): 100 → Enter

 

259. «2 нүкте» режимінде қаттыденелік ЦИЛИНДР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter: (Высота): 150 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 2т → (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter: (Высота): 150 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 0,0,100 → Enter: (Высота): 150 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 0,0,100 → Enter: (Высота): 0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Цилиндр: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → (Высота): 150 → Enter

 

260. Қаттыденелік КОНУС примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота): 150 → Enter

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота): 150 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота): 0 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → (Высота):100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → (Высота):100

 

261. «3 нүкте» режимінде қаттыденелік КОНУС примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 3т → Enter: (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,50,0 → Enter: (Третья точка): 90,0,0 → Enter: (Высота): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,50,0 → Enter: (Третья точка): 90,0,0 → Enter: (Высота): 100 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,0,50 → Enter: (Третья точка): 0,0,90 → Enter: (Высота): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 3т → Enter: (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,50,0 → Enter: (Третья точка): 90,0,0 → Enter: (Высота): 0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → (Вторая точка): 0,50,0 → (Третья точка): 90,0,0 → (Высота): 100 → Enter

 

262. «2 нүкте» режимінде қаттыденелік КОНУС примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter: (Высота): 150 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 2т → (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter: (Высота): 150 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 0,0,100 → Enter: (Высота): 150 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 0,0,100 → Enter: (Высота): 0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → (Высота): 150 → Enter

 

263. Қаттыденелік ШАР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус или …): 75 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 0,0,0 → (Радиус или …): 75 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус или …): 0 → Enter

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...