Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка з потреб людини відноситься до вищого рівня ієрархії потреб А. Маслоу?1) фізіологічні потреби

2) соціальні потреби

3) потреби в самоактуалізації

4) потреби у повазі

Які три потреби притаманні людям згідно з теорією Мак Клелланда?

1) влада, успіх та повага

2) влада успіх та належність

3) влада, належність та повага

4) успіх, повага та належність

Які фактори, згідно з теорією Ф. Герцберга, впливають на поведінку людини?

1) гігієнічні

2) гігієнічні та мотиваційні

3) гігієнічні та природні

4) гігієнічні, природні та мотиваційні

Яка теорія відноситься до процесуальних теорій мотивації?

1) теорія А. Маслоу

2) теорія Ф. Герцберга

3) теорія справедливості

4) всі названі теорії

Яка з наведених теорій відноситься до змістовних теорій мотивації?

1) теорія очікування

2) теорія Д. МакКлелланда

3) модель Портера-Лоулера

4) всі названі теорії

Які існують види контролю?

1) поточний

2) попередній

3) заключний

4) всі відповіді вірні

Якими особливостями відрізняється поточний контроль?

1) виконується в ході проведення роботи

2) виконується перед початком роботи

3) виконується після завершення роботи

4) всі відповіді вірні

Який з етапів входить до процесу контролю?

1) визначення місії організації

2) встановлення цілей організації

3) встановлення стандартів виконання роботи

4) всі відповіді вірні

Який з етапів не входить до процесу контролю?

1) вимірювання реального виконання

2) розпізнавання відхилень

3) здійснення корекції

4) аналіз факторів зовнішнього середовища

Яку з ліній поведінки обирає менеджер, якщо в процесі контролю виявилось, що виконання роботи відповідає стандартам?

1) усунути перепони, які заважають виконанню роботи

2) занизити стандарти

3) не вживати ніяких заходів

4) всі відповіді вірні

Яка з наведених форм влади заснована на впевненості виконавця в тому, що йому допоможуть задовольнити яку-небудь з його потреб?

1) законна влада

2) влада, заснована на примушуванні

3) експертна влада

4) влада, заснована на винагороді

Яка з наведених форм влади заснована на впевненості виконавця в тому, що його можуть покарати, або позбавити можливості задовольнити яку-небудь з його потреб?

1) законна влада

2) влада, заснована на примушуванні

3) експертна влада

4) влада, заснована на винагороді

Який зі стилів керівництва повністю зосереджений на виробничих завданнях та ігнорує особисті інтереси виконавців?

1) авторитарний

2) демократичний

3) ліберальний

4) всі варіанти вірні

Який зі стилів керівництва в рівній мірі враховує виробничі завдання та особисті інтереси виконавців?1) авторитарний

2) демократичний

3) ліберальний

4) всі варіанти вірні

Яка з наведених форм влади заснована на впливі за допомогою харизми?

1) законна влада

2) еталонна влада

3) експертна влада

4) влада, заснована на винагороді

Який зі стилів керівництва повністю зосереджений на особистих інтересах виконавців?

1) авторитарний

2) демократичний

3) ліберальний

4) всі варіанти вірні

Яка з наведених форм влади заснована на впевненості виконавця в тому, що його обов’язком є виконання волі керівника?

1) законна влада

2) еталонна влада

3) експертна влада

4) влада, заснована на винагороді

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...