Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест тапсырмасын құрастырған ____________________ Ахметова С.О. 9 страницаD) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус или …): 75

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 0,0,0 → (Радиус или …): 75

 

264. УСЕЧЕНЫЙ КОНУС және ТОР примитивтерін қалай біріктіруге болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

B) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз → Объединение: (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

D) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Объединение → Enter

E) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз; Торды ерекшелейміз → Объединение → Enter

 

265. КОНУС және СФЕРА примитивтерін қалай біріктіруге болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → Enter

B) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Объединение: (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → Enter

D) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → Объединение → Enter

E) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз; Сфераны ерекшелейміз → Объединение → Enter

 

266. УСЕЧЕНЫЙ КОНУС примитивінен СФЕРА примитивін қалай алып тастауға болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → Enter

В) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → EnterС) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → Вычитание → Enter

D) Редактирование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Сфераны ерекшелейміз; (Выберите объекты): Қиылған конусты ерекшелейміз → Enter

 

267. ЦИЛИНДР мен ТОРДЫ қалай біріктіруге болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

B) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Объединение: (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

D) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Объединение → Enter

E) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз; Торды ерекшелейміз → Объединение → Enter

 

268. ЦИЛИНДРДЕН ТОРДЫ қалай алып тастауға болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

В) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз; (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Вычитание → Enter

D) Редактирование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз; (Выберите объекты): Торды ерекшелейміз → Enter

 

269. ЦИЛИНДРДЕН КОНУСТЫ қалай алып тастауға болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Enter

В) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Вычитание → Enter

D) Редактирование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз; (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Enter

 

270. ЦИЛИНДР мен КОНУСТЫ қалай біріктіруге болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

B) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Объединение: (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Enter

D) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз; (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз → Объединение → Enter

E) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Конусты ерекшелейміз; Цилиндрді ерекшелейміз → Объединение → Enter

 

271. Қаттыденелік обьектінің беттерін суретте көрсетілгендей етіп қалай түйіндестіруге болады?

А) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → Enter: (Радиус сопряжения): 10 → Enter: (Выберите первый объект или …): түйіндестірілетін қабырғаны көрсетеміз → Enter → Enter

B) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → (Радиус сопряжения): 10 → Enter: (Выберите первый объект или …): түйіндес тірілетін қабырғаны ерекшелейміз → Enter → Enter

C) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → Enter: (Радиус сопряжения): 10 → (Выберите первый объект или …): түйіндес тірілетін қабырғаны көрсетеміз → Enter → Enter

D) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → Enter: (Радиус сопряжения): 10 → (Выберите первый объект или …): түйіндес тірілетін қабырғаны көрсетеміз → Enter

E) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → (Радиус сопряжения): 10 → (Выберите первый объект или …): түйіндестірілетін қабырғаны көрсетеміз → Enter

 

272. 1 қабырғаға фасканы қалай жасауға болады?

А) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …):1-ші нүктені көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → Enter: (Длина фаски для другой поверхности): 10 → Enter: (Выберите ребро):1-ші нүктені көрсету → Enter

B) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): указание 1 → (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → Enter: (Длина фаски для другой поверхности): 10 → Enter: (Выберите ребро): 1-ші нүктені көрсету → Enter

C) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші нүктені көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → (Длина фаски для другой поверхности): 10 → Enter: (Выберите ребро): 1-ші нүктені көрсету → Enter

D) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші нүктені көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → (Длина фаски для другой поверхности): 10 → (Выберите ребро): 1-ші нүктені көрсету → Enter

E) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші нүктені көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → (Длина фаски для другой поверхности): 10 → (Выберите ребро): 1-ші нүктені көрсету → Enter

 

273. Төмендегі әрекеттер орындалғанда не тұрғызылуы мүмкін? Редактирование → 3D операции → Разрез: (Выберите объекты …): объект ерекшелейміз → Enter: (Начальная точка режущей плоскости или …): 3 точки → Enter: (Первая точка на плоскости): об. привязка Середина: 1-ші нүктені көрсету; (Вторая точка на плоскости): об. привязка Середина: 2-ші нүктені көрсету; (Третья точка на плоскости): об. привязка Середина:3-ші нүктені көрсету; (Укажите точку с нужной стороны): 4-ші нүктені көрсету

А) Объектінің жартылай тілігі

B) XY жазықтығындағы обьектінің қимасы

C) 1-2-3 жазықтығындағы обьектінің қимасы

D) YZ жазықтығындағы обьектінің қимасы

E) ZX жазықтығындағы обьектінің қимасы

 

274. Төмендегі әрекеттер орындалғанда не тұрғызылуы мүмкін? Рисование → Область: (Выберите объекты): тікбұрыш таңдау → Enter; Рисование → Моделирование (Тела) → Выдавить: (Выберите объекты для выдавливания): тікбұрышты көрсету → Enter: (Высота выдавливания или …): 100 → Enter?

А) Қаттыденелік қорап

B) Қуыс қорап

С) Параллепипедтің қаңқалық үлгісі

D) 100 мм көтерілген тікбұрыш

E) Параллепипедтің беттік үлгісі

 

275. Төмендегі әрекеттер орындалғанда не тұрғызылуы мүмкін?: Рисование → Моделирование (Тела) → Выдавить: (Выберите объекты для выдавливания): шеңбер таңдау → Enter: (Высота выдавливания или …): 100 → Enter?

А) Цилиндрдің беттік үлгісі

B) Цилиндрдің қаттыденелік үлгісі

С) Цилиндрдің қаңқалық үлгісі

D) Z өсі бойымен 100 мм көтерілген шеңбер

E) Ештеңе тұрғызылмаған

 

276. Егер төмендегі әрекеттер орындалса, не тұрғызылуы мүмкін? Рисование → Область: (Выберите объекты): тікбұрыш таңдау → Enter; Рисование → Моделирование (Тела) → Выдавить: (Выберите объекты для выдавливания): тікбұрыш таңдап алу → Enter: (Высота выдавливания или …): 100 → Enter?

