√лавна€ ќбратна€ св€зь

ƒисциплины:


–иклад оформлення змісту реферату»моги до рефератів

Реферат представляє собою самостійне дослідження та повинен відповідати наступним вимогам:

- Реферат складається з титульної сторінки, змісту, вступу, окремих вузлових питань (кількість і назва визначається змістом теми), висновків і списку використаних джерел та додаткових матеріалів (у вигляді ілюстрацій, історичних карт, таблиць, схем, уривків з документів тощо);

- Об’єм реферату становить мінімум 20 листів формату А4 (14 шрифт через 1,5 інтервали, абзац 1,5 см);

- Реферат необхідно виконувати грамотно, без помилок, без скорочень;

- Сторінки реферату мають бути пронумеровані (нумерація проставляється в правому верхньому куті, починається з титульного листа, але на ньому номер не вказується);

- Кожний розділ реферату слід починати з нової сторінки, на тій же сторінці, але з пропуском одного рядка, тільки підпункт розділу;

- Требо дотримуватись інтервалу між рядками і розмірів полів (зверху і знизу по 2 см, зліва – 3 см, справа – 1 см);

- Якщо робота має додатки, в тексті реферату повинні бути виноски на додатки (додаток А, додаток Б і т.д.);

- Робота повинна містити особисті погляди або обґрунтоване відношення автора реферату до одного з перерахованих в роботі поглядів, тому необхідно використовувати вислови: «на мій погляд», «на мою думку», «вважаю, що», «думаю, що» та інші.

Схема реферату має бути наступною:

Введення

У введенні висловлюються загальні підстави написання роботи; обґрунтування важливості вивчення проблеми, її значення в державі, у зв’язку з чим студент вибрав зазначену тему, її перспективність, важливість знань, одержаних при вивчені теми, задачі, цілі роботи.

Основна частина

Основна частина розкриває суть питань, які складають проблему. Вона повинна складатися з розділів і підпунктів. Кожний розділ слід починати з нової сторінки; на тій же сторінці, але з пропуском одного рядка, можна починати тільки підпункт розділу. Кожний розділ основної частини повинен містити висновки щодо проблеми, розглянутої в ньому.

Висновки

Висновки містять обґрунтування важливості зазначеної теми в цілому і її окремих питань дає висновки щодо проблеми в цілому і її окремих питань, перспективність даної теми і її вивчення надалі.

Список використаних джерел

Список використаних джерел виконується з нового листа і повинен містити не менше 7 джерел (першоджерел, наукової, учбової, періодичної літератури). Джерела закріплюються в алфавітному порядку і виконуються нумерованим списком. Якщо використовуються дерела на декількох мовах, спочатку в списку джерел в алфавітному порядку вказуються джерела тією мовою, на якій виконаний реферат, потім, продовжуючи список, подаються джерела іншою мовою, також в алфавітному порядку. Приклади правильного оформлення різних видів джерел наведено в таблиці в додатку В.Додатки

В додатки вносяться схеми, таблиці, карти і ілюстративний матеріал.

 

 

ќдаток А

–иклад оформлення титульного аркушу реферату

 

Міністерство культури України

ОДЕСЬКЕ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ

 

РЕФЕРАТ

з основ філософських знань

ФІЛОСОФІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

 

Підготувала:

студентка 2-АМ

–ізвище І.Б.

Викладач:

ќленко О.А.

Одеса – 2014

ќдаток Б

риклад оформлення змісту реферату

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………………............…………………………….4

1 Поняття та специфіка постмодернізму………………………………………..6

2 Основні представники філософії постмодернізму……………………………9

2.1 Мішель Фуко ………………………………………………………………….9

2.2 Жан-Франсуа Ліотар ………………………………………………………..10

2.3 Жан Бодрійяр ………………………………………………………………..11

2.4 Жиль Дельоз …………………………………………………………………12

2.5 Жан Дерріда …………………………………………………………………14

2.6 Фелікс Гваттарі ……………………………………………………………...15

Висновки ………………………………………………………………………..17

Список використаних джерел …………………………………………...…….19

Додаток А Таблиця порівняння некласичної філософії та постмодернізму...20

 

Додаток В

sdamzavas.net - 2020 год. ¬се права принадлежат их авторам! ¬ случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной св€зи...