Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розпорядження виконавчогоРОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.08.2012 № 1515

Про тимчасовий розподіл обов'язків

між головою Київської міської державної

адміністрації, першим заступником голови,

заступниками голови Київської міської

державної адміністрації та заступником

голови Київської міської державної

адміністрації - керівником апарату

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» та Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 № 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2011 № 185), та враховуючи рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1. Затвердити тимчасовий розподіл обов'язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Встановити, що перший заступник голови, заступники голови Київської міської державної адміністрації та заступник голови Київської міської державної адміністрації - керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері, організацію контролю за виконанням актів законодавства з питань, віднесених до їх компетенції, а також за організацію роботи підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Першому заступнику голови, заступникам голови Київської міської державної адміністрації та заступнику голови Київської міської державної адміністрації - керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 25 грудня 2012 року проаналізувати склад комісій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до розподілу обов'язків і внести пропозиції щодо зміни їх персонального складу та повноважень.

4. Встановити, що доручення першого заступника голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації та заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є обов'язковими для виконання структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, а також територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).5. У разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба):

- голови Київської міської державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови Київської міської державної адміністрації;

- одного із заступників голови Київської міської державної адміністрації його повноваження здійснюються іншим заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з додатком 1.

У разі відсутності обох заступників голови Київської міської державної адміністрації, які виконують повноваження на час відсутності, виконання їх обов'язків покладаються на іншого заступника голови Київської міської державної адміністрації окремим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Покласти на першого заступника голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальність за координацію діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з додатком 2.

7. Встановити, що перший заступник голови, заступники голови Київської міської державної адміністрації та заступник голови Київської міської державної адміністрації - керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спрямовують, координують та контролюють діяльність підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкованих структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), діяльність яких спрямовується, координується та контролюється ними, згідно з додатком 3.

8. Доручити першому заступнику голови, заступникам голови Київської міської державної адміністрації, заступнику голови Київської міської державної адміністрації - керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підписувати позовні та інші заяви, апеляційні і касаційні скарги до судів та господарських судів з питань відповідно до розподілу обов'язків.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

9.1. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131 «Про тимчасовий розподіл обов'язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

9.2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.05.2011 № 669 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131».

9.3. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2011 № 1117 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131».

9.4. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2012 № 451 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131».

9.5. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2012 № 653 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131».

9.6. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2012 № 740 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131».

9.7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2012 № 913 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 131».

 

 

Голова О.Попов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради

(Київської міської державної

адміністрації)

30.08.2012 № 1515

 

 

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ

обов'язків між головою Київської міської державної адміністрації,

першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

РОЗДІЛ 1.

ПОПОВ О.П.

голова Київської міської державної адміністрації.

Очолює виконавчий орган Київської міської ради

(Київську міську державну адміністрацію).

 

1. Здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), несе персональну відповідальність за здійснення повноважень та функцій згідно з Конституцією України, законами України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, а також здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо питань фінансування з бюджету, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку м.Києва; підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством.

Організовує в межах своїх повноважень, передбачених законом:

- реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства;

- реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації у місті Києві, цивільного захисту населення та сприяє їх виконанню. Взаємодіє у цих питаннях з міністерствами, іншими центральними органами влади.

Організовує та здійснює керівництво територіальною обороною в межах зони територіальної оборони.

2. Представляє виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) у відносинах з центральними органами виконавчої влади, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами. Веде переговори і підписує відповідні угоди. Визначає та розподіляє обов'язки між першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

3. Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації та заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, взаємодіє з обласними державними адміністраціями. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4. У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

- координує діяльність щодо фінансування підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста;

- організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього розвитку.

- координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, організовує і забезпечує їх виконання;

- забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- координує роботу щодо розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку м.Києва, організовує і забезпечує їх виконання відповідно до повноважень;

- організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними.

Здійснює координацію роботи щодо будівництва особливо важливих об'єктів відповідних галузей господарства міста.

У межах своїх повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради.

5. Голові Київської міської державної адміністрації безпосередньо підпорядковується управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності голови Київської міської державної адміністрації (патронатна служба).

6. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

7. Голова Київської міської державної адміністрації здійснює керівництво:

- Науково-економічною радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

- Комітетом з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:

- Прокуратурою м. Києва;

- Управлінням Служби безпеки України у м.Києві;

- Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві;

- оборонними структурами та правоохоронними органами.

