Главная Обратная связь

Дисциплины:


Гармоникалық тербелістер$$$ 410

Математикалық маятник минутына 60 тербеліс жасайды. Маятниктің ұзындығын табыңыз. p2= 9,86, g= 9,86 м/с2.

А) 0,5 м

В) 2 м

С) 0,25 м

D) 2,2 м

Е) 9,86 м

 

$$$ 411

Суретте екі тербелістің қосылуы векторлық диаграммасы түрінде келтірілген. Қорытқы толқынның фазасын көрсетіңіз.

 

 

A) j1

B) j2

C) j4

D) j3

E) j5

 

$$$ 412

Гармониялық тербелістің теңдеуі х=a×sіnwt және циклдік жиілігі w=p/6-ға тең. Маятник амплитуданың жартысына ауытқуы үшін қанша уақыт керек болады?

А) 0,3 с

В) 1 с

С) 0,2 с

D) 0,5 с

Е) 0,6 с

 

$$$ 413

Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + rυ + kx = Fсырт қорытқы күштің өрнегін көрсетіңіз.

А) ma

В) rυ

С) kx

D) Fсыр

Е) бұл теңдеуде жоқ

 

$$$ 414

Тербеліс тендеуі мынадай: х=a×cosw(t+t), мұндағы w= p, c-1 болса, тербеліс периоды қанша болады?

А) 1 с

В) 1,5 с

С) 2 с

D) 2,5 с

Е) 3 с

 

$$$ 415

Серіппелі маятниктің гармониялық тербелісінің циклдік жиілігін көрсетіңіз.

A) w =2pn

B) w = 2p/ T

С) w=

D) w =

Е) w = w0

 

$$$ 416

Математикалық маятникті Жерден Айға апарып тәжірибе жасаса, оның периоды шамамен қаншаға өзгереді? Еркін түсу үдеуі Айда 1,6 м/с2, ал Жерде 9,8 м/с2.

А) есе артады

В) есе кемиді

С) өзгермейді

D) 6 есе артады

Е) 6 есе кемиді

 

$$$ 417

Судың ішіне орналасқан серіппелі маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? Үйкелісті ескермеңіз.

А) өзгереді

В) өзгермейді

С) артады

D) кемиді

Е) өзгереді - кемиді жауаптар арасында дұрысы жоқ

 

$$$ 418

Өшетін тербелістің логарифмдік декрементінің өрнегін көрсетіңіз.

А) Q=p/d

В)

С) x=x0sіnwt

D) l=vT

Е) w= 2p /T

 

$$$ 419

Суретте дененің гармониялық тербеліс жасау кезіндегі Х (t) –тәуелділік графигі берілген. Осы тербелістің периоды неге тең?

 

 

 
 


А) 1 с

В) 2 с

С) 3 с

D) 4 с

Е) 1 с -4 с жауаптар арасында дұрысы жоқ

 

$$$ 420

Гармониялық тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: х=0,2cos(5t+p/2), м . Осы тербелістің амплитудасы неге тең?А) Х,м

В) 0,2м

С) cos(5t+p/2)

D) p/2

Е) (5t + p/2)

 

$$$ 421

Амплитудалары А1=10 см, А2=6 см және тербеліс периодтарыда бірдей бағыттары да бірдей екі гармониялық тербелістерді қосу нәтижесінде, қорытқы амплитудасы А=14 см болатын тербеліс алынған. Берілген екі тербелісті қосу кезіндегі cos(j1-j2) мәнін анықтаңыз.

А) 1/3

В) 1/2

С) 1/4

D) 1/6

Е) 1

 

$$$ 422

Гармониялық тербеліс жасаушы дененің тербелісінің теңдеуі мынадай: х=2sіn , м болса, оның максимал жылдамдығы қанша болады?

А) 2p/10

В) 5p

С) 4p/5

D) 4p/10

Е) 4p

 

$$$ 423

Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы p/4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз.

А) x=Х0 cos(wt+ p /4)

B) x=0,05cos( + p /4)

C) x= cos( + p /4)

D) x= 0,05 cos( )

E) x= 0,05 sіn( + p /4)

 

$$$ 424

х=0,06 cos( , м теңдеуімен анықталатын гармониялық тербеліс жасаған материалдық нүктенің 0,5 с уақыт өткеннен кейінгі ығысуын табыңыз.

А) 0,06 м

В) 2 см

С) 1 см

D) см

Е) 0,03 м

 

$$$ 425

Тербеліс теңдеуінің түрі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы фаза болып табылады?

A) Х

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 426

Нүкте қозғалысының теңдеуі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы амплитуда деп аталады?

A) Х

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 427

Нүкте тербелісінің теңдеуінің түрі: , мұндағы болса, тербеліс периоды қаншаға тең болады?

