Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шихта неден құралады?Конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу» пәнінен емтиханға арналған тестер (300) каз. МашК-41

<question>Металл жене метал емес материалдардың химиялық құрамына, құрылысына, өңдеу әдістеріне және пайдалану жағдайына байланысты қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын зерттейтін ғылым қалай аталады.

<variant> материалтану

<variant> металтану

<variant> машинатану

<variant> конструкторлық материалдар технологиясы

<variant> химия

 

<question>9 атомды кристалдық тор қалай аталады.

<variant>центрирленген куб

<variant>қырыцентрленген куб

<variant> гексагоналды

<variant>тетраэдр

<variant>нано тор

 

<question>Екі немесе оданда көп металдардың, метал мен метал емес материалдардың балқымысын қалай атайды

<variant>қортпа

<variant>құрылым

<variant> композит

<variant>құйма

<variant>технология

 

<question>Қатты дененің деформацияға қарсы тұру, немсе статикалық, не динамикалық күштер әсерінен қирау қабілі - ол

<variant>беріктілік

<variant>серпімділік

<variant>қаттылық

<variant>төзімділік

<variant>Ж. Ержанов

 

 

<question> Металдар мен қортпалардың беріктілігін көрсететін қасиет:

<variant>механикалық

<variant>физикалық

<variant>химиялық

<variant>экплуатациялық

<variant>технологиялық

 

<question>Қортпалардың штампталу қасиеті

<variant> технологиялық

<variant> механикалық

<variant> физикалық

<variant> химиялық

<variant> экплуатациялық

 

<question> Бринелл әдісі бойынша, материалдың қаттылығын анықтау үшін, белгілі бір күшпен нені батырады?

<variant> шыңдалған болат шарик

<variant> алмаз пирамидкасын

<variant> алмаз конусын

<variant>болат конус

<variant>алмаз шаригін

 

<question> Роквелл әдісі бойынша, материалдың қаттылығын анықтау үшін, белгілі бір күшпен нені батырады?<variant> алмаз конусын

<variant> шыңдалған болат шарик

<variant> болат конус

<variant>алмаз пирамидасын

<variant>алмаз шаригін

 

<question> Виккерс әдісі бойынша, материалдың қаттылығын анықтау үшін, белгілі бір күшпен нені батырады?

<variant> алмаз пирамидкасын

<variant> шыңдалған болат шарик

<variant> болат конусын

<variant>алмаз пирамидасын

<variant>алмаз шаригін

 

<question> Эвтектикалық шойындағы көміртегінің мөлшері::

 

<variant>4,3

<variant>3,14

<variant>4,43

<variant>6,67

<variant>4,56

 

<question>

Заттардың температурасы өзгергенде, кристалдық торын өзгерту қасиеті не деп аталады?

<variant> аллотропия

<variant> анизотропия

<variant> изометрия

<variant> изотермия

<variant> димметрия

<question>

Металургиялық үдерісте флюс не үшін қажет?

<variant> күл мен тау жыныстарын байланыстырып, металл құрамын реттейді

<variant> металды легірлейді

<variant> металдағы ликвацияны жояды

<variant> металды тотықсыздандырады

<variant> металдың балқу температурасын төмендетеді

<question>

Шихта неден құралады?

<variant> руда, кокс, флюс

<variant> руда, кокс, динас

<variant> руда, флюс, шамот

<variant> руда, кокс, қож

<variant> руда, кокс, шойын

<question>

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...