Главная Обратная связь

Дисциплины:


В. Сироватка сальмонельозна груповаС. Вакцина TАВte

Д. Холерна вакцина

Е. Вакцина черевнотифозна спиртова, збагачена Vi- антигеном

457. При розтині померлої дитини, яка хворіла на діарею, виявлений ексикоз і розлитий фібринозний коліт. У мазку-відбитку слизової оболонки виявлені грамнегативні палички. Який найбільш ймовірний діагноз?

А. Стафілококова кишкова інфекція

В. Холера

С. Сальмонельоз

Д. Дизентерія

Е. Черевний тиф

458. Від хворого з діагнозом дизентерія були виділені шигели зі здатністю продукувати екзотоксин. Про який вид шигел йде мова ?

А. Шигела Бойда

В. Шигела Зонне

С. Шигела Флекснера

Д. Шигела дизентерії

Е. Шигела Нью-Кастла

459. В інфекційне відділення лікарні госпіталізований хворий зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

А. Бактеріологічний

В. Серологічний

С. Мікологічний

Д. Мікроскопічний

Е. Протозоологічний

460. У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними і біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації?

А. Аглютинації з діагностичними сироватками

В. Зв'язування комплементу

С. Непрямої гемаглютинації

Д. Преципітації

Е. Затримки гемаглютинації

461. Хворий був доставлений у лікарню із скаргами на головний біль, підвищення температури, часті випорожнення, болі в животі з тенезмами. Лікар поставив клінічний діагноз “дизентерія” і направив досліджуваний матеріал (випорожнення) у бактеріологічну лабораторію. Яким методом діагностики лікар-бактеріолог повинен був підтвердити чи спростувати клінічний діагноз?

А. Алергічною пробою

В. Біологічним

С. Бактеріоскопічним

Д. Серологічним

Е. Бактеріологічним

462. Від хворого в лабораторії виділена чиста культура збудника дизентерії. Які дослідження слід провести з метою її остаточної серологічної ідентифікації?

А. Поставити реакцію аглютинації зі стандартними сироватками

В. Провести реакцію аглютинації із сироваткою хворого

С. Поставити реакцію непрямої гемаглютинації

Д. Провести реакцію молекулярної гібридизації ДНК

Е. Знайти термостабільні антигени в реакції кільцепреципітації

463. У пацієнта, який захворів 3 дні тому і скаржиться на підвищену температуру (38°С), болі в животі, часті випорожнення, присутність крові у випорожненнях лікар клінічно діагностував бактеріальну дизентерію. Який метод мікробіологічної діагностики доцільно застосувати в цьому випадку і який матеріал треба узяти від хворого для дослідження?А. Бактеріоскопічний - кров

В. Бактеріоскопічний - кал

С. Бактеріологічний - кал

Д. Бактеріологічний - сечу

Е. Серологічний - кров

464. У дитячому садку протягом 4-х днів занедужало 10 дітей з різних вікових груп із клінічними ознаками гострої кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень цих хворих виділені збудники дизентерії Sonnеі. У зв'язку із несприятливою епідеміологічною ситуацією у даному дитячому колективі серед контактних дітей необхідно провести профілактичні заходи. Який препарат для специфічної профілактики необхідно призначити дітям, що були в контакті з цими хворими?

А. Дизентерійний бактеріофаг

В. Антибіотики

С. Сульфаніламіди

Д. Вакцину ТАВtе

Е. Імуноглобулін

465. Пацієнт видужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?

А. Хронічна інфекція

В. Рецидив

С. Суперінфекція

Д. Персистуюча інфекція

Е. Реінфекція

466. У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл в РПГА у парних сироватках у цього хворого зріс у 4 рази. Про що це свідчить?

А. Підтверджує діагноз дизентерії

В. Виключає діагноз дизентерії

С. Переніс дизентерію раніше

Д. Неспецифічна реакція

Е. Вакцинальна реакція

467. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була виділена Shigеllа sonnei. Яка із наведених серологічних реакцій була застосована для ідентифікації виділеної чистої культури?

А. Реакція аглютинації

В. Реакція преципітації

С. Реакція зв'язування комплементу

Д. Реакція нейтралізації

Е. Реакція лізису

468. За умов спалаху шигельозу групі студентів, які контактували з хворими призначена

фагопрофілактика. Який механізм забезпечить їх захист?

А. Фаготипування

В. Фагоцитоз

С. Фаголізис

Д. Піноцитоз

Е. Полегшена дифузія

469. На розтині тіла чоловіка 46-ти років на слизовій оболонці прямої та сигмоподібної кишок виявлено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи: у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; діагноз гістологічно-фібронозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяна S.sonnе. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Сальмонельоз

В. Холера

С. Хвороба крона

Д. Ієрсиніоз

Е. Дизентерія

470. У хворого з проносами та субфібрильною температурою попередньо було поставлено діагноз "дизентерія". Виділена культура ферментувала глюкозу та манніт до кислоти та газу, повільно розщеплювала лактозу та білок з утворенням індолу. Який з видів збудників дизентерії характеризується вказаними властивостями?

А. Shigеllа flexneri

В. Shigеllа boydii

С. Shigеllа sonnei

Д. Shigеllа dysenteriae

Е. P.shigelloides

471. На об'єктах зовнішнього середовища і харчових продуктах антигени шигелл Зонне виявляють у реакції з використанням діагностичної тест-системи, до набору якої входить планшет полістиролу з адсорбованими специфічними антитілами. Назвіть цю реакцію.

А. РІФ

В. ІФА

С. РОПГА

Д. РПГА

Е. Реакція імуноелектрофорезу

472. У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?

А. Преципітації

В. Зв’язування комплементу

С. Непрямої гемаглютинації

Д. Аглютинації

Е. Затримки гемаглютинації

473. У дитячому саду відбувся спалах бактерійної дизентерії. Хто швидше за все може бути джерелом інфекції при цьому спалаху?

А. Папуга, принесена одним з дітей

В. Улюблений собака, що належить одному з дітей

С. Кішка, що живе на території дитячого саду

Д. Черепахи в акваріумі

Е. Робітник їдальні

474. В бактеріологічній лабораторії при дослідженні випорожнень від хворого були виявлені грамнегативні, нерухомі лактозонегативні палички. Які із збудників кишкових інфекцій можуть мати такі властивості ?

А. Збудники дизентерії

В. Збудники черевного тифу

С. Збудники коліентириту

Д. Збудники холери

Е. Збудники сальмонельозу

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...