A) 1с

B) 1,5с

C) 2с

D) 2,5с

E) 3с

 

$$$ 428

Cуретте теңдеу түрі болатын материалды нүктенің тербеліс графигі көрсетілген. Бастапқы фазасы неге тең?

 

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 429

Ұзындығын 4 есе арттырған кезде математикалық маятниктің периоды қаншаға өзгереді?

A) 2 есе артады

B) 2 есе кемиді

C) өзгермейді

D) 2 есеге азаяды

E) 4 есеге артады

 

$$$ 430

Массасын 4 есе арттырған кездегі физикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең?

A) 2 есе артады

B) 4 есе артады

C) өзгермейді

D) 2 есе кемиді

E) 4 есе кемиді

 

$$$ 431

Массасы 50 г материялық нүкте тербеліс жасайды, теңдеуі , мұндағы А=10см, = 5с-1. Нүктеге әсер ететін күштің максимал шамасын табыңыз.

A) 100мН

B) 100Н

C) 125мН

D) 125Н

E) 12,5Н

 

$$$ 432

Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз.

A) 0м

B) 0,5м

C) 1м

D) 2м

E) жауаптар ішінде дұрыс жауабы жоқ

 

$$$ 433

Төменде келтірілеген өрнектер арасынан математикалық маятниктің тербелісінің жиілігінің өрнегін көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 434

Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді?

A) өзгермейді және 20Дж

B) өзгермейді және 10Дж

C) өзгермейді және 0

D) 0 ден 20Дж-ге дейін өзгереді

E) 0 ден 10Дж-ге дейін өзгереді

 

$$$ 435

Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 436

Толық бір тербеліс уақытында фаза қаншаға өзгереді?

А) 0

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 437

Математикалық маятниктің ұзындығын және тербеліс периодын біле отырып, еркін түсу үдеуін табыңыз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 438

Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 439

Математикалық маятниктің тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: . Математикалық маятниктің ұзындығы неге тең? g=9,8 м/с2

А) м

В) м

С) м

D) м

Е) м

$$$ 440

Гармониялық тербелістің теңдеуі Х= (м) түрінде берілген болса, тербелістің периоды неге тең болады?

А) 4 с

В) 2 с

С) 1 с

D) 0,5 с

Е) 0,25 с

 

$$$ 441

Нүкте түзу бойымен тербеліс жасайды. Егер 1,5 период ішінде нүкте 15 см жол жүрсе, онда тербеліс амплитудасы неге тең?

А) 15 см

В) 10 см

С) 5 см

D) 3 см

Е) 2,5 см

 

$$$ 442

Нүкте түзу бойымен Х= (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды десек, қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен соң нүктенің тепе-теңдік күйінен ығысу шамасы неге тең болады?

А) м

В) 3 м

С) 72 м

D) 1,5 м

Е) 0 м

 

$$$ 443

Тербеліс жиілігін 3 есе арттыру үшін, математикалық маятниктің ұзындығын қалай өзгерту керек?

А) 3 есе ұзарту

В) 3 есе қысқарту

С) 6 есе ұзарту

D) 9 есе ұзарту

Е) 9 есе қысқарту керек

 

$$$ 444

Массасы 0,1 кг дененің гармониялық қозғалысының теңдеуі (м). Дененің максимал кинетикалық энергиясын анықтаңыз.

А) 0,2 Дж

В) 0,4 Дж

С) 0,5 Дж

D) 2 Дж

Е) 4 Дж

 

$$$ 445

Физикалық маятниктің тербеліс периоды с. Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы неге тең? = 10 м/с2 деп алыңыз.

А) 2 м

В) м

С) 10 м

D) 2,5 м

Е) 2 м

 

$$$ 446

Физикалық маятникті аударып, оны центрінен ілсек, маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді?

А) 2 есе артады

В) 4 есе артады

С) өзгермейді

D) 2 есе кемиді

Е) 4 есе кемиді

 

$$$ 447

Нүкте периоды с-қа тең тербеліс жасайды. Сыртқы мәжбүр етуші күштің резонанс кезіндегі циклдік жиілігі неге тең болады?

А) 2 с-1

В) с-1

С) 1 с-1

D) 2 с-1

Е) 4 с-1

 

$$$ 448

Массасы 50 г материялық нүкте (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды. Ең үлкен ығысу күйінде нүктеге әсер етуші күштің шамасы неге тең?

А) 125 Н

В) 125 мН

С) 125 мкН

D) 100 Н

Е) 100 мН

 

$$$ 449

Бір түзу бойымен қозғалатын (м) және (м) екі гармоникалық тербелістер қосылады. Қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең?