9. Голова Київської міської державної адміністрації очолює Колегію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

 

РОЗДІЛ 2.

МАЗУРЧАК О.В.

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері якісного обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлового господарства, використання, утримання і забезпечення належного технічного стану житлового фонду незалежно від форм власності, співпраці з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, здійснює контроль за ходом приватизації житла; реалізації політики щодо якісного обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями, що зайняті вивезенням твердих побутових відходів; у сфері туризму і курортів; забезпечення контролю за станом благоустрою в м.Києві; паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, здійснення контролю за забезпеченням об'єктів житлового і соціально-культурного призначення енергетичними ресурсами; щодо забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у м.Києві; реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, охорони та використання заповідних територій, охорони праці та безпеки життєдіяльності населення; надання ритуальних послуг.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності м.Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м.Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством надзвичайних ситуацій України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради.

Координує та контролює діяльність районних в місті Києві державних адміністрацій та готує пропозиції з питань організації управління районами в місті Києві та встановлення їх повноважень.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

- забезпечує виконання заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, організовує і забезпечує їх виконання;

- організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними;

- організовує проведення аналізу стану розвитку житлово-комунального господарства і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого його розвитку.

Сприяє:

- реалізації програм благоустрою, озеленення столиці;

- виконанню законів України та реалізації державної політики в галузі охорони праці у м.Києві.

- розробленню та здійсненню заходів щодо реалізації екологічної політики;

- здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення на території міста Києва.

Інформує населення про заходи, що вживаються для поліпшення стану довкілля.

Сприяє взаємодії із спілками, товариствами, асоціаціями, громадськими об'єднаннями, які діють у галузі туризму.

Організовує роботу з:

- розроблення місцевих екологічних програм та здійснює контроль за їх виконанням, вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

- проведення аналізу стану навколишнього природного середовища м. Києва та сприяє його підтриманню на належному рівні. Здійснює координацію діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, а також підприємств, установ та організацій, розташованих на території м.Києва, незалежно від форм власності та підпорядкування у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Погоджує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, проекти рішень Київради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), та матеріали для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. У разі відсутності голови Київської міської державної адміністрації виконує його обов'язки.

3. Доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О.В. є обов'язковими для виконання заступниками голови Київської міської державної адміністрації, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) незалежно від їх підпорядкування, а також територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. За його дорученнями безпосередньо працює управління організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

5. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

- Головного управління комунального господарства;

- Головного управління контролю за благоустроєм;

- управління туризму.

6. Координує діяльність:

- АЕК "Київенерго";

- Акціонерної енергетичної компанії "Дарницька ТЕЦ";

- ВАТ "Київгаз";

- ВАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал";

- ВАТ "Комерційний центр";

- ВАТ "Техводсервіс";

- ВАТ «Фірма «Київспецтранс».

7. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

 

 

РОЗДІЛ 3.

ГОЛУБЧЕНКО А.К.

заступник голови Київської міської державної адміністрації

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, теле- та радіомовлення, поштового зв'язку на території м. Києва; щодо організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста, проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підприємств транспорту різних форм власності; в галузі промисловості, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності, налагодження економічних та виробничих взаємовідносин між підприємствами міста з розроблення та реалізації загальноміських і галузевих науково-технічних програм та інноваційних проектів з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста; реалізації державної регуляторної політики, державної політики у галузі дозвільної системи у сфері господарської діяльності та у сфері надання адміністративних послуг, державної політики у сфері підприємництва, ліцензування підприємницької діяльності; в галузі побутового, торговельного обслуговування населення, з питань діяльності ринків.

Сприяє науково-технічному, науково-інформаційному забезпеченню використання новітніх екологічно безпечних технологій, реалізації регіональних науково-технічних програм в промисловому секторі економіки міста, роботі науково-економічної ради міста з питань координації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт міста, роботі міських організацій роботодавців, ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), науково-технічних товариств, спілок та громадських об'єднань України з реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики у місті Києві.

Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва.

Сприяє роботі відповідних науково-технічних товариств та громадських організацій.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності м.Києва у сфері охорони державної таємниці.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

- забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складення графіків та плану дій з ними.

У межах своїх повноважень здійснює функції щодо:

- організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста;

- проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підприємств транспорту різних форм власності;

- формування та виконання Програми інформатизації міста Києва.

У межах своїх повноважень забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо реалізації промислово-інноваційної політики.

