Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чергування приголосних І.При словозміні та словотворенні 

  Г— Ж^К— Ч, X— Ш
у Кл. відмінку друг - друже, козак - козаче, волох — волоше
при словотворенні друг - дружба, дружний, дружній, дружно, вік - вічність, вічний, вічно, пастух - пастушка, пастуший
у дієслівних формах берегти — бережу, ткати — тчу, колихати - колишу
  Г— 3, Г— ДЗ, К— Ц, X— С
у відмінкових формах іменника нога — нозі, лузги — луззі, дзиґа — дзйдзі, Мекка -Мецці, муха - мусі
при словотворенні убогий - убозтво, грек - Греція, Карабах - карабаський

2. У коренях дієслів

 

  Л-ДЖ водити - воджу, проводжати т— ч платити - плачу
і 'зд-ЖДЖ їздити — їжджу, в'їжджати п— ля терпіти- терплю
  з— ж возити - вожу, вивожу м— мл громити - громлю
    о— ш висіти -вишу, вивішувати ф— фл графити - графлю
    . ст— щ розмістити -розмішу, розмішувати Т— Д вести - водити, виводити
  б-бл любити- люблю, полюбляти в— вл ловити — ловлю, виловлювати

 

 


Примітка. Утрачається елемент ва у формі тепері-
шнього часу: купувати - купую, друкувати - друкує,
марнувати -марнують, фарбувати -фарбую, готува-
ти - готує (але: співати - співаю, ховати - ховаю, бува-
ти - буваю, убивати - убиваю, відчувати - відчуваю).

3. У різних частинах мови:

д—ж городити - огорожа, погода — погожий,

переходити — перехожий, правда — справжній
т—ч освіта - освічений, плата - сплачений

Примітки: 1. ж, ч, ш, щ, т(ь)у Д. та М. відмінках

іменників (ж. р.) та в дієсловах перед постфіксом -ся
зберігаються: діжці, книжці, дочці, юшці, квітці; не вріжся,
не морочся, радишся, змбргцся, спиться.

2. Глухі приголосні основи перед дзвінкими збері-
гаються: бороти боротьба, молотити — молотьба,
просити - просьба;
так само і дзвінкі перед глухими:
бабка, борідка, вогкий, дігтяр, кігті, книжка, легкий, нігті.

3. Дієслово лити має форми з лл: зіллє, виллє,
наллє, ллє, лляти
та ін.

4. Пишемо з т: натхненний, натхненник, натхен-
ня, зітхати
(і спільнокореневі), хоча вони походять від
слів дихати, надихати.

5. Пишемо транскрипція, хоча затранскрибувати.Чергування голосних

1. о, е у відкритому складі часто чергується з і в закрито-
му складі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...