А) 3 м

В) 4 м

С) 5 м

D) 7 м

Е) 1 м

 

$$$ 450

Тербелістегі нүктенің тепе-теңдік күйден максимал ығысуын … деп атайды.

а) период

В) фаза

С) жиілік

D) циклдік жиілік

Е) амплитуда

 

$$$ 451

Тербелген нүктенің бір толық тербеліс жасауына кеткен уақыты тербелістің … деп атайды.

а) периоды

В) жиілігі

С) амплитудасы

D) фазасы

Е) ығысуы

 

$$$ 452

Берілген уақыт мезетінде тербелістегі нүктенің қозғалыс бағыты мен ығысу шамасын сипаттайтын физикалық шама тербелістің … деп аталады.

а) жиілігі

В) фазасы

С) амплитудасы

D) периоды

Е) ығысуы

 

$$$ 453

Сыртқы мәжбүр етуші күштің тербеліс жиілігі жүйенің меншікті тербеліс жиілігіне тең болғанда жүйенің тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысын … деп атайды.

А) өшетін тербеліс

В) еркін тербеліс

С) резонанс

D) ангармоникалық тербеліс

Е) периодсыз тербеліс

 

$$$ 454

 
 

Тізбектей жалғанған (1-сурет) бірдей екі серіппеге ілінген жүктің вертикаль тербелісінің периоды, егер серіппелерді параллель жалғаса, өзгере ме (2-сурет)?

A) өзгермейді

B) 2 есе азаяды

С) 4 есе азаяды

D) 2 есе өседі

E) 4 есе өседі

 

$$$ 455

Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең?

A) 4,5м/с

B) 4м/с

C) 3м/с

D) 6м/с

E) 5м/с

 

$$$ 456

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы Гук заңының формуласы?

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 457

 
 

Салмақсыз жіп блок арқылы асырылып тасталынған. Жіптің ұштарына массалары 3 кг және 7 кг екі жүк бекітілген. Жүктер қандай үдеумен қозғалатынын анықтаңыз. Блоктың үйкелісі ескерілмейді. (g=10 м/с2).

 

A) 10 м/с2

B) 4 м/с2

C) 25 м/с2

D) м/с2

E) м/с2

 

$$$ 458

Физикалық маятникті тепе-теңдік қалпынан ауытқытқан кезде айналу моменті пайда болады:

A) М = F·r.

B) M = mg.

C) M = Kx sinφ.

D) M = -mg l sinφ.

E) M = LJ.

 

$$$ 459

Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді:

A) m есе кемиді.

B) есе артады.

C) Өзгермейді.

D) m есе артады.

E) Маятниктің геометриялық өлшемдеріне байланысты өзгереді.

 

$$$ 460

Берiлген қос шамалардың қайсысынан гармониялық тербелiс амплитудасының мәнiн анықтауға болады:

A) Максимал жылдамдық пен ығысу

B) Потенциялдық энергия мен жиiлiк

C) Бастапқы фаза және уақыт

D) Тербелiс периоды мен ығысу

E) Циклдiк жиiлiк пен максимал үдеу

 

$$$ 461

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды:

A) A0 ebt.

B) A0(1-e-bt).

C) А0/r.

D) A0 e -bt/2.

E) A0 e -bt.

 

$$$ 462

Математикалық маятник минутына 60 тербелiс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз. π2 = 9,86, g = 9,86 м/с2.

A) 0,5 м

B) 9,86 м

C) 1 м

D) 4м

E) 2м

 

$$$ 463

Сызықтық гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі:

A) Ауырлық күші.

B) Лоренц күші.

C) Үйкеліс күші.

D) Гравитациялық күш.

E) Квазисерпімді күш.

 

$$$ 464

Өшпейтін еркін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді:

A) Тербеліс фазасына.

B) Жүйенің қасиеттеріне.

C) Жүйеге берілген энергияға.

D) Уақытқа.

E) Тербеліс амплитудасына.

 

$$$ 465

Мәжбүр гармониялық тербеліс теңдеуіндегі серпімділік күшін көрсетіңіз: mа+rv+kx=Fсырт

А) mа

В) бұл теңдеуде жоқ

С) Fсырт

D) rv

Е) kx

 

$$$ 466

x=2sin2πt заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс жиілігі қандай?

А) 4π Гц

В) π Гц

С) 1с Гц

D) 2с Гц

Е) 2π Гц

 

$$$ 467

Массасы m=0,6 кг дене қозғалыс теңдеуі X=А·sinwt. Мұндағы А=5 cм, w=π рад. Денеге t= с уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап.

