Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика способів та методів відборуТема 9. Вибірковий метод

План

1. Сутність вибіркового спостереження.

2. Характеристика способів та методів відбору.

3. Методика визначення граничної помилки вибірки та меж інтервалу для середньої величини та частки, визначення мінімально необхідного обсягу вибіркової сукупності.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Оцінка результатів вибіркового спостереження та перенесення їх на генеральну сукупність.

Статистична перевірка гіпотез.

 

Сутність вибіркового спостереження.

Вибірковий методзастосовується в тих випадках, коли проведення суцільного спостереження неможливо або економічно недоцільно. Вибіркове спостереження використовують також для перевірки результатів суцільного спостереження.

Підвибірковим спостереження розуміють таке несуцільне спостереження, при якому статистичному обстеженню (спостереженню) піддаються одиниці досліджуваної сукупності, відібрані випадковим способом. Вибіркове спостереження ставить перед собою задачу - за обстежуваною частиною дати характеристику всієї сукупності одиниць за умови дотримання всіх правил і принципів проведення статистичного спостереження.

Ту частину одиниць, що відібрані для спостереження, прийнято називати вибірковою сукупністю, а всю сукупність одиниць, з яких виробляється добір, - генеральною. Якість результатів вибіркового спостереження залежить від того, наскільки склад вибірки представляє генеральну сукупність, інакше кажучи, від того, наскільки вибірка репрезентативна (представницька).

Для забезпечення репрезентативності вибірки необхідне дотримання принципу випадковості добору одиниць. Принцип випадковості припускає, що на включення або виключення об'єкта з вибірки не може вплинути який-небудь інший фактор, крім випадку.

 

Характеристика способів та методів відбору.

 

Існують різні способи формування вибіркової сукупності. Це, по-перше,індивідуальний відбір, що включає такі різновиди, як власне випадковий, механічний, стратифікований, і, по-друге, серійний, абогніздової, відбір.

Власне випадковий відбір, або випадкова вибірка, здійснюється за допомогою жеребкування або за таблицями випадкових чисел. У

Дотепер на практиці як спосіб добору зазвичай застосовують механічне формування вибіркової сукупності, не зв'язане з процедурами одержання випадкових чисел. При цьому способі відбирається кожний (n/N)-й елемент з генеральної сукупності ( наприклад, кожен двадцятий елемент).

Добір одиниць з неоднорідної сукупності здійснюється так званим стратифікованим(розшарованим) способом, що дає модифіковану форму вибірки. У цьому випадку генеральну сукупність попередньо розбивають на однорідні групи за допомогою типологічного групування, після чого роблять добір одиниць з кожної групи у вибіркову сукупність випадковим або механічним способом.Особливу форму формування вибірки припускає серійний, або, гніздовий, добір, за якого в порядку випадкової або механічної вибірки вибирають не одиниці, а визначені райони, серії (гнізда), всередині яких проводиться суцільне спостереження.

Особливості обстежуваних об'єктів визначають два методи добору одиниць у вибіркову сукупність - повторний (добір за схемою поверненої кулі) і безповторний(добір за схемою неповерненої кулі).

Повторний відбір припускає, що кожна одиниця або серія, що потрапила у вибірку повертається в генеральну сукупність і має шанс вдруге потрапити у вибірку.

Безповторний відбір означає, що кожна відібрана одиниця (або серія) не повертається до генеральної сукупності і не може піддатися вторинній реєстрації, а тому для інших одиниць імовірність потрапити у вибірку збільшується.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...