Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бібліографічний список. Тема 2. Виробничий і технологічний процеси[1;2;5;6;7;11;13;]

Тема 2. Виробничий і технологічний процеси

Мета роботи: засвоєння, узагальнити знання про :

– технологічні процеси та апарати технології;

– технологічні цикли;

– вплив зменшення часу та заміни робочого ходу, як основних складових технічних рішень революційного типу.

План вивчення теми

1. Класифікація технологічних процесів та апаратів технології.

2. Технологічні процеси з дискретним технологічним циклом.

3. Технологічні процеси з безперервним технологічним циклом.

4. Структура і розвиток технологічних процесів.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми «Шляхи розвитку технологічних процесів» доцільно розпочати з вивчення поняття технологічний процес, та його функцій.

Технологічним процесом називають послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

У ході цих операцій змінюються форма, розміри і або властивості сировини. Внаслідок цих змін сировина перетворюється на напів- або готову продукцію.

Технологічний процес складається з дрібних технологічних процесів або є частиною більш складного. Технологічні процеси постійно вдосконалюються Це зумовлено, постійним поліпшенням продукції на виробництві. Наука, техніка та технологія пропонують нові, більш ефективні засоби обладнання та інструменти.

Важливе значення має місце роботи, так як для виконання технічного процесу необхідно обладнане місце роботи.

Місцем роботи називають відповідно обладнану площу в цеху, на дільниці чи на іншій території або біля устаткування, яка призначена для виконання певного технологічного процесу одним або групою працівників.

Технологічний процес має складну структуру. Його складовими операціями є операції, кожну з яких розглядають як окремий технологічний процес.

Технологічною операцією називають закінчену частину технологічного процесу, яку виконують на одному місці праці один або кілька працівників над одним або кількома об’єктами, які одночасно обробляються.

Об’єктом можуть бути глина, руда, буряки, волокна, тканина, заготівка тощо – сировина.

Технологічні операції поділяються на окремі складові. Найповніший набір складових мають технологічні операції різання, до яких належать точіння. Під час виготовлення деталі різання на токарному верстаті складовими операції точіння є встановлення, технологічний і допоміжний переходи тощо.

Встановленням називають частину технологічної операції, яку виконують під час одного закріплення заготівки.

Операцію можна виконати за одне або кілька встановлень.

Позицію називають певне положення заготівки на верстаті відносно різального інструмента.Технологічним переходом називають частину технологічної операції, в процесі виконання якої обробляють частину технологічної операції, в процесі виконання якої обробляють одну поверхню заготівки одним інструментом за незмінного режиму роботи верстата.

При виконанні технологічного переходу на верстатах з програмним керуванням режим роботи іноді змінюється без втручання робітника, тобто автоматично.

Технологічний період складається з проходу (робочого ходу) та марноходу.

Проходом називають закінчену частину технологічного переходу, в процесі виконання якого інструмент один раз переміщується відносно заготівки і спричиняє зміну її форми, розмірів і шорсткості поверхні.

Марноходом називають закінчену частину технологічного переходу, в процесі виконання якого інструмент переміщується відносно заготівки, але не спричиняє зміну її форми, розмірів, шорсткості поверхні, проте є необхідним для виконання проходу.

Допоміжним переходом називають закінчену частину технологічної операції, яка складається з дій робітника і (або) обладнання, які не змінюють форму, розміри і шорсткість поверхні заготівки, але необхідні для виконання технологічного переходу.

Слід засвоїти, що кожний технологічний процес складається з окремих операцій, які не завжди матимуть повний набір поданих вище складових. Обов’язковою складовою будь-якої технологічної операції є прохід, який спричиняє зміну форми, розмірів, шорсткості поверхні або властивостей оброблюваного об’єкта.

Складові технологічної операції можна об’єднати у дві групи.

До першої групи відносяться прохід. Ця складова операції спричиняє зміну форми, розмірів, шорсткість поверхні або властивості оброблюваного об’єкта.

До другої групи відносяться ті складові, що таких змін не спричиняють. Це встановлення, марнохід, допоміжний перехід тощо.

 

Питання для самоконтролю

1.Розрити поняття технологічного процесу.

2. Перелічити складові технічного процесу, розкрити їх сутність.

3. Розкрити поняття термічні процеси (високотемпературні, низькотемпературні процеси).

4. Наведіть шляхи удосконалення термічних процесів.

5. Розкрити поняття барометричні, каталізні , електрохімічні, біохімічні, плазмові, радіаційно-хімічні, фотохімічні, лазерні, ультразвукові процеси.

6. Розповісти про оптимізацію технологічних процесів.

 

Тести

1. Сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково-технічними і конструкторськими розробленнями, проектуванням, транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо, називають:

а) виробничий процес;

б) технологічний процес;

в) позиція.

2. Послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями, називають:

а) виробничий процес;

б) технологічний процес;

в) позиція.

 


3. Частину технологічної операції, в процесі виконання якої обробляють частину технологічної операції, в процесі виконання якої обробляють одну поверхню заготівки одним інструментом за незмінного режиму роботи верстата, називають:

а) технологічним переходом;

б) виробничим переходом.

 

4. Під час виготовлення деталі різання на токарному верстаті складовими операції точіння є:

а) встановлення;

б) технологічний і допоміжний переходи;

в) всі відповіді вірні.

 

5. Вдосконалення технологічні процесів зумовлено:

а) постійним поліпшенням продукції на виробництві;

б) наука, техніка та технологія пропонують нові, більш ефективні засоби обладнання та інструменти;

в) всі відповіді вірні.

 

6. Уведення додаткових механізмів в обладнання спричиняє збільшення маси обладнання в технологічному процесі, тому:

а) зростає частка уречевленої праці в одиниці продукції;

б) частка затраченої живої праці в продукції зменшується;

в) збільшується продуктивність живої праці за рахунок вивільнення працівника з технологічного процесу та скорочення проміжків часу між проходами;

г) всі відповіді вірні.

 

7. Економічний ефект отриманий від впровадження у виробництво результатів науково-дослідних робіт, що спричинили зміну технології виготовлення продукції, має:

а) перевищувати ефекту, отриманому при впровадженні механізації та автоматизації;

б) дорівнювати ефекту, отриманому при впровадженні механізації та автоматизації;

в) всі відповіді вірні.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...