Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретики танцю модерн у ЄвропіДругим джерелом, що суттєво вплинуло на його формування була система Е. Жака-Делькроза - еуритміка. Ритмопластичний танець, який розвивався на її основі, був у багатьох моментах протилежний дунканізму. Жак-Делькроз виходив із аналітичного неемоційного відтворення виконавцями музики; танець не був довільною трактовкою її програми, різноманітні частини тіла створювали ніби пластичний контрапункт, у якому рух танцівників відповідав окремим голосам музики. Але навіть у своїх перших постановках Делькроз відтворював не лише структуру музичного твору, але й передав їх емоційний зміст, що вимагало абсолютно пластичної виразності жесту та пози. Проти такого безроздільного володарювання музики над танцем виступив австрійський хореограф Р. Лабан, який став провідним теоретиком танцю модерн. Для обґрунтування своїх поглядів він звернувся до філософське - естетичних вчень древньої Індії піфагорійців та неоплатоників. У теоретичній праці "Кінетографія" Лабан запропонував універсальну концепцію танцювального жесту, що стала прийнятною для аналізу та опису усіх пластично-динамічних характеристик руху незалежно від того до якої національності, стильової та жанрової категорії вони належать. Не менш суттєвою для формування танцю модерн була думка Лабана про те, що художньо осмислений рух повинен бути вираженям внутрішнього світу його творця, а не змістом музики. Також хореограф порушив концепцію, що виразності танцю надає простір. Звільнившись від заучених рухів, тіло повинно шукати особисті ритми та насолоджуватись простором.

У 20-ті роки навколо Лабана об'єднались відважні експериментатори танцю - Курт Йосс, Мері Вігман. Вони працювали разом у великих літніх школах в Мюнхені, Відні та Асконі до того часу, поки не була заснована перша міжнародна трупа експресивного танцю.

Творчість учня та співробітника Р. Лабана Курта Йосса було скеровано на створення нового танцювального театру. Йосс використовував сценографію, музику, хорову декламацію, відроджував традицію матеріального та культового театрів. Один із перших хореографів танцю модерн К. Йосс усвідомив необхідність синтезу виразної пластики, техніки класичного танцю та не балетної пантоміми. Новаторство Йосса проявилось у звертанні до нових для балетного театру тем, наприклад, "Зелений стіл" - перший балет з яскраво вираженою політичною та антимілітаристичною спрямованістю. Німецька танцівниця та хореограф Мері Вігман (учениця Лабана) систематично збагачувала коло тем та образів сучасної хореографії, сприяла її новаціям, її пошуки йшли у руслі експресіонізму. Вона відмовилась від рухів, що традиційно вважалися красивими. Вігман зважала також достойним відтворення у танці потворного та жахливого, її сольні та групові постановки ("Жалоба", цикли - "Жертва", "Танці матері", "Сім танців про життя") відрізнялась максимальною напруженістю та динамізмом форм. Вігман приваблювали теми одержимості, пристрасті, страху, відчаю, смерті. В мистецтві Вігман був відсутній пафос протесту, воно виражало образи - символи загальнолюдських емоцій. Ідеї Вігман виявили глибоку дію на розвиток танцю модерн, її учениця X. Хольм розповсюдила ідеї Вігман у США.Г. Налукка, друга учениця Вігман, зверталась не лише до похмурого та трагічного. Гумористичні, просвітлені, ліричні теми та образи також знаходили вияви в її творчості. Музика, від якої Вігман часто відмовлялась, в мистецтві Палукки знову зайняла належне місце. Палукка внесла у танець модерн техніку високих стрибків та опрацювала свою методику викладання. У Вігман також навчались відомі представники танцю модерн - І. Георгі, X. Кройсберг, М. Терпіс, В. Скоронель, Г. Лейстіков. Індивідуальний стиль цих хореографів, формувався під дією основних шкіл німецького танцю модерн та різноманітних художніх течій європейського мистецтва першої третини XX ст., де були характерні дві провідні тенденції розвитку. Представники однієї, дотримуючись естетичних концепцій експресіонізму бачили у вираженні суб’єктивних емоцій хореографа основний принцип творчості. Різкість ломаних ліній навмисне огрубілі форми, прагнення викрити несвідомі мотиви постуків людини - усе це складало основу їх хореографії. Першочергово ці ідеї знайшли вираження у так званому абсолютному танці, що виключили із хореографії не тільки танцювальні елементи але й фіксовану композицію. Представники цього напрямку стверджували, що і у групових постановках можлива повна свобода формотворчості, що дозволяє кожному виконавцю в залежності від його індивідуальності розвивати самостійний пластичний мотив. Другий напрямок склався під впливом конструктивізму та абстракціонізму. У мистецтві його представників форма придбала значення не тільки засобу вираження, але й стала безпосереднім змістом танцювального образу. О. Шлеммер (співробітник німецької школи будівництва та конструювання "Баухауз") розглядав танець як точно розраховану конструкцію. Тіло виконавця у його "танцювальній математиці", так Шлеммер називав хореографію, слугувало тільки засобом вираження "чисто кінетичних формул", які підпорядковані тим же числовим закономірностям, що і рухи механізмів. Інше прояви конструктивізму у танці модерн - так звані "танці машин" - масові ритмопластичні композиції, які імітують роботу різноманітних механізмів, в основі яких були рухи танцівників, що наближались до гімнастичних, навмисне позбавлені емоційної окраси.

Таким чином, проаналізувавши основні мотивації модерн танцю, його філософські та естетичні засади ми познайомились з чинниками створення новітньої хореографії. Побачили, як ідеї попередників танцю модерн сформувались у методологічну основу теоретика - Рудольфа Лабана яка продовжила своє життя у творчості учнів та послідовників.

 

Література:

1. Вольшский А.Л. "Книга ликований" ,2000 г.

2. Захаров Р. "БеседьІ о танце", "Сочинение танца", "Записки балетмейстера"

"Искусство балетмейстера" ,2003 г.

3. Айседора Дункан "Моя жизнь", "Танец будущего" 2000 г.

4. Касаткина Т.С'Айседора", 2003 г.

5. М.Тобаас, М.Стюарт,1999 г.

6. Собинов Б.М. "Танцующая гимнастика",2004 г.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...