Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який з видів рішень не відноситься до класифікації рішень в залежності від тривалості впливу?1) стратегічні

2) тактичні

3) загальні

4) оперативні

Яка із наведених структур управління передбачає, що кожен орган управління спеціалізується на виконанні окремих організацій менеджменту?

1) лінійна

2) функціональна

3) дивізіональна

4) матрична

97. Яка з наведених структур управління передбачає, що головному керівникові при розробці конкретних рішень допомагає адміністративний апарат?

1) лінійна

2) дивізіональна

3) лінійно-функціональна

4) всі відповіді вірні

Яка з перепон на шляху комунікацій не відноситься до бар’єрів міжособистісних комунікацій?

1) невміння слухання

2) незадовільна структура організації

3) поганий зворотній зв’язок

4) невербальні перепони

Яка з перепон на шляху комунікацій обумовлена різним значенням, які приймають слова в залежності від конкретної ситуації?

1) бар’єри, обумовлені сприйняттям

2) невербальні бар’єри

3) погане слухання

4) семантичні бар’єри

Які з рішень характерні для функції контролю?

1) визначення основної мети організації

2) визначення потреб підлеглих

3) визначення стратегії організації

4) оцінка результатів виконання робіт

Які типи моделей використовуються в менеджменті?

1) фізичні

2) аналогові

3) математичні

4) всі використовуються

Яка з моделей представляє реальний об’єкт дослідження за допомогою збільшеної або зменшеної копії?

1) фізична

2) аналогова

3) математична

4) всі названі

Яка із позицій товару, згідно з матрицею БКГ, відповідає стадії виходу товару на ринок?

1) “зірка”

2) “собака”

3) “дійна корова”

4) “проблема”

104. Які види управлінської діяльності виділяють в рамках стратегічного планування?

1) розподіл ресурсів

2) адаптація до зовнішнього середовища

3) внутрішня координація

4) всі відносяться

Яка з типових моделей менеджменту використовується для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування по відношенню до потреби в них?

1) моделі теорії ігор

2) моделі теорії черг

3) моделі управління запасами

4) всі названі моделі

Який із варіантів стратегії організації не відноситься до стратегій скорочення?

1) стратегія ліквідації

2) стратегія горизонтальної диверсифікації

3) стратегія відсічення зайвого

4) стратегія переорієнтації

Який з критеріїв відноситься до критеріїв вибору альтернативних стратегічних рішень?

1) співвідношення стратегії, що аналізується, зі стратегічними факторами, отриманими в результаті SWOT–аналізу

2) міра ризику даної стратегічної альтернативи

3) оцінка реакції на дану стратегію зацікавлених груп мікро середовища організації4) всі критерії відносяться до критеріїв вибору альтернативних стратегічних рішень

Яка з потреб людини, визначених А. Маслоу, відносяться до первинних потреб?

1) соціальні потреби

2) потреби в безпеці

3) потреби в повазі

4) потреби в самоактуалізації

Яка з винагород не відноситься до категорії зовнішньої винагороди?

1) заробітна платня

2) додаткові відпустки

3) відчуття належності до важливої справи

4) пільги

Яка з винагород відноситься до категорії внутрішньої винагороди?

1) заробітна платня

2) додаткові відпустки

3) відчуття належності до важливої справи

4) пільги

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...