Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік питань до іспиту 

1. Розкрийте основні принципи ресурсо та енергозбереження в технології.

2. Дайте характеристику поняттю виробничий процес. Наведіть класифікацію виробничих процесів.

3. Яка структура виробничого циклу? Дайте характеристику структури виробничого циклу на кількох конкретних прикладах.

4. Основні, допоміжні та обслуговуючі процеси. Їх взаємозв’язок та взаємообумовленість. Наведіть конкретні приклади видів процесів.

5. Наведіть основні механічні процеси з конкретними прикладами їх застосування у промисловості.

6. Наведіть основні гідродинамічні процеси з конкретними прикладами їх застосування у промисловості.

7. Наведіть основні теплові процеси з конкретними прикладами їх застосування у промисловості.

8. Наведіть основні масообмінні процеси з конкретними прикладами їх застосування у промисловості.

9. Наведіть основні гідродинамічні процеси з конкретними прикладами їх застосування у промисловості.

10. Розкрийте основні способи зменшення тривалості виробничого циклу за рахунок зменшення часу допоміжних операцій.

11. Яке значення технічних вимірювань в промисловому виробництві.

12. Які служби підприємства і яким шляхом здійснюють метрологічне забезпечення якості продукції.

13. Охарактеризуйте загальну систему стандартів, яка застосовується в Україні.

14. Назвіть кількісні і якісні показники якості продукції (на конкретних прикладах товарів).

15. Дайте характеристику загальноенергетичній системі України.

16. Які основні шляхи енергозбереження на підприємствах України.

17. Охарактеризуйте забезпеченість підприємств України корисними копалинами. Які є резерви з використання ресурсного потенціалу корисних копалин.

18. Основна продукція металургійної галузі та її використання у народному господарстві.

19. Наведіть основні технологічні процеси підприємств металургійної галузі.

20. Охарактеризуйте розвиток машинобудівної галузі України.

21. Дайте характеристику основним технологічним процесам формоутворення.

22. Дайте характеристику розвитку хімічної промисловості України. Які вона має перспективи на майбутнє.

23. Основні процеси та апарати у хімічній промисловості.

24. Основні будівельні матеріали, що використовуються в промисловості.

25. Технологія скла та її характеристика.

26. Технологія цементу та бетону.

27. Розвиток галузі будматеріалів та будівництва.

28. Основна продукція електронної промисловості та її характеристика.

29. Екологічні технології та технології очистки та фільтрації промислових викидів.

30. Машинобудівельний, хіміко-лісовий, металургійний, паливно-енергетичний комплекси, їх структура, технологічні зв'язки, перспективи розвитку та значення.

31. Охарактеризуйте основні напрямки НТП на сучасному етапі.

32. Дослідіть систему розвиток технології-екологічні проблеми. Як знайти оптимум в розвитку та охороні довкілля.

33. Новітні технології формотворення.

34. Які можливості відкриває застосування АСУ і які вимоги необхідні для її впровадження.


sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...