Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який з принципів побудови раціональної бюрократичної організації не відноситься до принципів, сформульованих М. Вебером?1) створення сфер компетенції

2) формальна безособовість

3) програми стимулювання

4) кваліфікаційні вимоги

Яке з наведених положень відповідає сутності процесного підходу до управління?

1) сукупність всіх управлінських функцій складає процес управління

2) організація є системою відкритого типу

3) оточення організації постає зовнішнім середовищем її функціонування

4) використання ситуаційного мислення допомагає керівникам швидко орієнтуватись в проблемах організації

Яка з наведених характеристик відповідає концепції “Y” Д. Мак-Грегора?

1) людині притаманне внутрішнє неприйняття праці

2) людина, за відповідних умов, вчиться приймати на себе відповідальність

3) людина прагне уникнути праці будь-яким шляхом

4) людина віддає перевагу тому, щоб її контролювали

83. Який з факторів відноситься до мікромаркетингового середовища організації?

1) технологія

2) постачальники

3) рівень безробіття

4) темпи інфляції

Який з факторів не відноситься до внутрішнього середовища організації?

1) цілі

2) структура

3) постачальники

4) технології

Яке з визначень відповідає сутності поняття організація?

1) організація – це процес, прийняття рішення

2) організація – це сукупність прав, обов’язків, взаємовідносин менеджерів

3) організація – це група людей зі спільними цілями

4) всі відповіді вірні

Який з наведених факторів відноситься до внутрішнього середовища організації?

1) постачальники

2) споживачі

3) технології

4) контактні групи

Який з наведених факторів не відноситься до макросередовища організації?

1) конкуренти

2) політичні фактори

3) демографічні фактори

4) соціальні фактори

Який з методів не відноситься до економічних методів управління?

1) планування

2) нормування праці

3) ціноутворення

4) аналіз господарської діяльності

Яка з організаційних структур управління вимагає від керівника наявності значних знань за всіма функціями управління?

1) лінійна

2) лінійно-функціональна

3) програмно-цільова

4) дивізіональна

Який з наведених принципів не відноситься до принципів організаційних відносин?

1) обмеженість норми управляємості

2) єдиноначальність

3) система матеріального стимулювання

4) сполучення централізації та децентралізації

Яка з перепон на шляху міжособистісних комунікацій обумовлена впливом інтонації та жестів на розуміння змісту повідомлення?

1) бар’єри, обумовлені сприйняттям

2) семантичні бар’єри

3) невербальні перепони

4) погане слухання

Яка з перепон на шляху комунікацій відноситься до перепон в організаційних комунікаціях?1) інформаційні перевантаження

2) незадовільна структура організації

3) перекручення повідомлень

4) всі відповіді вірні

93. Який з видів управлінських рішень не відноситься до рішень, характерних для функції планування?

1) визначення основної мети організації

2) визначення міри задоволення потреб підлеглих

3) визначення поточних цілей та завдань організації

4) визначення стратегії та тактики організації

Яка з моделей веде себе як реальний об’єкт, але не виглядає як він?

1) фізична

2) аналогова

3) символічна

4) математична

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...