Главная Обратная связь

Дисциплины:


С. Стафілококовий анатоксинД. Стафілококовий бактеріофаг

Е. Антибіотик, до якого збудник найбільш чутливий

287. Під час перевірки стерильності наборів стоматологічних інструментів в одному випадку було виділено грампозитивні коки, що розташовуються у вигляді скупчень, та які дали позитивну реакцію плазмокоагуляції, ферментували маніт в анаеробних умовах і мають лецитиназну активність. Який мікроорганізм виділений у даному випадку?

А. S. pyogenes

В. S. epidermidiis

С. S. saprophytіcus

Д. S. aureus

Е. С. xerosis

288. Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, емульгують у фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно–сольовий або жовтково-сольовий агар. Які мікроорганізми передбачається виділити?

А. Клебсіели

В. Кишкову паличку

С. Стрептококи

Д. Стафілококи

Е. Ентерококи

289. У посіві гною з фурункула виявлено мікроорганізми кулястої форми, розташовані як “грона” винограду. Які мікроорганізми виявлено?

А. Мікрококи

В. Диплококи

С. Стафілококи

Д. Стрептококи

Е. Тетракоки

290. У хірургічному стаціонарі почастішали випадки гнійних післяопераційних ускладнень стафілококової природи. Яким чином визначити джерело стафілококової інфекції в стаціонарі?

А. Визначення фаговарів

В. Визначення гемотоксинів

С. Визначення ферментів агресії

Д. Визначення біоварів

Е. Визначення антибіотикочутливості

291. У місті зареєстрований спалах харчової токсикоінфекції, що виникла після вживання заварних тістечок, із залишків яких виділено патогенні мікроорганізми. Які з нижчеперелічених мікроорганізмів найбільш ймовірно можуть викликати дану токсикоінфекцію?

А. Е. С.oli

В. С. perfringens

С. S. aureus

Д. S.typhimurium

Е. S. epidermidiis

292. У дитячому садку, через кілька годин після вживання сирної маси, майже у всіх дітей раптово з'явилися симптоми гастроентерита. Під час бактеріологічного дослідження блювотних мас і залишків сирної маси був виділений золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення діагнозу?

А. Провести фаготипування виділених штамів

В. Визначити здатність штамів до токсиноутворення

С. Провести дослідження оснащення харчоблока

Д. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

Е. Поставити алергічну пробу

293. У зв'язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію проведені мікробіологічні дослідження у відділенні новонароджених пологового будинку. У декількох дітей, а також на деяких предметах вжитку виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

А. Антибіотикограма

В. ПігментоутворенняС. Антигенна структура

Д. Біохімічна активність

Е. Фаготип

294. Під час проведення мікроскопії досліджуваного матеріалу, взятого від хворого на гострий гнійний періостит, лікар знайшов грампозитивні бактерії, що розташовуються у вигляді скупчень і нагадують грону винограду. Які мікроорганізми мають такі морфологічні ознаки?

А. Стафілококи

В. Сарцини

С. Тетракоки

Д. Гриби роду Кандіда

Е. Стрептококи

295. У хворого з гною флегмони щелепно-лицьової ділянки обличчя виділено грампозитивні мікроорганізми кулястої форми, що утворюють на щільному поживному середовищі колонії S-форми із золотистим пігментом, які продукують лецитиназу, плазмокоагулазу, гемолізин, та ферментують маніт в анаеробних умовах. Який вид мікроорганізмів викликав нагноєння?

А. S. aureus

В. S. pyogenes

С. S. mutans

Д. S. epidermidis

Е. S. sanguis

296. У хворого з гнійного екссудату одонтогенної флегмони виділено чисту культуру грампозитивних мікроорганізмів кулястої форми, що мають лецитиназну активність та коагулюють плазму кролика і розщеплюють маніт в анаеробних умовах. Який з перерахованих нижче мікроорганізмів міг викликати виникнення гнійного ускладнення?

А. S. epidermidis

В. S. aureus

С. S. pyogenes

Д. S. viridans

Е. S. mutans

297. У дитячому садку після вживання в їжу сиру у дітей виникло захворювання, що характеризується гострим початком, нудотою, блювотою, проносом. При мікроскопії мазків, виготовлених із сиру і блювотних мас, виявлено грампозитивні мікроорганізми, що розташовуються в мазках у вигляді скупчень, які нагадують грона винограду. Якими будуть Ваші наступні дії для встановлення етіології цього спалаху харчової інтоксикації?

А. Додатково застосувати бактеріологічний метод дослідження

В. Зробити висновок про те, що причиною захворювань став стафілокок

С. Додатково поставити алергічну пробу

Д. Додатково визначити антитіла в сироватці крові

Е. Додатково визначити фаготип стафілокока

298. Під час спалаху госпітальної інфекції з носоглотки медсестри було виділено стафілок, що відрізняється від штама, виділеного від хворих, але має R - плазміду. Яку ознаку може придбати госпітальний штам у результаті кон'югації?

А. Синтез стафілоцинів

В. Продукування ентеротоксина

С. Фертильність

Д. Стійкість до антибіотиків

Е. Утворення шорстких колоній

299. В результаті бактеріологічного дослідження зразків сметани виділено культуру S. aureus. Як довести що ізольована культура S. aureus є збудником харчового отруєння, яке виникло серед групи споживачів сметани?

А. Визначення гемотоксинів

В. Визначення плазмокоагулазной активності

С. Виявлення ентеротоксину

Д. Визначення сахаролітичних властивостей

Е. Визначення лецитиназної активності

300. Для оцінки санітарного стану пологового будинку проведено обстеження медичного персоналу на бактеріоносійство. Які мікроорганізми патогенні для людини?

