Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯІндивідуальна робота студентів за даною дисципліною носить форму виконання індивідуальної науково-дослідної роботи.

Мета індивідуального науково-дослідного завдання: навчити студентів пов’язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати питання технології та робити з цього економічні висновки.

Робота студента складається з наступних етапів: вибір теми на основі тематики, розробленої кафедрою; збір та систематизація інформаційного матеріалу; підготовка і написання роботи; здача контрольної роботи.

Індивідуальне науково-дослідне завдання має бути виконана обсягом 20-25 сторінок печатного тексту (для рукописного коефіцієнт обсягу 1,5) з дотриманням всіх вимог до наукової праці (наочність, необхідне оформлення, послідовність та науковість викладення, аналітичний характер, висновки за результатами).

Студент обирає одну з запропонованих нижче тем, яку викладає за запропонованим планом.

 

План викладення теми.

1. Основні види продукції за даним технологічним процесом (наводиться опис основним груп продукції, окремих видів продукції з їх характеристиками і відмінностями, розкриваються одиниці виміру, види тари, відвантажувальні партії, засоби зберігання та транспортування).

2. Опис технології за даним процесом (наводиться детальний опис технологічного процесу для виготовлення даних видів продукції, розкриваються основні параметри технології, основні технологічні операції та їх послідовність).

3. Основне обладнання, що використовується в даному технологічному процесі (наводяться основні групи обладнання, що використовується в даному процесі, доречно навести технологічну схему процесу із зазначенням на ній конкретного обладнання, наводиться стисла характеристика основних параметрів обладнання, наприклад, температурних режимів, потужності, споживання енергії тощо).

4. Основні підприємства України по даній галузі, що працюють по даному процесу, з даними технологіями або продуктами (наводиться список основних підприємств України по даному процесу, розкривається їх приналежність до бізнес-груп, доречне проаналізувати їх регіональне розташування).

5. Аналіз ринку продукту (продуктів), що відносяться до даного процесу (проводиться стандартний аналіз ринку з означенням основних конкуруючих підприємств, продуктів, обсягів ринку, розподілом часток ринку, основних споживачів продукції тощо).

6. Напрям розвитку даного технологічного процесу або окреслення існуючих шляхів розробки нових продуктів (окреслюється можливих вплив НТП, інноваційних розробок та технологій на даний процес, фактично окреслюється шлях розвитку на близьке та віддалене майбутнє). 

Варіанти індивідуальних науково-дослідних завдань

1. Виплавка сталі.

2. Виробництво чавуну.

3. Виробництво алюмінію.

4. Виробництво кабельної продукції.

5. Виробництво прокату і проволоки.

6. Переробка молока з виготовленням кисломолочної продукції.

7. Технологія жирів з виготовленням маргарину, спредів, масла.

8. Виробництво соняшникової олії.

9. Технологія хлібобулочних виробів.

10. Виробництво соків.

11. Виробництво бутильованої та столової мінеральної води.

12. Виробництво етилового спирту.

13. Технологія вин.

14. Виготовлення коньячних спиртів та коньяку.

15. Виробництво пива.

16. Технологія сирів.

17. Виробництво морозива.

18. Технологія будматеріалів (виробництво цегли).

19. Технологія будматеріалів (виробництво цементу).

20. Технологія лакофарбових виробів.

21. Виробництво мінеральних добрив.

22. Виробництво електроенергії.

23. Технологія виробництва керамічних виробів.

24. Виготовлення скла.

25. Технологія виготовлення обробки промислової деревини.

26. Технологія паперу та картону.

27. Шинне виробництво.

28. Технологія миючих засобів.

29. Переробка нафти.

30. Технологія сірчаної кислоти.

31. Технологія шоколаду та цукерок.

32. Виробництво цукру.

33. Виробництво крохмалю.

34. Лікарські засоби та препарати у промисловому виробництві.

35. Коксохімічне виробництво.

36. Виробництво варених, копчених та сиро в’ялених ковбас.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...