Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бібліографічний список[5;6;7;11;13]

Змістовий модуль ІІ.

Технології пріоритетних галузей

Тема 12. Технологічні основи виробництва в електронній

Промисловості

Мета роботи: поглибити, узагальнити знання студентів про:

– види продукції електронної промисловості;

– важливість продукції в формуванні систем технологій в різних галузях народного господарства;

– формування технологічних схем виробництва в електронній промисловості;

– основні технологічні процеси електронної промисловості.

 

План вивчення теми

1. Методи отримання алмазоподібних плівок і вимоги до обладнання.

2. Значення електроніки як галузі промисловості.

3. Класифікація інтегральних схем і технологія їх виготовлення.

4. Технологія напівпровідникових інтегральних мікросхем.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Необхідно засвоїти, що важливими видами продукції в електронній промисловості є алмазоподібні плівки, які мають велике значення для створення принципово нових активних елементів для мікроелектроніки та оптоелектроніки. Алмазоподібні плівки (АПП) можуть застосовуватись як зносостійкі, маскувальні, пасиву вальні покриття оптичних дисків пам’яті, лазерів тощо.

Значення електроніки в галузі промисловості має велике значення. Галузь науки і техніки, яка вивчає і виробляє інтегральні схеми (ІС), називається мікроелектронікою, вивчає технологічні, фізичні і конструктивні особливості електро- і радіоелементів. При створенні мікросхем необхідно враховувати сумісність матеріалів (шарів), стабільність властивостей, відтворюваність і надійність.

Інтегральні мікросхеми поділяють на окремі класи за такими ознаками: технологією виготовлення, ступнем інтеграції, функціональним призначенням тощо.

Виробництво продукції мікроелементів має свої виробничі та технологічні процеси.

Виробничий процес охоплює такі функції підприємства: планування, науково-технічні та конструкторські розроблення, проектування, матеріально-технічне та контрольно-випробувальне забезпечення, технологію виготовлення виробів, пакування, зберігання та внутрішнє транспортування виробів.

Технологічний процес є складовою частиною виробничого, але складається лише з технологічних операцій, які полягають у виготовленні, контролі та випробуванні виробів.

Технологічні процеси виготовлення напівпровідникових інтегральних мікро схем поділяють на заготівельні, оброблювальні та складальні.

До заготівельних процесів належать вирощування монокристалів, виготовлення з них пластин (розрізування монокристалів на пластини, шліфування, полірування, контроль і пакування пластин), виготовлення фотошаблонів/ трафаретів/ корпусів для мікросхем тощо.Оброблювальні процеси пов’язані з формуванням інтегральних мікросхем у при поверхневому шарі монокристалевої напівпровідникової пластини.

Складні процеси містять операції, пов’язані з монтуванням кристалів, на яких сформована інтегральна мікросхема, у корпусах, приварюванням виводів, перевіренням параметрів, герметизацією корпусів.

Питання для самоконтролю

1. Особливості формування технологічних схем виробництва в електронній промисловості.

2. Види продукції електронної промисловості.

3. Необхідність розвитку та роль продукції в формуванні систем технологій в різних галузях народного господарства.

4. Фактори, які обумовлюють структуру систем технологій електронної промисловості.

Тести

1. Електронікою називають:

а) науку про електронні процеси у вакуумі, газах, рідинах і напівпровідниках, які відбуваються за різних температур під дією електричних і магнітних полів;

б) науку про економічні процеси у вакуумі, газах, рідинах і напівпровідниках, які відбуваються за різних температур під дією електричних і магнітних полів.

 

2. Мікроелектроніка – це:

а) частина технічної електроніки, яка розроблює, виготовляє продукцію;

б) частина технічної електроніки, яка розроблює, виготовляє мікросхеми та конструкційно-допоміжні пристрої.

 

3. Алмазоподібні плівки – це:

а) метастабільні вуглецеві і вуглецеві плівки, що містять водень, властивості яких (твердість, щільність, хімічна стійкість, оптичні та електричні властивості) близькі до алмазу, але структура відрізняється від алмазної. Структура АПП амфорна, але можуть бути і вкраплення алмазної фази. Вміст водню – до 25%;

б) метастабільні вуглецеві і вуглецеві плівки, що містять водень, властивості яких (твердість, щільність, хімічна стійкість, оптичні та електричні властивості) близькі до діаманту, але структура відрізняється. Структура АПП амфорна, але можуть бути і вкраплення діамантової фази. Вміст водню – до 45%.

 

 

4. Основною продукцією мікроелектроніки є:

а) інтегральні мікросхеми;

б) алмазоподібні плівки;

в) напівпровідникові мікросхеми.

 

5. Інтегральна схема – це:

а) електронний пристрій, в якому скомпоновані всі або частина елементів електричної схеми і які з’єднані між собою на одному напівпровідниковому кристалі або діелектричній підкладці;

б) електронний пристрій, в якому скомпоновані всі або частина елементів електричної схеми і які не з’єднані між собою.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...