Організовує:

- впровадження комплексної системи захисту інформації та контролює її стан;

- роботу з розроблення та здійснення заходів щодо подальшого розвитку науки і техніки, впровадження нових технологій та підвищення технічного рівня виробництва і якості продукції, створення територіальних інноваційних центрів і технопарків.

Забезпечує діяльність секції з питань науково-технічних досліджень Науково-економічної ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством інфраструктури України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою інтелектуальної власності України, Президією НАН України, іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради, районними в місті Києві державними адміністраціями, відомчими науковими установами та організаціями науково-технічного спрямування.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. За його дорученнями безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації.

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

- Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики;

- Головного управління транспорту та зв'язку.

4. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

5. Координує діяльність:

- ДТГО «Південно-Західна залізниця»;

- підприємств, установ і організацій річкового, автомобільного та вантажного транспорту незалежно від форм власності;

- державного проектного інституту «Укрметротунельпроект»;

- підприємств, установ і організацій зв'язку, кабельного телебачення та поштового зв'язку незалежно від форм власності.

6. Взаємодіє з Київською торгово-промисловою палатою.

7. Спрямовує і координує діяльність державних підприємств, які передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації:

- Київського заводу по технічному обслуговуванню та ремонту обчислювальної техніки;

- державного виробничого підприємства «Скіф»;

- державного науково-дослідного центру надпровідникової радіоелектроніки «Айсберг»;

- державного науково-виробничого підприємства «Термохолод»;

- державного малого підприємства «Квант-оптика»;

- Київського державного науково-дослідного інституту «Комета»;

- державного підприємства «Центр обслуговування наукової та інженерної праці»;

- державного науково-виробничого підприємства «Захід»;

- державного підприємства Київське спеціалізоване підприємство обчислювальної техніки та інформації.

8. Координує діяльність спільних підприємств, акціонерних товариств, в тому числі:

- AT «Київміськбудматеріали»;

- ВАТ «Завод «Радикал»;

- ВАТ «Метаном»;

- ВАТ «СКТБ «Комплекс»;

- промислових підприємств, акціонерних товариств, частина акцій яких належить державі і передана в управління міськдержадміністрації;

- ВАТ «Хліб Києва»;

- ВАТ «Київхліб»;

- ВАТ «Київмлин»

- ДП «Київські хліби»;

- ТОВ «Хліб Києва».

 

 

РОЗДІЛ 4.

КРАМАРЕНКО Р.М.

заступник голови Київської міської державної адміністрації

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, у галузі комплексного соціально-економічного розвитку території, удосконалення розміщення на території міста продуктивних сил, розвитку міжрегіональних зв'язків, здійснення структурної перебудови економіки міста, ефективного проведення економічних реформ, спрямованих на створення ринкової економіки; у галузі бюджету та фінансів, планування і обліку, податкової політики, банківської діяльності, організації виставкової діяльності.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м.Києва.

Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва.

Сприяє залученню іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу м. Києва.

Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам промислових підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, розвитку їхньої експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт.

Погоджує зовнішньоекономічні договори, що укладаються структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємствами, установами та організаціями, заснованими на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Координує роботу щодо здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій в місті Києві, договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю інвесторів, видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів, разових індивідуальних ліцензій в межах, визначених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Сприяє ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів м.Києва та залученню інвестицій. Здійснює координацію діяльності управлінь економіки та фінансових управлінь районних в місті Києві державних адміністрацій.

Забезпечує:

- організацію роботи з розроблення, узагальнення та контролю за виконанням заходів щодо реалізації завдань, викладених у посланнях Президента України до Верховної Ради України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України;

- складання балансів трудових ресурсів.

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих, галузевих, місцевих і міжрегіональних програм.

Забезпечує підготовку та подання в установленому порядку до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пропозицій, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил та підвищення рівня життя населення м.Києва. Організовує роботу з проведення аналізу соціально-економічної ситуації та розроблення прогнозів динаміки споживання населенням міста товарів народного споживання та послуг.

Забезпечує розробку та подання на затвердження Київської міської ради проекту бюджету м.Києва і організовує його виконання.

Організовує роботу по підготовці та подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між місцевими бюджетами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміну складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Погоджує пропозиції щодо розміщення на території міста Києва нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує організаційно-методичне керівництво, координує діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку міста та районів на середньостроковий період, програм економічного і соціального розвитку районів м.Києва на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з районними в місті Києві державними адміністраціями під час розроблення відповідних державних, місцевих, галузевих програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил території. Здійснює контроль за виконанням всіх місцевих цільових програм.

