Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тест тапсырмасын құрастырған ____________________ Ахметова С.О. 10 страница 

289. «Жоғарғы табан раиусы» режимінде қаттыденелік қиылған КОНУС примитивін қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

В) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

С) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 30 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

D) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 30 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 30 → (Высота или …): 100 → Enter

 

290. «Жоғарғы табан раиусы» режимінде қаттыденелік қиылған КОНУС примитивін суретте көрсетілгендей етіп қалай тұрғызуға болады?

А) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 75 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

B) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 75 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 50 → Enter: (Высота или …): 100 → Enter

C) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → Enter: (Радиус верхнего основания): 75 → Enter: (Высота или …): 0 → EnterD) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → Enter: (Радиус основания или …): 50 → Enter: (Высота или …): Радиус верхнего основания → (Радиус верхнего основания): 75 → (Высота или …): 100 → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Конус: (Центр основания или …): 0,0,0 → (Радиус основания или …): 50 → (Высота или …): Радиус верхнего основания → (Радиус верхнего основания): 75 → (Высота или …): 100 → Enter

 

291. ЯЩИК және ЦИЛИНДР примитивтерін қалай біріктіруге болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

B) Редактирование → Редактирование тела → Объединение: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз → Enter:

(Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз → Объединение: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

D) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Объединение → Enter

E) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; Цилиндрді ерекшелейміз → Объединение → Enter

 

292. ЯЩИКтен ЦИЛИНДР примитивін қалай оюға болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

В) Редактирование → Редактирование тела → Вычитание: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз → Enter: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Вычитание → Enter

D) Редактирование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

E) Рисование → Моделирование (Тела) → Вычитание: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

 

293. ЯЩИК пен ЦИЛИНДР примитивтерін қалай қиылыстыруга болады?

А) Редактирование → Редактирование тела → Пересечение: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

B) Редактирование → Редактирование тела → Пересечение: (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз → Enter:

(Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

С) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз → Пересечение: (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Enter

D) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; (Выберите объекты): Цилиндрді ерекшелейміз → Пересечение → Enter

E) Редактирование → Редактирование тела → (Выберите объекты): Қорапты ерекшелейміз; Цилиндрді ерекшелейміз → Пересечение → Enter

 

294. Қаттыденелік обьектінің беттерін түйіндестіруді қалай орындауға болады?

А) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → Enter: (Радиус сопряжения): 10 → Enter: (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter → Enter

B) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → (Радиус сопряжения): 10 → Enter: (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter → Enter

C) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → Enter: (Радиус сопряжения): 10 → (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter → Enter

D) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → Enter: (Радиус сопряжения): 10 → (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter

E) Редактирование → Сопряжение: (Выберите первый объект или …): радиус → (Радиус сопряжения): 10 → (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter

 

295. Қаттыденелік обьектіде фасканы қалай орындауға болады?

А) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → Enter: (Длина фаски для другой поверхности): 10 → Enter: (Выберите ребро): 1-ші обьектіні көрсету → Enter

B) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → Enter: (Длина фаски для другой поверхности): 10 → Enter: (Выберите ребро): 1-ші обьектіні көрсету → Enter

C) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → (Длина фаски для другой поверхности): 10 → Enter: (Выберите ребро): 1-ші обьектіні көрсету → Enter

D) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 → (Длина фаски для другой поверхности): 10 → (Выберите ребро): 1-ші обьектіні көрсету → Enter

E) Редактирование → Фаска: (Выберите первый объект или …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter: (Длина фаски для базовой поверхности): 10 (Длина фаски для другой поверхности): 10 → (Выберите ребро): 1-ші обьектіні көрсету → Enter

 

296. Қандай дене тұрғызылған,егер: Рисование → Область: (Выберите объекты): 1-ші обьектіні көрсету → Enter → Рисование → Моделирование (Тела) → Выдавить: (Выберите объекты …): 1-ші обьектіні көрсету → Enter: (Высота выдавливания или …): 150 → Enter?

А) Қаттыденелік цилиндр

В) Қуысденелік цилиндр

С) Жазық дөңгелек

D) Цилиндрдің беттік үлгісі

E) Цилиндрдің қаңқалық үлгісі

 

297. Қандай дене тұрғызылған,егер: Редактирование → 3D операции → Разрез: (Выберите объекты …): выделяем объект → Enter: (Начальная точка режущей плоскости или …): 3 точки → Enter: (Первая точка на плоскости): об. привязка Середина: 1-ші нүктені көрсету; (Вторая точка на плоскости): об. привязка Середина: 2-ші нүктені көрсету; (Третья точка на плоскости): об. привязка Середина: 3-ші нүктені көрсету; (Укажите точку с нужной стороны): 4-ші нүктені көрсету?

А) Обьектінің жартылай тілігі

В) Обьектінің 1-2-3 жазықтығындағы қимасы

С) Обьектінің XY жазықтығындағы қимасы

D) Обьектінің YZ жазықтығындағы қимасы

E) Обьектінің ZX жазықтығындағы қимасы

 

298. Суретте ПСК-нің қай түрі көрсетілген?

А) ЮВ изометрия

В) ЮЗ изометрия

С) СВ изометрия

D) СЗ изометрия

E) Ешқандай

 

299. Суретте ПСК-нің қай түрі көрсетілген?

А) ЮЗ изометрия

В) СЗ изометрия

С) СВ изометрия

D) ЮВ изометрия

E) Ешқандай

 

300. Суретте ПСК-нің қай түрі көрсетілген?

А) СВ изометрия

В) ЮЗ изометрия

C) ЮВ изометрия

D) СЗ изометрия

E) Диметрия

 

 

Тест тапсырмасын құрастырған ____________________ Ахметова С.О.

/қолы/ /А.Ж.Т/

Тест тапсырмасы кафедра мәжілісінде бекітілді _______________________________________

/кафедра аталуы/

Хаттама № _____ от «_____» ___________________ 20___ г.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...