Главная Обратная связь

Дисциплины:


Реакції з використанням мічених антигенів і антитіл196. Для виявлення антитіл до токсоплазм у сироватці крові вагітної жінки використали непряму реакцію імунофлюоресценції. Для цього спочатку фіксований мазок токсоплазм обробили досліджуваною сироваткою. Чим потрібно обробити препарат на наступному етапі?

А. Розчином флуоресцеїна

В. Люмінесцентною сироваткою проти імуноглобуліну людини

С. Імуноглобуліном нормальним людським

Д. Діагностичною сироваткою, що містить антитіла до токсоплазм

Е. Сироваткою, що містить мічені флуоресцеїном антитіла до токсоплазм

197. При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень антигенемії низький.

А. Твердофазний ІФА

В. Реакцію аглютинації

С. Реакцію непрямої гемаглютинації

Д. Реакцію латекс-аглютинації

Е. Імуноелектрофорез

198. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій використовуються антитіла, мічені флюрохромами?

А. Реакція зв'язування комплементу

В. Реакція ензиммічених антитіл

С. Ланцюгова полімеразна реакція

Д. Реакція імунофлюоресценції

Е. Реакція молекулярної гібридизації

199. Пацієнт госпіталізований з попереднім діагнозом “гепатит В”. Для діагностики захворювання здійснено постановку серологічної реакції, яка базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно зв'язаним з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція?

А. Реакція імобілізації

В. Радіоімунний аналіз

С. Реакція імунофлюоресценції

Д. Реакція зв'язування комплементу

Е. Імуноферментний аналіз

200. Важливим недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв'язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

А. Реакція Кумбса

В. Реакція імунофлюоресценції

С. Імуноферментний аналіз

Д. Реакція опсонізації

Е. Радіоімунний аналіз

201. В останні роки знайшов застосування метод генної індикації збудників, що дозволяє виявити в досліджуваних зразках фрагменти нуклеїнових кислот патогенів. Виберіть із наведених реакцій ту, яка підходить для цієї мети.

А. Полімеразна ланцюгова реакція

В. Реакція наростання титру фага

С. Радіоімунний аналіз

Д. Реакція преципітації

Е. Імуноферментний аналіз

202. Мікробіологічна лабораторія одержала завдання підготуватись до дослідження матеріалу з підозрою на інфікування спорами збудника сибірки. Який з перерахованих нижче діагностичних препаратів дозволить провести швидке виявлення спор?А. Протисибірковий імуноглобулін

В. Люмінісцентна протисибіркова сироватка

С. Стандартний сибірковий антиген

Д. Ензиммічений імуноглобулін

Е. Моноклональні антитіла проти збудника сибірки

203. З метою діагностики ВІЛ-інфекції досліджують сироватку крові для виявлення специфічних антитіл методом твердофазного імуноферментного аналізу. Які ензиммічені антитіла при цьому використовують?

А. Проти імуноглобулінів людини

В. Проти антигенів ВІЛ

С. Проти білка gp120

Д. Проти білка gp 17

Е. Проти білка gp 41

204. Реакція імунофлюоресценції належить до числа широковживаних реакцій для експрес-діагностики інфекційних захворювань. Які властивості бактерій враховуються для їх ідентифікації за умов використання цієї реакції?

А. Морфологічні та антигенні

В. Морфологічні та тинкторіальні

С. Антигенні та імуногенні

Д. Культуральні та антигенні

Е. Культуральні та ферментативні

205. У дитячій установі зареєстрований спалах інфекції імовірно вірусної етіології. Необхідно терміново намітити план протиепідемічних заходів. Які реакції або методи лабораторної діагностики необхідно провести в першу чергу для швидкої і своєчасної діагностики

даного спалаху?

А. Серологічний метод

В. Електронна мікроскопія

С. Вірусологічний метод

Д. Імунофлюоресцентна мікроскопія

Е. Світлова мікроскопія нативного матеріалу

206. На об'єктах зовнішнього середовища і харчових продуктах антигени шигелл Зонне виявляють в реакції з використанням діагностичної тест-системи, в набір якої входить планшет полістиролу з адсорбованими специфічними антитілами. Назвіть цю реакцію.

А. ІФА

В. РІФ

С. РОПГА

Д. РПГА

Е. Реакція імуноелектрофорезу

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...