Організовує роботу з:

- розроблення довгострокових та середньострокових прогнозних показників балансів фінансових і грошових доходів та витрат населення, балансу місцевих будівельних матеріалів;

- проведення комплексного аналізу розвитку економіки міста, визначає шляхи структурно-інвестиційної політики та пріоритети соціально-економічного розвитку території;

- розроблення програм соціально-економічного розвитку м.Києва, відповідних галузевих програм, бере участь у розробці окремих розділів інших програм.

Забезпечує реалізацію державної політики ціноутворення в порядку і межах, визначених законодавством.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною службою статистики України, Державною службою експортного контролю України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації.

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність головних управлінь безпосереднього підпорядкування:

- Головного управління економіки та інвестицій;

- Головного фінансового управління.

4. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

5. Координує діяльність:

- ТОВ "Діловий центр "Європа";

- СТОВ "Інтерсервіс "Каштан";

- СП ТОВ "Етна";

- СП "Мрія-Даві-Дан";

- СП "Канком";

- СП ТОВ "Міжнародний офісно-готельний центр".

 

 

РОЗДІЛ 5.

КУЧУК М.І.

заступник голови Київської міської державної адміністрації

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Києва, розроблення, подання на затвердження в установленому порядку та реалізації Генерального плану м.Києва, іншої містобудівної документації, забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації; у галузі капітального будівництва та будівництва житла і забезпечення населення столиці житловою площею та осіб, які потребують поліпшення житлових умов, соціальним житлом; залучення інвестицій у житлове будівництво; створення і координацію діяльності житлово-будівельних кооперативів до введення в експлуатацію житлових будинків; залучення інвесторів, в тому числі й іноземних, для реконструкції житлового фонду; щодо реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель м.Києва; з питань вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності м.Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м.Києва.

Вносить в установленому порядку на розгляд Київради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

Подає пропозиції Київській міській раді і здійснює відповідні заходи щодо реалізації її рішень про приватизацію, надання, передачу і продаж, вилучення (викуп) земельних ділянок. Контролює роботу щодо забезпечення дотримання земельного законодавства, вирішення питань щодо використання і охорони земель, виконання погоджених проектів і схем землеустрою, проектів внутрішньогосподарського землеустрою.

Організовує підготовку і подає на розгляд Київської міської ради проекти рішень з земельних питань.

В установленому порядку вносить пропозиції щодо фінансування земельної реформи з місцевого бюджету, фінансування інших заходів у сфері земельних відносин.

Візує проекти договорів купівлі-продажу та оренди земельних ділянок до передачі на розгляд Київському міському голові, проекти державних актів на право власності та право постійного користування землею.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

- забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Київської міської державної адміністрації;

- організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього розвитку;

- координує роботу щодо спорудження (створення) пам'ятників і монументів, а також пам'ятних дошок.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації.

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

- Головного управління містобудування та архітектури;

- Головного управління житлового забезпечення;

- Головного управління земельних ресурсів.

4. Координує діяльність спільних підприємств, господарських товариств, в тому числі:

- ВАТ «Київметробуд»;

- АТХК «Київміськбуд»;

- АК «Київреконструкція»;

- AT «Київпроект».

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

6. Здійснює керівництво:

- комісією з вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр»;

- комісією з визначення черговості укладання попередніх договорів з потерпілими від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр".

 

 

РОЗДІЛ 6.

НОВОХАТЬКО Л.М.

заступник голови Київської міської державної адміністрації

 

І. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації державної політики у галузі освіти і науки, охорони здоров'я, культури та охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту; материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни, прирівняних до них осіб та ветеранів праці, військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, та членів їхніх сімей, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби; зайнятості населення, праці та заробітної плати; забезпечення ефективної роботи та розвитку у місті Києві мережі закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту, молодіжних організацій, жіночих громадських організацій, організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти і науки, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення; рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження тендерної складової у діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств; у сфері національних меншин і міграції та державно-церковних відносин.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності м.Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м.Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством культури України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством соціальної політики України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

- забезпечує виконання заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- координує роботу щодо розробки відповідних програм соціально-економічного розвитку м.Києва, галузевих та місцевих програм та забезпечує їх виконання;

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти та охорони здоров'я;

- забезпечує у межах своєї компетенції додержання законодавства України про культуру;

