Главная Обратная связь

Дисциплины:


На які параметри діагностують форсунки під час ремонту?1) герметичність

2) тиск впорскування палива

3) якість розпилення палива

+4) всі перелічені

Які ви знаєте основні дефекти колінчастого вала ?

1) овальність корінних шийок

2) конусність корінних шийок

3) спрацювання корінних і шатунних шийок

+4) всі перелічені

Як називається стан машини, при якому він не відповідає хоча б одній із вимог нормативно – технічної документації ?

+1) несправність

2) відмова

3) довговічність

4) безвідмовність

Як називається тривалість або обсяг роботи машини до настання граничного стану, технічного обслуговування або ремонту, що вимірюється в мотогодинах, кілометрах пробігу, гектарах зораної землі ?

+1) наробіток

2) строк служби

3) ресурс

4) періодичність

Як називається закінчена частина технологічного процесу, який виконується на одному робочому місці при виготовленні (ремонті) одного і того ж виробу ?

1) перехід

2) виробничий процес

+3) технологічна операція

4) технологічний процес

 

В чому полягає складність електродугового зварювання алюмінієвих деталей ?

1) малопровідності електричного струму алюмінію і його сплавів

+2) утворення тугоплавкої захисної оксидної плівки

3) швидкому охолодженні металу і кристалізації його поверхневого шару

4) всі перелічені

Як називається комплекс операцій призначений для підтримання справного або працездатного стану машини ?

1) ремонт

2) діагностування

+3) технічне обслуговування

4) відновлення

Які роботи виконуються під час капітального ремонту машин ?

1) ремонт вузлів для підтримання працездатного стану

2) ремонт силових агрегатів

+3) ремонт будь – яких вузлів і агрегатів, включаючи базові деталі

4) ремонт тільки базових частин машини

З якою метою проводиться комплексна діагностика машини?

1) для підтримання справного технічного стану машини

+2) для визначення технічного стану машини та подальшого її ресурсу

3) для відновлення роботоздатності машини

4) для продовження ресурсу машини

Що наливають першочергово під час приготування електроліту в спеціальну посудину ?

+1) дистильовану воду, а потім поступово додають кислоту постійно перемішуючи

2) кислоту, а потім поступово додають дистильовану воду постійно перемішуючи

3) у будь – якому порядку

4) в дистильовану воду додають кислоту не перемішуючи

Яким способом можна виявити обрив обмоток генератора ?

1) виявити неможливо

2) вимірюванням опору обмотки і порівнянням його з опором еталонної обмотки

3) виявляють з допомогою вольтметра або контрольної лампи напругою 110…220 В+4) виявляють з допомогою вольтметра або контрольної лампи напругою 12 В

Які ви знаєте основні дефекти різальних апаратів комбайнів ?

1) спрацювання різальної кромки

2) послаблення кріплення

3) поломка сегмента

+4) всі перелічені

На які параметри діагностують плунжерні пари паливного насосу високого тиску перед ремонтом?

1) якість розпилення палива

2) кількість впорскування палива

+3) тиск впорскування палива

4) всі перелічені

Технічний стан чого можна оцінити за кількістю газів, що прориваються в картер двигуна ?

1) системи живлення двигуна

2) газорозподільного механізму

+3) циліндро – поршневої групи

4) системи мащення двигуна

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...