Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якщо коефіцієнти зростання (ланцюгові) стабільні, для вирівнювання ряду динамікиСуть завдання щодо прийомів оброблення рядів динаміки з метою виявлення головної

тенденції розвитку явища полягає у:

а) встановленні характеру дії основних причин, що визначають динаміку явища;

б) елімінуванні дії випадкових, другорядних причин, що визначають динаміку явища;

в) елімінуванні дії випадкових причин та встановлення характеру дії основних причин,

що визначають динаміку явища;

г) побудові математичних функцій динаміки.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

5. Прийом змикання рядів динаміки використовують:

а) при непорівнянності рівнів рядів динаміки;

б) при виявленні закономірності розвитку явища;

в) при виявленні характеру головної тенденції динаміки;

г) при виявленні типу загальної тенденції динаміки.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

 

6. Під загальною тенденцією динаміки розуміють:

а) тенденцію в русі показників динаміки;

б) тенденцію до зростання рівня явища;

в) тенденцію до зростання або зниження рівнів ряду;

г) тенденцію до зростання, стабільності або зниження рівня даного явища.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

7. За межі типів динаміки виходять:

а) абсолютні прирости зростають;

б) абсолютні прирости стабільні;

в) темпи зростання стабільні; темпи зростання збільшуються;

г) темпи зростання зменшуються.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

8. Коли рівні ряду динаміки значно варіюють слід використовувати:

а) згладжування шляхом укрупнення інтервалів, згладжування за допомогою ковзної

середньої;

б) побудову графіків рядів динаміки;

в) змикання рідів динаміки;

г) визначення автокореляції у рядах динаміки.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

З метою встановлення тенденції розвитку явища дослідником виділено певний етап його

Розвитку й обрано тип аналітичної функції 2

а) вирівнювання шляхом укрупнення інтервалів;

б) вирівнювання способом ковзної середньої;

в) аналітичне вирівнювання;

г) побудова математичних функцій динаміки.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

Для вирівнювання ряду динаміки у випадках, коли абсолютні прирости рівномірно

збільшуються використовують:

а) рівняння прямої;

б) рівняння параболи;

в) рівняння показової функції;

г) ряд Фур’є.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

 

Якщо коефіцієнти зростання (ланцюгові) стабільні, для вирівнювання ряду динаміки

використовують математичну функцію:

а) taayt10

б) у=а0а

210tatataayt

в) taayt10

г)

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

12. До визначення сезонних коливань у рядах динаміки не належать наступні розрахунки:а) розраховується середня арифметична ряду, з якою порівнюються щомісячні рівні;

б) розраховуються індекси сезонності потім знаходиться середня арифметична з індексів;

в) розраховується відношення фактичних щомісячних рівнів до ковзної середньої,

розрахованої за 12 міс. На підставі цих співвідношень за ряд років розраховується

середня арифметична для кожного місяця.

г) розраховується середня арифметична ряду. З нею порівнюються середні ковзні

тримісячні рівні.

Відповіді : 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

Тема "Індексний метод":

1. Об’єднання різнорідних елементів в одну сукупність в індексному аналізі називають:

а) індексний комплекс;

б) модель індексного аналізу;

в) агрегат;

г) агрегатний індексний комплекс.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. Визначення статистичного індексу:

а) показник;

б) відносна величина;

в) комплексний показник;

г) відносна величина, одержана внаслідок порівняння складних економічних явищ, що не

підлягають безпосередньому підсумовуванню.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

3. Співвідношення простих одиничних показників відображують індекси:

а) тотальні;

б) субіндекси;

в) індивідуальні;

г) загальні.

4. Показник, зміну якого характеризує індекс називається:

а) сумірник;

б) індексована величина;

в) елімінована величина;

г) середня величина.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

5. Постійна величина, пов’язана з індексованою називається:

а) сумірник (вага);

б) порівнювальна величина;

в) константа;

г) середня величина.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

6. Індекси за способом побудови класифікуються:

а) агрегатні, тотальні, середні;

б) агрегатні, середні з індивідуальних, середнього рівня;

в) агрегатні, групові, індивідуальні;

г) агрегатні, середнього рівня, індивідуальні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

7. Індекси за ступенем охоплення елементів явищ класифікуються:

а) індивідуальні, загальні;

б) індивідуальні, агрегатні;

в) загальні, тотальні;

г) групові, індивідуальні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

8. Індекс фізичного обсягу можна побудувати способами:

а) як агрегатний і як середній із індивідуальних;

б) як загальний і як індивідуальний;

в) як тотальний;

г) як груповий.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

9 Індекс, одержаний за рівнянням pqpq01: називається:

а) агрегатний індекс вартості;

б) агрегатний індекс фізичного обсягу;

в) індекс вартості;

г) індекс цін.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

10. Середні індекси розраховують за:

а) арифметичною, гармонійною;

б) арифметичною;

в) гармонійною;

г) структурною.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...