Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємстваУправління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства як системоутворюючий елемент загального менеджменту підприємства. Необхідність та основні етапи управління конкурентоспроможністю потенціалу: оцінка розміру, структури, динаміки та ефективності використання потенціалу підприємства, рівня його конкурентоспроможності та частки на відповідному ринку. Багаторівнева модель управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

Обґрунтування методології визначення та оцінки конкурентоспромож-ності потенціалу підприємства (організації) з урахуванням особливостей їх підприємницької діяльності. Переваги оцінки конкурентоспроможності потенціалу складних економічних систем на базі індикативного методу. Сукупність індикаторів, показників і стандартних соціально-економічних нор­мативів, що формують матрицю конкурентоспро-можності і характеризують резерви і втрати потенціалу підприємства.

Стратегія і тактика забезпечення цільового рівня конкурентоспромож-ності потенціалу підприємства і управлінських механізмів їх реалізації. Основні складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Інструментарій стратегічного аналізу в управління потенціалом підприємств. Механізми узгодження тактичних програм в рамках стратегічних планів.

Змістовий модуль 2. (ЗМ 2л)

Система антикризового управління потенціалом підприємства. Механізми та інструменти протидії кризовим процесам. Управління результативністю (ефективністю) використання потенціалу підприємства. Проектування систем управління потенціалом на сучасних підприємствах. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства з урахуванням системи стратегічних і тактичних цільових орієнтирів. Організаційно-економічне забезпечення удосконалення і впровадження системи управління потенціалом сучасних підприємств.

Тема 8. Система антикризового управління потенціалом підприємства

 

Кризовий стан як прояв негативних явищ в діяльності підприємства. Передумови та механізм виникнення кризових станів потенціалу підприємства. Типологія криз потенціалу підприємства. Ідентифікація кризи потенціалу підприємства. Прогнозування сценаріїв розвитку кризових ситуацій на виробничих підприємствах. Ідентифікація системи негативних мультиплікативних ефектів. Особливості протікання кризових процесів у розрізі основних складових потенціалу.

Концепція антикризового управління потенціалом підприємства. Принципи побудови антикризових систем управління. Елементний склад системи антикризового управління потенціалом підприємств. Взаємозв’язок і взаємопідпорядкованість елементів системи. Технологія формування антикризової системи управління потенціалом підприємства. Методологія оцінки ефективності обраної антикризової стратегії та функціонування розробленої системи управління.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...