Главная Обратная связь

Дисциплины:


С. Перетворення клітин-попередників на Т-лімфоцитиД. Утворення клітин імунної пам'яті

Е. Диференціація Т- та В-клітин у периферичних органах імунної системи

222. Хворому після опіку зроблено аутотрансплантацію шкіри. Відторгнення трансплантату не сталося. Це можна пояснити тим, що:

А. Сформувалася штучна імунологічна толерантність

В. Гени, що кодують синтез аутоантитіл, не успадковуються

С. Внаслідок опікової хвороби наступив стан імунологічної недостатності

Д. Речовини клітин шкіри не є антигенами

Е. Існує природна імунологічна толерантність

223. Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. У яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

А. Центральна зона білої пульпи

В. Червона пульпа

С. Мантійна зона білої пульпи

Д. Периартеріальна зона білої пульпи

Е. Маргінальна зона білої пульпи

224. Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане.

А. Інфекційний мононуклеоз, СНІД

В. Туберкульоз, мікобактеріоз.

С. Поліомієліт, гепатит А

Д. Дизентерія, холера

Е. Ку-гарячка, висипний тиф

225. У жінки 37 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, перебіг був тривалим, ремісії – короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою причиною гіпогамаглобулінемії?

А. Макрофагів

В. Фагоцитів

С. Нейтрофілів

Д. Плазматичних клітин

Е. Лімфоцитів

226. Дитина В., першого року життя часто хворіє на вірусно-бактеріальні інфекції, які важко піддаються терапії. При проведенні дослідження імунологічного статусу виявлено відсутність у крові лімфоцитів, що забезпечують клітинний імунітет. Яка форма імунодефіциту і за якою системою він виявлений у цієї хворої дитини?

А. Первинний імунодефіцит, за Т-системою

В. Вторинний імунодефіцит, за Т-системою

С. Первинний імунодефіцит, за В-системою

Д. Первинний імунодефіцит, за макрофагальною системою

Е. Первинний імунодефіцит, за мікрофагами

227. Кількісні методи визначення Т-лімфоцитів:

А. Антитіла

В. РБТЛ на ЛПС

С. Е-РУК

Д. Лізоцим

Е. РБТЛ на ФГА

228. Якісні методи визначення Т-лімфоцитів:

А. Антитіла

В. РБТЛ на ЛПС

С. РБТЛ на ФГА

Д. Лізоцим

Е. М-РУК

229. У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структури яких клітин можливий?

А. Макрофагів, моноцитівВ. Т-лімфоцитів

С. В-лімфоцитів

Д. Фібробластів

Е. Нейтрофілів

230. Під час обстеження хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з клітин імунної системи їх продукують?

А. Т-кілери

В. Т-хелпери

С. Т-супресори

Д. Плазматичні

Е. Плазмобласти

231. Пацієнт, хлопчик 6 міс., в анамнезі якого різноманітні інфекції. Спочатку був кандидоз, потім переніс менінгіт, спричиненими Hаеmophilus influеnzае, за ним послідувала невмоцистна пневмонія. Приймаючи все це до уваги, про який імунодефіцит можна думати?

А. Неспроможність В клітин диференціюватись в плазмоцити

В. Нездатність стовбурових клітин диференціюватись у попередники В і Т клітин

С. Нездатність СД8 клітин диференціюватись в тимусі

Д. Відсутність мембраноатакуючого комплексу комплементу

Е. Нездатність нейтрофілів синтезувати ферменти кисневого вибуху

232. При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перераховних реакцій використовується для

цього?

А. Реакція оберненої непрямої гемаглютинації

В. Реакція бласттрансформації

С. Реакція радіальної імунодифузії

Д. Реакція подвійної імунодифузії

Е. Ланцюгово-полімеразна реакція

233. У хлопчика 11 років на ногах і тулубі екзематозні висипання. В анамнезі отити, пневмонії, фурункульоз. Лабораторно: тромбоцитопенія, знижена активність Т-хелперів і Т-супресорів, зниження Іg M при нормальному вмісті IgА та IgG. Яке імунодефіцитне захворювання у даному випадку ?

