Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 14. Розвиток технологічних системДинамічний аналіз розвитку систем технологій. Уявлення про оптимальний розвиток технологічних систем, про базову технологію, які обумовлюють особливості систем.

Системи дискретних й безперервних технологічних процесів, їх структури. Аналіз діючих оцінок рівня технологічного вдосконалення технологічних процесів та їх систем.

 

Тема 15. Аналіз формування й розвитку систем технологій підприємства та національної економіки

Аналіз формування технологічних систем підприємств з переважно дискретним виробництвом на прикладі підприємств машинобудівельного, будівельного, агропромислового та інших комплексів. Основні технологічні процеси та їх технологічні принципи. Роль окремих технологій в формуванні вихідного продукту, особливості їх розвитку і впливу на систему в цілому. Технологічні основи формування структурних підрозділів підприємства (ділянки, цехи, відділи, виробництва та ін.) їх взаємозв'язок. Особливості взаємодії з технологічними системами інших підприємств.

Аналіз формування технологічних систем підприємств з переважно безперервним виробництвом на прикладі підприємств хімічнолісового, металургійного та інших комплексів. Основні технологічні процеси та їх технологічні принципи. Роль окремих технологій в формуванні вихідного продукту, особливості їх розвитку й вплив на систему в цілому. Технологічні основи формування структурних підрозділів підприємства (ділянки, цехи, відділи, виробництва та ін.) їх взаємозв’язок. Особливості взаємодії з технологічними системами інших підприємств.

Аналіз формування галузевої системи технологічних процесів на прикладі однієї з галузей національної економіки. Технологічна структура галузі. Технологічна характеристика підприємств. Оцінка якісного стану галузевої системи технологій й перспектив її розвитку.

Технологічна структура єдиного народногосподарського комплексу, аналіз його формування.

Машинобудівельний, хіміко-лісовий, металургійний, паливно-енергетичний комплекси, їх структура, технологічні зв'язки, перспективи розвитку та значення.

Тема 16. Основні пріоритетні напрямки НТП на сучасному етапі

Цілі і задачі комплексної програми НТР. ПЕОМ нових поколінь, засоби обчислювальної техніки, прилади на основі досягнень . мікроелектроніки, єдина уніфікована система виробів електронної техніки. Обчислювальна техніка в прискоренні НТП.

Гнучкі виробничі системи (ГВС) різного призначення. Системи автоматизованого проектування (САПР), технологічної підготовки виробництва (АСУТПП), автоматизації наукових досліджень і експериментів (АСНД), автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ) й технологічними процесами (АСУТП). Роботизація та її роль в рішенні проблем комплексної автоматизації виробництва.

Прискорення розвитку атомної енергетики, альтернативні джерела енергії. Біотехнологія. Охорона навколишнього середовища і екологічні проблеми.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...