Главная Обратная связь

Дисциплины:


С. ПоствакцинальнийД. Місцевий

Е. Пасивний

121. У системі захисту організму від сторонніх агентів значне місце належить системі комплементу. Вкажіть, що з наведеного є кінцевою ланкою активації системи комплементу?

А. С 3

В. Пропердин

С. Каскадна реакція

Д. С 9

Е. Мембраноатакуючий комплекс

122. Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, поки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найбільш правильно назвати такий вид імунітету?

А. Нестерильний

В. Гуморальний

С. Типоспецифічний

Д. Вроджений

Е. Перехресний

123. Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин на першому етапі формування імунної відповіді?

А. Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-хелперам

В. Активують Т-кілери

С. Активують NК-клітини

Д. Продукують імуноглобуліни

Е. Забезпечують процесинг і презентацію антигену Т-кілерам

124. У сироватці крові немовляти виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?

А. Спадкового

В. Природного активного

С. Штучного пасивного

Д. Штучного активного

Е. Природного пасивного

125. У кабінет до лікаря-дерматолога звернувся хворий. З гнійного виділення уретри цього пацієнта лікар приготував мазок, забарвив за Грамом. При мікроскопії в препараті виявлені лейкоцити, у цитоплазмі яких знаходилася велика кількість грамнегативних бобоподібної форми диплококів. Результати якого процесу спостерігаються в препараті?

А. Метаболізму

В. Фагоцитозу

С. Капсулоутворення

Д. Спороутворення

Е. Малігнізації

126. Вам запропоновані для роботи такі препарати: 1. Бруцельозна нашкірна вакцина. 2. Лептоспірозна вакцина. 3. Вакцина БЦЖ. 4. Адсорбована кашлюково - дифтерійно - правцева вакцина АКДП. 5. Адсорбований правцевий анатоксин. Який імунітет вони обумовлюють?

А. Антибактеріальний

В. Нестерильний

С. Штучний активний

Д. Штучний пасивний

Е. Антитоксичний

127. Перші 6 місяців життя діти рідко хворіють на інфекційні захворювання, що пов'язано з передачею дитині від матері антитіл через плаценту і грудне молоко. Яка форма набутого імунітету у дітей у даному віці?

А. Природний пасивний

В. Природний активний

С. Штучний пасивний

Д. Штучний активний

Е. Конституційний

128. Гуморальний імунний захист відіграє важливу роль при багатьох інфекційних захворюваннях. Яка дія не є властивою для антитіл?

А. Фагоцитуюча

В. Опсонізуюча

С. Активація комплементу

Д. Нейтралізуюча

Е. Активація клітинної цитотоксичності

129. Молодій жінці з групою крові А, що постраждала в автомобільній катастрофі, помилково перелили донорську кров групи В. Розвилась постранфузійна реакція, провідним механізмом якої є іммунопатологічна реакція. До якого типу вона відноситься?А. Цитотоксичному

В. Анафілактичному

С. Імунокомплексному

Д. Клітинному

Е. Стимулюючому

130. Який інтерлейкин виділяють макрофаги при завершенні фагоцитозу для запуску імунної відповіді на бактерійний антиген?

А. IL - 1

В. IL - 5

С. IL - 6

Д. IL - 2

Е. IL - 3

131. Дільничним лікарем було рекомендовано приймання інтерферону для профілактики грипу? Який механізм дії даного препарату?

А. Блокує роздягання вірусу

В. Порушує процес зборки вірусу

С. Гальмує вихід вiрiонiв з клітини

Д. Блокує iнiцiацiю трансляцiї та руйнує вiрусоспецифiчну i-РНК

Е. Попереджує адсорбцію вірусу на рецепторах клітини

132. У трирічної дівчинки краснуха. Її десятирічна сестричка не заразилась цією інфекційною хворобою, хоча весь час контактувала з нею. Педіатр з’ясував, що вона хворіла на краснуху п’ять років тому. Який вид імунітету лежить в основі захисту старшої сестри?

А. Природний пасивний

В. Природний активний

С. Штучний активний

Д. Штучний пасивний

Е. Видовий

133. У багатьох секреторних залозах людини міститься антибактеріальна речовина - лізоцим. Вкажіть, які структури бактеріальної клітини руйнує лізоцим?

А. Тейхоєві кислоти

В. Ліпополісахарид

С. Цитоплазматичну мембрану

Д. Пептидоглікан

Е. Рибосоми

134. При серологічному дослідженні у сироватці крові хворого С. виявлені антистрептолізини. Якими імунокомпетентними клітинами вони продукуються?

А. Моноцити

В. Т-лімфоцити

С. Макрофаги

Д. NK-клітини

Е. В-лімфоцити

 

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...