Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ключові терміни і поняття. Продукція – це вироби, отримані в процесі перероблювання сировиниПродукція – це вироби, отримані в процесі перероблювання сировини.

Побічна продукція – це продукція, яка утворилась поряд з основною в процесі перероблення сировини, але не була метою виробництва.

Виробництвом називають процес, у ході якого людина діє на речовини природного або штучного походження за допомогою власних сил та обладнання з метою виготовлення продукції, необхідної для забезпечення своїх потреб. Виробництвом називають і місце вироблювання продукції. Наприклад, фабрика, копальня, цех, дільниця тощо.

Виробничим процесом називають сукупність дій пов’язаних з прогнозуванням, науково-технічними і конструкторськими розробленнями, проектуванням, транспортуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродукції) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо. Виробничий процес охоплює такі функції підприємства: планування, науково-технічні та конструкторські розроблення, проектування, матеріально-технічне та контрольно-випробувальне забезпечення, технологію виготовлення виробів, пакування, зберігання та внутрішнє транспортування виробів.

Виробничі системи створені людиною для виготовлення необхідної продукції. Їм властиві зміни, які спричинені науковими винаходами, зміною форми організації виробництва, впливом людини тощо. Ці зміни спрямовані на підвищення техніко-економічних показників виробничої системи.

Технологічні системи є складовими частинами виробничих систем. Вони створені для перероблення сировини у проміжну або готову продукцію.

Технологічні системи – це машини, апарати, агрегати, печі, прилади, транспортні засоби тощо. Технічні системи можуть існувати окремо або входити до складу елементів технологічних систем.

Технологічною операцією називають закінчену частину технологічного процесу, яку виконують на одному місці праці (роботи) один або кілька працівників (робітників) над одним або кількома об’єктами, які одночасно обробляються.

Технологічним процесом називають послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

 

Питання для обговорення

1. Аналіз формування технологічних систем підприємств з дискретним виробництвом машинобудування, будування, АПК та інших.

2. Роль окремих технологій в формуванні продукту.

3. Технологічні основи формування структурних підрозділів підприємства (ділянки, цехи, виробництво, відділи), їх зв'язок.

4. Особливості взаємодії з технологічними системами інших підприємств.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Технологічна структура єдиного народногосподарського комплексу, аналіз його формування.

2. Взаємодія технологічних систем різних підприємств.

3. Вплив формування й розвитку систем технологій підприємства на національну економіку.

 

 

Бібліографічний список

[1; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 14; 15]


 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...