А. Синдром Ді Джорджі

В. Синдром Луї-Барр

С. Швейцарський тип імунодефіциту

Д. Синдром Віскотта-Олдріча

Е. Хвороба Чедіака-Хігасі

234. У 2-річної дитини з дефектами обличчя, монголоїдним розрізом очей спостерігався важкий перебіг віспи. В анамнезі судоми, стійкий мікоз слизової оболонки рота. Лімфоцитопенія при нормальному рівні В-лімфоцитів та імуноглобулінів крові. Який імунодефіцитний синдром у дитини?

А. Синдром Віскотта-Олдріча

В. Синдром Клайнфельтера

С. Синдром Луї-Барра

Д. Синдром Шерешевського-Тернера

Е. Синдром Ді-Джорджі

235. При імунодефіцитних станах деякі представники нормальної мікрофлори є етіологічним чинником опортуністичних інфекцій. Назвіть найбільш вірогідного представника мікрофлори, що часто спричиняє ці інфекції.

А. Саndіdа аlbiсаns

В. Stаphyloсoссus аurеus

С. Сlostridiа pеrringеns

Д. Strеptoсoссus pyogеnеs

Е. Еsсhеriсhiа сoli

236. При визначенні фагоцитарної активності лейкоцитів, через 2 години від моменту проведення досліду, кожен лейкоцит захопив в середньому по 9 мікроорганізмів. Через 7 годин в кожному лейкоциті виявлено не більше 5-ти мікроорганізмів. Яке фагоцитарне число?

А. 7

В. 9

С. 16

Д. 2

Е. 1,3

237. У хворого після трансплантації нирки, який одержав відповідне лікування для попередження відторгнення органів, розвинулась генералізована цитомегаловірусна інфекція. Вкажіть причину розвитку такого стану.

А. Прояв реакції гістосумісності

В. Реакція трансплантанта проти господаря

С. Імунодепресивна терапія

Д. Поліклональна стимуляція В-лімфоцитів

Е. Дерепресія вірусного геному

238. Для лікування та діагностики інфекційних захворювань використовуються високоспецифічні моноклональні антитіла. Які клітини являються продуцентами МКА?

А. Гібридоми

В. Плазмоцити

С. В-лімфоцити

Д. Т-лімфоцити

Е. В-клітини імунологічної пам’яті

 

 

Алергія

239. У дитини хворої на дифтерію через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явивився висип на шкірі, що супроводжувався сильною сверблячкою, підвищенням температури тіла до 380С, з'явилися болі в суглобах. Яку причину цих явищ Ви припускаєте?

А. Сироваткова хвороба

В. Анафілактична реакція

С. Атопія

Д. Гіперчутливість уповільненого типу

Е. Контактна алергія

240. У хворого, який одержав травму в автомобільній катастрофі, через 7 днів з'явилися перші симптоми правця. Йому призначили курс лікування протиправцевою сироваткою і хворий почав видужувати. Через два тижні у хворого підвищилася температура, збільшилися лімфовузли, з'явилася набряклість суглобів, висипка, сверблячка і порушення з боку серцево-судинної системи. Як називається стан, що виник у хворого?

А. Анафілактичний шок

В. Кропивниця

С. Сироваткова хвороба

Д. Дисбактеріоз

Е. Набряк Квінке

241. У хворих на бруцельоз спостерігається позитивна шкірна проба Бюрне. Який фактор імунної системи зіграє вирішальну роль у розвитку запальної реакції у місці введення бруцеліна цим пацієнтам?

А. Ig А.

В. Сенсибілізовані Т-лімфоцити

С. Ig Е

Д. Ig G

Е. Ig Д.

242. Жінка Д., 54 років, звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць, що з'явилися нещодавно. Антигістамінні препарати, які призначив лікар, призводили до деякого поліпшення стану хворої. Які антитіла могли брати участь у розвитку цієї реакції?

