Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Підприємства комбікормової промисловості можуть виробляти:Підприємства комбікормової промисловості можуть виробляти:

- комбікорми-концентрати (К);

- комбікорми повнораціонні (КП);

- кормовий концентрат (КК);

- кормові суміші (КС);

- білково-вітамінні добавки (БВД);

- премікси (П)

- зерно екструдоване;

- зерно лущене;

- зерно плющене.

Комбікорм-концентрат – суміш високопоживних концентрованих кормів, збагачена мінеральними та біологічно-активними речовинами, що вводяться в раціон тварин для збалансування його за основними елементами живлення.

Комбікорм повнораціонний – комбікорм, який повністю забезпечує потребу тварин у поживних, мінеральних та біологічно-активних речовинах і може бути єдиним кормом у раціоні.

Кормовий концентрат – продукт, якість якого за всіма показниками, крім протеїну, відповідає вимогам стандарту на комбікорм-концентрат.

Кормова суміш – продукт комбікормового виробництва з показниками якості нижче від вимог стандарту на комбікорм, не збалансований за поживними речовинами.

Білково-вітамінна добавка – однорідна суміш подрібнених до необхідної крупності високобілкових і мінеральних продуктів та біологічно-активних речовин, що використовується для виробництва комбікормів.

Премікс – однорідна суміш подрібнених до необхідної крупності біологічно-активних речовин (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, ферменти, лікарські препарати) і наповнювача – виготовлена за науково-обґрунтованими рецептурами і використовується для збагачення комбікормів та БВД.

Зерно екструдоване – зерно, оброблене в екструдері з метою підвищення перетравлюваності поживних речовин, покращання смакових якостей і знезараження. .

Зерно лущене – зерно ячменю або вівса, з якого знято плівку для зменшення вмісту клітковини.

3ерно плющене – зерно злакових і бобових культур, оброблене парою та плющене на гладеньких вальцях з метою підвищення перетравлюваності поживних речовин, поліпшення смакових якостей і знезараження продукту.

Порядок виконання роботи.

1. Визначаються органолептичні показники комбікорму за методиками, які опрацьовані в лабораторній роботі № 1.

2. Фізичні властивості комбікорму визначають, як описано в лабораторній роботі № 2.

3. Результати визначень заносять в табл. 4.

Таблиця 4

Фізичні властивості розсипних комбікормів

Назва продукції Вологість, % Кут природного нахилу, град. Щільність, кг/м3 Крупність, мм Вміст металомагнітних домішок, мг/кг Об’ємна маса, кг/м3
             

Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації.

Запитання для самоперевірки.

1. Дайте характеристику та визначення видів продукції, які виробляє комбікормова промисловість.

2. За якими показниками оцінюють якість комбікорму?

3. Які переваги методик визначення органолептичних показників в порівнянні з інструментальними методами визначення показників якості?

Рекомендована література: [3, 4].

Лабораторна робота № 5

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...