А. Мікрококи

В. Патогенні стафілококи

С. Сарцини

Д. Молочно-кислі бактерії

Е. Біфідумбактеріі

301. У хворого з гнійничковими ураженнями шкіри виділений збудник, який на кров’яному агарі утворює колонії жовтого кольору округлої форми, середніх розмірів, які оточені зоною гемолізу. У мазках з колонії – коки, розташовані скупченнями неправильної форми, грампозитивні. Виділена культура оксидазо- і каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника виділений?

А. S. аurеus

В. S. sаprophytiсus

С. S. еpidermidis

Д. S. agalactiae

Е. St. pyogenes

302. При мікроскопії мазка з відокремлюваного рани, були виявлені грампозитивні, кулясті клітки, розташовані у вигляді “грона винограду”. До якого роду можуть бути віднесені побачені мікроорганізми?

А. Гонококи

В. Клостридії

С. Стрептококи

Д. Мікоплазми

Е. Стафілококи

303. На підставі мікробіологічного обстеження, у хворого фурункульозом була підтверджена стафілококова етіологія захворювання. Який основний метод мікробіологічної діагностики використовувався в даному випадку?

А. Алергічний

В. Бактеріологічний

С. Серологічний

Д. Мікроскопічний

Е. Біологічний

304. У 65-річного чоловіка розвинувся гнійний абсцес на шиї. Виділена культура грампозитивного кока, яка володіє плазмокоагулазною активністю. Швидше за все – це:

А. S. аurеus

В. S. sаprophytiсus

С. S. еpidermidis

Д. S. agalactiae

Е. S. pyogenes

305. Фекалії дитини, що хворіє на ентерит емульгують у фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10 % жовточно - сольовий агар. Який фермент патогенності, що має агресивні властивості виявляється на цьому середовищі?

А. Гемолізини

В. Коліцини

С. Стрептокіназа

Д. Лецитиназа

Е. Гіалуронідаза

306. З метою масового обстеження студентів на носійство S. аurеus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?

А. Середовище Ендо

В. Жовтково-сольовий агар

С. М’ясо-пептонний агар

Д. Середовище Вільсона-Блера

Е. Кров’яний телуритовий агар

307. З гнійної рани хворого виділені мікроорганізми кулястої форми розташовані в мазку у вигляді скупчень, що нагадують грона винограду, у грампозитивні, утворюють на МПА колонії S-формы. До якого виду належать виявлені в рані мікроби?

А. S. еpidermidis

В. S. аurеus

С. Встановити видову приналежність мікробів по перерахованих властивостях не представляється можливим

Д. S. sаprophytiсus

Е. S. pyogenes

308. Хворий 28 років звернувся до стоматолога зі скаргами на пульсуючий зубний біль, який віддає у скроню. При зондуванні виявленої каріозної порожнини відчувається біль по всьому її дну, який характерний для гострого пульпіту. Які мікроорганізми найчастіше беруть участь у розвитку пульпіту?

А. Stаphyloсoссus аurеus

В. Strеptoсoссus sаlivаrius

С. Асtinomyсеs visсosus

Д. Lеptotriсhiа buссаlis

Е. Prеvotеllа mеlаninogеniса.

309. Учні молодших класів під час перерви їли тістечка з кремом та цукерки. Через деякий час у багатьох дітей з’явилися скарги на нудоту, біль в животі, пронос. Який збудник міг спричинити отруєння дітей?

А. Neisseria catarrhalis

В. Psеudomonas aeruginosa

С. Сandida. albicans

Д. Strеptoсoссus pyogenes

Е. Stаphyloсoссus аurеus

310. У пологовому будинку виник спалах інфекції, що клінічно проявився як пухирчатка новонароджених. Від хворих виділені ідентичні штами стафілококів. Який токсин слід виявити, щоб встановити стафілококову природу спалаху?

А. Ентеротоксин

В. Ексфоліатин

С. Бета-лізин

Д. Ендотоксин

Е. Фактор токсичного шоку

311. В клініку поступив хворий із важким стафілококовим дерматозом, що не піддається лікуванню антибіотиками. Які можуть бути подальші дії лікаря для ефективної терапії пацієнта?

А. Призначення аутовакцини

В. Використання антибіотиків широкого спектру дії

С. Призначення бензилпеніциліну в високій дозі

Д. Введення антитоксину

Е. Призначення антибіотиків в комплексі із вітамінними препаратами

312. Яке живильне середовище необхідно використати при посіві гною отриманого з рани з метою прискорення ідентифікації збудника?

А. Жовчний агар

В. Цукровий агар

С. Молочно-сольовий агар

Д. Кров’яний агар

Е. М’ясо-пептоний агар

314. Після вживання тістечок, які зберігались протягом доби при кімнатній температурі, у хворого з’явились ознаки гострого кишкового отруєння. З тістечок виділена чиста культура грам позитивних коків, які утворювали зону гемолізу на кров’яному агарі, проявляли лецитиназну активність на жовточно-сольовому агарі, утворювали пігмент при культивуванні на на молочно-сольовому агарі, коагулювали плазму протягом двох годин. Які мікроорганізми спричинили захворювання?

А. Stаphyloсoссus аurеus

В. Stаphyloсoссus еpidermidis

С. Stаphyloсoссus sаprophytiсus

Д. Sallmonella typhimurium

Е. Sallmonella enteritidis

315. Юнак 17 років страждає на фурункульоз, викликаний умовно-патогенним Stаphyloсoссus еpidermidis. Яке дослідження найдоцільніше провести, щоб правильно вибрати препарат для лікування цього хворого?

А. Визначити фаговар

В. Скласти антибіотикограму

С. Виявити фактори патогенності

Д. Визначити антигенні властивості

Е. Дослідити біохімічні властивості

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...