Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Розрахунок рецептів комбікормів проводять відповідно до “Інструкції по розрахунках рецептів і цін на комбікорми і білково-вітамінні добавки для комбікормовихРозрахунок рецептів комбікормів проводять відповідно до “Інструкції по розрахунках рецептів і цін на комбікорми і білково-вітамінні добавки для комбікормових підприємств за допомогою електронно-обчислювальної машини (ЕОМ)”.

Для розрахунків рецептів комбікормів за допомогою ЕОМ використовуються:

- рівень поживності комбікормів і БВД для даної групи;

- хімічний, мінеральний і амінокислотний склад сировини, що використовуються в Україні для виробництва комбікормів;

- максимальні і мінімальні граничні норми введення компонентів в комбікорми;

- ціни на сировину.

Рівень поживності комбікормів приймається відповідно до державних стандартів і додаткового переліку показників, погоджених з Міністерством сільського господарства і продовольства України, органами державного стандарту та замовниками комбікормів при їх виробництві з давальницької сировини, що прийнята в обмін на комбікорм.

Комбікорми для курчат віком від 1 до 4 днів і контрольної відгодівлі свиней виробляються по затвердженій Міністерством сільського господарства і продовольства України рецептурі. Допускається виробництво таких комбікормів по рецептах і цінах, розрахованих за допомогою ЕОМ, в складі письмово погодженому з замовником.

Сировина, що використовується для виробництва комбікормів повинна перевірятися у відповідності з нормативно-технічною документацією, на токсичність, кислотність, бактеріальну забрудненість, вільний госіпол, залишки вуглеводнів та уреазу. В разі невіповідності вимогам стандарту по цих показниках, використання сировини для виготовлення комбікормів не допускається.

Поживність і хімічний склад білкової сировини тваринного і рослинного походження (сирий протеїн, масова частка клітковини, сіль, уреаза, вільний госіпол, залишкові вуглеводні, кальцій, фосфор, вологість, кислотність, перекисі, токсичність і бактеріальна забрудненість), з якої виготовляються комбікорми, визначаються виробничо-технологічними лабораторіями комбікормових підприємств згідно з нормативно-технічною документацією.

Інші показники – обмінна енергія, амінокислотний склад, макро- і мікроелементи визначаються за допомогою таблиць хімічного складу.

Якщо достовірно відомо місце вирощування зернових компонентів, то їх хімічний і мінеральний склад береться по зонах, при відсутності таких відомостей – в середньому по Україні.

При розрахунках рецептів комбікормів за допомогою ЕОМ слід враховувати специфічну дію окремих видів сировини на продуктивність і фізіологічний стан тварин, які регулюються виключно зооветеринарними обмеженнями. Враховуючи це в ЕОМ встановлюються максимальні і мінімальні норми введення компонентів в комбікорми.Показники поживності і склад розрахованого на ЕОМ рецепта заноситься в форму “Два ЕОМ – комбікорм”.

При відвантаженні і відпуску комбікормів на кожну їх партію видається посвідчення про якість комбікорму за формою № 43 і 43Д. При збагаченні комбікормів БВД і преміксами промислового виробництва, в посвідченні про якість комбікорму обов’язково позначається наявність вітамінів, мікро- та макродобавок в продукції.

Для зручності застосування рецепту у виробництві відсотковий склад сировини округлюється до десяткових частин, за виключенням амінокислот, введення яких встановлюється в сотих частках відсотка (регулювання проводиться за рахунок мінеральних компонентів ).

При збагаченні комбікормів і БВД мікродобавками, суміш яких виготовляється безпосередньо на виробництві, слід керуватися нормами введення збагачувачів для даної групи тварин і птиці.

Порядок виконання роботи.

Розрахунок рецепту для заданого виду сільськогосподарських тварин проводять відповідно до “Інструкції по розрахунках рецептів і цін на комбікорми і білково-вітамінні добавки для комбікормових підприємств за допомогою електронно-обчислювальної машини (ЕОМ)”. Для розрахунку необхідно виписати вид сільськогосподарської тварини, норми якості по даному виду комбікорму відповідно НТД (Додатки 2 – 3), максимальні граничні норми введення компонентів в комбікорми (Додатки 6 – 8), хімічний, мінеральний, амінокислотний склад обраної сировини (Додатки 4 – 5).

Обравши самостійно компоненти комбікорму, необхідно записати початкові дані щодо їх процентного введення, щоб в сумі отримати 100 %. За допомогою ЕОМ провести оптимізацію відсоткового складу компонентів, з метою отримання показників якості комбікорму, які відповідають нормам стандарту. За результатами розрахунку, сформувати табл. 5.

Наприклад, для розрахунку сирого протеїну (%) в комбікормі по кукурудзі при її 40 % введенні в комбікорм і наявності в ній 8,7 % сирого протеїну, необхідно 40 помножити на 8,7 і поділити на 100. Отриманий результат (3,48 % заокруглюємо до 3,5) заносимо в табл. 6.

 

 

Таблиця 6

Розрахунок рецепту комбікорму (№ рецепту)

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...