А) 10Н

В) 0 Н

С) 100Н

D) -0,148Н

Е) 50Н

 

$$$ 468

Өшудің логарифмдік декременті:

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 469

Өшетін тербеліс теңдеуі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 470

Жиілігі ν=1Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын табыңдар:

А) 10 с

В) 10 с

С) 6,28 с

D) 2π с

Е) 1 с

 

$$$ 471

Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз. π2=9,86, g=9,86м/с2

А) 2м

В) 9,86м

С) 1м

D) 2,2м

Е) 0,5м

 

$$$ 472

Материалық нүкте теңдеуімен берілген гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің максимал үдеуін анықтайын өрнек:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 473

Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі:

А) Жиіліктері бірдей және амплитудалары бірдей өзара перпендикуляр тербелістерді қосудың

В) Жиіліктері әртүрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосу

С) Бірдей бағыттағы, жиіліктері бірдей және амплитудалары бірдей тербелістерді қосудың

D) Жиіліктері бірдей және амплитудалары әртүрлі өзара перпендикуляр тербелістерді қосудың

Е) Кез келген тербелістерді қосудың

 

$$$ 474

Сыртқы күш тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербелістің амплитудасы жиілігі артуымен ...

А) үздіксіз кемиді

В) үздіксіз артады

С) алғашқыда артады, максимумге жеткен соң кемиді

D) гармоникалық заң бойынша периодты түрде өзгереді

Е) жиілікке тәуелді емес

 

$$$ 475

Тербелістердің дифференциалды теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістің жиілігі неге тең?

А) 4 Гц

B) 2 Гц

C) 0,5 Гц

D) 0,25 Гц

E) Гц

 

$$$ 476

Тербеліске қандай процесс жатпайды?

А) жарықтың таралуы

В) Дыбыстың таралуы

С) Радиотолқындық таралуы
D) Сейсмикалық толқындардың таралуы
Е) Газдағы молекулалық қозғалысы

 

$$$ 477

Сәйкестікті тағайында:

1. Еркін өшпейтін тербелістер а)

2. Өшпелі тербелістер в)

3. Еріксіз тербелістер с)

А) 1а, 2с, 3в.

B) 1с, 2в, 3а.

C) 1в, 2а, 3с.

D) 1а, 2в, 3с.

E) 1с, 2а, 3в.

 

$$$ 478

Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді?

А) Тербеліс фазасына

В) Уақытқа

С) Тербеліс амплитудасына

D) Жүйеге берілген энергияға

Е) Жүйенің қасиеттеріне

 

$$$ 479

Математикалық маятниктің қозғалысын сипаттайтын дифференциялдық теңдеудің түрі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 480

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=cos(ωt+φ0) заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:

А) – ω2 cos(ωt+φ0)

В) ω2 sin(ωt+φ0)

С) ω cos(ωt+φ0)

D) –ω sin(ωt+φ0)

Е) sin(ωt+φ0)

 

$$$ 481

Екі гармоникалық тербелістердің х1=cos(2pt+p/6) және х2=2cos(pt) теңдеулері берілген. Уақыттың t=1 с мезетіндегі тербелістердің фазалар айырымын анықтаңыз.

A) p/3

B) p

C)

D) p/6

E) 0

 

$$$ 482

заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс периоды қандай?

А) 2 с

В) с

С) с

D) с

Е) 1 с

 

$$$ 483

Массасы 5 кг дене заңдылығы бойынша қозғалады, мұндағы А= 5 см, . 1/6 с өткеннен кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта

А) 1,8 Н

В) 1,23 Н

С) -1,8 Н

D) -1,23 Н

Е) 0,8 Н

 

$$$ 484

Материялық нүкте теңдеуімен сипатталатын гармоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің периоды неге тең:

А) с

В) с

С) T=6 с

D) T=12 c

Е) T=3 c

 

$$$ 485

Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ..... тербеліс пайда болады:

А) Сондай жиіліктегі, сол бағыттағы гармониялық емес.

В) Окустикалық тербелістер.

С) Соғу деп аталатын.
D) Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер.
Е) Пульсация деп аталады.

 

$$$ 486

Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды?

A) А0/r

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 487

Дифференциалдық теңдеуі +0,25π х=0 болған гармоникалық тербелістің периоды неге тең?

А) 0,5 с

B) 0,5π с

С) 0,25π с

D) 4 с

E) 2 с

 

$$$ 488

Тербеліс периоды мен жиілігін байланыстыратын теңдеу:

А)ω =2πν

B) T=1/ν

С) T=2π

D) T=2π

E) T=ω /2π

 

$$$ 489

Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді?

А) есе кемиді

В) есе артады

С) есе артады
D) өзгермейді
Е) Маятниктің геометриялық өлшемдеріне байланысты өзгереді.

 

$$$ 490

Серіппелі маятниктің тербеліс периоының өрнегі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

Модуль-7

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...