- забезпечує виконання заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, міграційної політики, забезпечення прав національних меншин;

- сприяє консолідації та розвиткові української нації, задоволенню національно-культурних потреб і розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;

- забезпечує у межах компетенції додержання законодавства України про свободу совісті та релігійні організації;

- координує роботу щодо розробки та організації виконання перспективних та поточних програм зайнятості населення;

- забезпечує розробку і організацію виконання місцевих програм зайнятості населення;

- забезпечує організацію та ефективне функціонування на території міста системи адміністрації праці та вживає відповідні заходи на виконання національного трудового законодавства та положень ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці;

- вживає заходів щодо функціонування мережі молодіжних центрів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Організовує роботу по підготовці прогнозів розвитку зазначеної мережі, забезпечує їхнє врахування при розробленні проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва. Координує роботу цих закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, вживає заходів для їхнього матеріально-фінансового забезпечення;

- організовує роботу з надання допомоги населенню та наданням в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Вживає заходів щодо функціонування та збереження мережі закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва; забезпечує розробку прогнозів щодо розвитку зазначеної мережі та їх врахування при розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва.

Організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню та надання в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує роботу закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, вживає заходів для їхнього матеріального та фінансового забезпечення.

Здійснює координацію роботи із будівництва об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту міста, соціального захисту, молодіжних центрів.

Забезпечує співробітництво з Національною академією наук України, іншими науковими установами та організаціями, координацію діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розробки і реалізації програм наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури.

Сприяє:

- роботі творчих спілок, товариств, фондів і асоціацій, громадських об'єднань, організацій, які діють у галузі культури, охорони здоров'я, освіти і науки, фізичної культури і спорту;

- проведенню міжнародних фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких заходів у м. Києві, заходів, які проводяться національними меншинами, релігійними організаціями;

- проведенню спортивних заходів у м. Києві.

Координує роботу об'єднань ветеранів війни та праці, забезпечує розробку і реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, інших малозахищених верств населення.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації.

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

- Головного управління культури;

- Головного управління освіти і науки;

- Головного управління охорони здоров'я;

- Головного управління праці та соціального захисту населення;

- Головного управління охорони культурної спадщини;

- Служби у справах дітей.

4. Сприяє діяльності закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту інших форм власності, розташованих на території м.Києва.

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

 

 

РОЗДІЛ 7.

ПУЗАНОВ О.Г.

заступник голови Київської міської державної адміністрації - керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації державної політики України, внутрішньої політики, розвитку місцевого самоврядування; реалізації державної політики з питань електронного урядування та захисту інформації; в інформаційній та видавничій сферах; у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян; управління майном, захисту майнових прав територіальної громади м.Києва; приватизації; реклами та рекламної діяльності; управління архівною справою; взаємодії та розвитку зв'язків з судами, правоохоронними органами.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності м.Києва у сфері охорони державної таємниці, антитерористичної діяльності, взаємодії з судами та правоохоронними органами, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного плану м.Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національним агентством України з питань державної служби, постійними комісіями Київради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

- забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- бере участь у розробці окремих розділів відповідних галузевих програм, місцевих програм організовує і контролює їх виконання;

- організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей господарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього розвитку.

Забезпечує розроблення та здійснення заходів з розвитку місцевої інформаційної інфраструктури.

Здійснює в межах своїх повноважень функції щодо виконання (здійснення) місцевих інформаційно-видавничих програм, розвитку інформаційної інфраструктури, формування та виконання міських цільових програм з розвитку електронного урядування та захисту інформації.

Організовує роботу з:

- розроблення та реалізації заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації, видавничої справи на території міста Києва;

- функціонування офіційного веб-порталу Київської міської влади.

Здійснює в межах своїх повноважень функції щодо погодження контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та погодження контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій державної форми власності.

Співпрацює та забезпечує взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, організовує роботу по забезпеченню додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Забезпечує виконання заходів щодо організації правового інформування та виховання населення.

Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень Київради, що подаються на розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

- Головного управління комунальної власності м.Києва;

- Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;

- Державного архіву м.Києва.

3. Очолює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У разі відсутності заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (відрядження, відпустка, хвороба) керівництво роботою апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює перший заступник керівника апарату.

4. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працюють:

- відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

6. Є відповідальною особою за співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

7. Здійснює керівництво Київською міською міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення.

 

 

Заступник голови - керівник апарату О.Пузанов

 

 

Додаток 1

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...