А. Ig G

В. Ig А

С. Ig Д

Д. Ig Е.

Е. Ig M

243. У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, діагностовано атопічну бронхіальну астму. Виявлено збільшення Ig Е. Для якого типу реакцій це є характерним:

А. ГУТ

В. Цитотоксичні реакції

С. Імунокомплексні реакції

Д. Анафілактичні реакції

Е. Аутоімунні реакції

244. У пацієнта через 2 місяці після операції з приводу трансплантації нирки погіршився стан. На основі лабораторного обстеження констатовано, що почалася реакція відторгнення трансплантата. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у цій реакції?

А. В-лімфоцити

В. Інтерлейкін-1

С. Природні кілери

Д. Т-кілери

Е. Т-хелпери 2

245. У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлена сенсибілізація алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

А. Ig Д

В. Ig Е

С. Ig Аs

Д. Сенсибілізовані Т-лімфоцити

Е. Ig А

246. У хворої М. спостерігається локальна реакція на укус бджоли, яка виникла в перші хвилини після укусу. За яким типом реакції гіперчутливості вона проходить?

А. Анафілактичний

В. Цитотоксичний

С. Імунокомплексний

Д. Уповільненого типу

Е. Ідіотип-антиідіотип

247. Після введення лідокаїну у хворого з'явилася задишка, бронхоспазм, різко знизився кров'яний тиск. Лікар-стоматолог застосував засоби негайної допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ?

А. Явище ідіосинкразії

В. Алергічні цитотоксичні реакції

С. Алергічні реакції за участю Ig Е

Д. Гіперчутливість, обумовлена Т-лімфоцитами

Е. Ефекти, обумовлені Т-кілерами

248. Жінка 25 років страждала алергією (ГНТ) на пилок рослин. Лікування проводилося методом десенсибілізації (періодичне введення невеликих доз алергену) і дозволило повністю позбавитися від захворювання. Яким був найбільш вірогідний механізм пригнічення алергічної реакції?

А. Накопичення Т- супресорів і IgЕ

В. Інактивація базофілів

С. Блокада клітинних рецепторів до гістаміну і гепарину

Д. Утворення імунних комплексів

Е. Зниження концентрації комплементу в сироватці

249. У жінки 25 років під час ремонту у квартирі раптово виник приступ задухи, що супроводжувався відчуттям нестачі повітря, затрудненим видихом, сухим кашлем, неспокоєм. Діагностовано бронхіальну астму. Який медіатор алергії викликає вказані зміни?

А. Гістамін

В. Серотонін

С. Простогландин Е

Д. Інтерлейкін 1

Е. Інтерлейкін 6

250. Жінка 40 років звернулася до лікаря зі скаргами на свербіння, почервоніння, відчуття

пекучості шкіри, набряк на щоках. За годину до цього користувався косметичним кремом.

Який вид алергічної реакції І типу за Кумбсом і Джелом у хворої?

А. Анафілактичний шок

В. Бронхіальна астма

С. Набряк Квінке

Д. Кропивниця

Е. Полінози

251. Дитині встановлений діагноз "атопічний дерматит". Зі слів матері у дитини харчова алергія "на все". Лабораторні тести, що будуть використовуватись для діагностики обов’язково повинні включати:

А. Визначення рівня В-лімфоцитів

В. Визначення HLа фенотипу дитини

С. Визначення рівня інтерлейкінів

Д. Визначення рівня Т-лімфоцитів

Е. Визначення загального та специфічного Ig Е

252. При повторному введенні лікувальної сироватки у хворого під час ін’єкції виникло занепокоєння, ознаки задухи, зниження кров’яного тиску і температури, втрата свідомості. Який тип алергічної реакції є причиною такого стану?

А. Імунокомплексний

В. Анафілактичний

С. Цитотоксичний

Д. Клітинний

Е. Комбінований

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...