А) Қаттыденелік қорап

B) Қуыс қорап

С) Параллепипедтің қаңқалық үлгісі

D) 100 мм көтерілген тікбұрыш

E) Параллепипедтің беттік үлгісі

 

277. Егер төмендегі әрекеттер орындалса, не тұрғызылуы мүмкін?:Рисование → Моделирование (Тела) → Вращать: (Выберите объекты для вращения): шеңбер таңдау → Enter: (Начальная точка оси вращения или …): Z → Enter: (Угол вращения или …): 360 → Enter?

А) Тордың беттік үлгісі

B) Тордың қатты денелік үлгісі

С) Тордың қаңқалық үлгісі

D) Цилиндрдің беттік үлгісі

E) Цилиндрдің қатты денелік үлгісі

 

278.Келесі алгоритм орындалғанда не тұрғызылуы мүмкін:Рисование → Моделирование (Тела) → Выдавить: (Выберите объекты для выдавливания): 1-ші обьектіні көрсету → Enter: (Высота выдавливания или …): Траектория → Enter: (Выберите траекторию выдавливания или …): 2-ші обьектіні көрсету?

А) Тордың беттік үлгісі

B) Тордың қатты денелік үлгісі

С) Тордың қаңқалық үлгісі

D) Цилиндрдің беттік үлгісі

E) Цилиндрдің қатты денелік үлгісі

279. «3 нүкте» режимінде қаттыденелік ШАР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 3т → Enter: (Первая точка или …): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 50,50,0 → Enter: (Третья точка или …): 100,0,0 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 3т → (Первая точка или …): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 50,50,0 → Enter: (Третья точка или …): 100,0,0 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 3т → Enter: (Первая точка или …): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,0,50 → Enter: (Третья точка или …): 0,0,100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 3т → Enter: (Первая точка или …): 0,0,0 → (Вторая точка): 50,50,0 → (Третья точка или …): 100,0,0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 3т → (Первая точка или …): 0,0,0 → (Вторая точка): 50,50,0 → (Третья точка или …): 100,0,0 → Enter

 

280. «2 нүкте» режимінде қаттыденелік ШАР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 2т → (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Шар: (Центр или …): 2т → (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0

 

281. Қаттыденелік ТОР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус или …): 75 → Enter: (Радиус полости или …): 20 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 0,0,0 → (Радиус или …): 75 → Enter: (Радиус полости или …): 20 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус или …): 75 → (Радиус полости или …): 20 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус или …): 75 → Enter: (Радиус полости или …): 0 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 0,0,0 → (Радиус или …): 75 → (Радиус полости или …): 0 → Enter

 

282. «3 нүкте» режимінде қаттыденелік ТОР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 3т → Enter: (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 50,50,0 → Enter: (Третья точка): 100,0,0 → Enter: (Радиус полости): 20 → Enter

B) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 50,50,0 → Enter: (Третья точка): 100,0,0 → Enter: (Радиус полости): 20 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 3т → Enter: (Первая точка): 0,0,0 → (Вторая точка): 50,50,0 → (Третья точка): 100,0,0 → (Радиус полости): 20 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 3т → Enter: (Первая точка): 0,0,0 → Enter: (Вторая точка): 0,0,50 → Enter: (Третья точка): 0,0,100 → Enter: (Радиус полости): 20 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 3т → (Первая точка): 0,0,0 → (Вторая точка): 50,50,0 → (Третья точка): 100,0,0 → (Радиус полости): 20 → Enter

 

283. «2 нүкте» режимінде қаттыденелік ТОР примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → Enter: (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → Enter: (Радиус полости или …): 20 → Enter

B) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → (Радиус полости или …): 20 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 0,0,100 → (Радиус полости или …): 20 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 2т → Enter: (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 0,0,100 → (Радиус полости или …): 60 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Тор: (Центр или …): 2т → (Первая конечная точка диаметра): 0,0,0 → (Вторая конечная точка диаметра): 100,0,0 → (Радиус полости или …): 20 → Enter

 

284. Қаттыденелік ПИРАМИДА примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): 120 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): 120 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → (Высота или …): 120 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → (Высота или …): 120 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → (Высота или …): 120

 

285. «Жоғарғы табан раиусы» режимінде қаттыденелік ПИРАМИДА примитивін суреттегідей етіп қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 75 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

B) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 75 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 75 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 75 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → (Радиус верхнего основания): 50 → (Высота или …): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 75 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter: (Высота или …): 0 → Enter

 

286. «Жоғарғы табан раиусы» режимінде қаттыденелік ПИРАМИДА примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

B) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 30 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 30 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → (Радиус верхнего основания): 50 → (Высота или …): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → (Высота или …): 0 → Enter

 

287. «Жақтар» режимінде қаттыденелік ПИРАМИДА примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 5 → Enter: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → (Число сторон): 5 → Enter: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Ente

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 5 → Enter: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → (Высота или …): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 3 → Enter: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 0 → Enter: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

 

288. «Жақтар» режимінде қаттыденелік қиылған ПИРАМИДА примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 6 → Enter: (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → Enter:(Высота): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 6 → (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → Enter:(Высота): 100 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → (Число сторон): 6 → (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → Enter:(Высота): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 6 → (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 30 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter:(Высота): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Пирамида: (Центральная точка основания или …): Стороны → Enter: (Число сторон): 6 → (Центральная точка основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 30 → (Высота или …): Радиус верхнего основания → (Радиус верхнего основания): 50 → (Высота): 100 → Enter

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...