Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ключові терміни і поняття. Стандарт– ценорма, яка задовольняє певні умови стосовно складу, фізичних властивостей, маси тощоСтандарт– ценорма, яка задовольняє певні умови стосовно складу, фізичних властивостей, маси тощо. У техніці стандартом називають зразок, модель, з якими порівнюють промислову продукцію.

Стандарт (від англ. «standard») означає норма, зразок, мірило. Стандартом називають також документ, який встановлює вимоги до сировини та продукції, яких слід дотримуватися кожному підприємству, що її виробляє.

Якість продукції – сукупність властивостей продукції, які зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби споживача згідно з її призначенням. Крім того – це техніко-економічний показник роботи підприємства.

Якість сировини зумовлюється сукупністю її фізичних, механічних, хімічних і технологічних властивостей.

Стандарт –це норма, яка задовольняє певні умови стосовно якості, хімічного складу, фізичних властивостей, маси тощо.

Показники якості продукції(ГОСТ 15467-70):

– призначення;

– надійності;

– технологічності;

– стандартизації;

– ергономічності;

– естетичні;

– патентно-правові;

– економічні.

Залежно від сфери дії та галузі поширення стандартів розрізняють:

– відомчі;

– галузеві;

– міжгалузеві;

– національні;

– державні;

– регіональні;

– міжнародні стандарти.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Організація технічного контролю на підприємстві.

2. Значення контролю якості продукції.

3. Історичні аспекти впровадження засобів вимірювання.

4. Основні інструменти та пристрої, що застосовуються в процесах вимірювання.

5. Автоматизація процесу вимірювання та контролю якості продукції.

6. Метрологічна служба підприємства її організація та функціонування.

7. Вплив стандартів на якість та собівартість промислової продукції.

8. Роль стандартів у державному контролю якості продукції.

9. Вплив контролю стандартів на якість продукції.

10. Взаємозалежність собівартості з якістю продукції.

11. Технічний контроль та управління якістю промислової продукції.

12. Система стандартів якості СРСР (ГОСТ), стандартів якості України (ДСТУ), міжнародних стандартів (ISO та ін.)

13. Загальнодержавні та внутрішні стандарти підприємства їх взаємозв’язок та відмінності).

14. Якість та собівартість продукції, їх взаємозв’язок та оптимальне співвідношення.

15. Основні маркувальні знаки, що засвідчують якість та відповідність стандартам (загальнодержавні, міжнародні).

16. Сертифікація та органи що її здійснюють.

Бібліографічний список

[ 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 15]


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕХНОЛОГІЇ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 11: Основи технологій будівництва й будматеріалів 

Мета заняття: поглибити, узагальнити знання студентів про:

- види та властивості продукції будівельної галузі;

- народногосподарське значення будівельної промисловості;

- класифікацію продукції промисловості будматеріалів;

- технологія виробництва цементу, бетону, збірних залізобетонних конструкцій;

- скло, шлаки, теплоізоляція.

 

План заняття

1. Характеристика будівельної промисловості.

2. Класифікація та призначення продукції будівельної промисловості.

3. Використання будівельних матеріалів, застосування в побуті.

4. Зв'язувальні будівельні речовини.

5. Технологія виробництва червоної будівельної цегли та керамічних виробів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...