Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Процеси сепарування пристосовують для очищення сировини, контролю компонентів і комбікормів по крупностіПроцеси сепарування пристосовують для очищення сировини, контролю компонентів і комбікормів по крупності, для відокремлення комбікормової крупки тощо.

Ефективність технологічних процесів сепарування оцінюють за наступними показниками

Відносне зниження засміченості сировини після очищення:

, % (3)

де А і В – наявність домішок в сировині до і після очищення, %,

а – наявність придатного продукту у відокремлених відходах, %.

Ступінь відокремлення заданої фракції:

, % (4)

де Рх – кількість відокремленого компоненту, фракції, г,

Рз – початкова кількість компонента в суміші, г.

Коефіцієнт недосіву:

, % (5)

Крім цих показників, враховують також стабільність процесу, його продуктивність і питому енергоємкість.

Порядок виконання роботи.

1. По черзі сепарують по 100 г засміченого зерна трьох видів культур, визначаючи відносне зниження засміченості зерна і кількість корисного зерна у відходах, коефіцієнт недосіву в двох паралелях.

Наважку засміченого зерна масою 100 г розміщують на верхнє сито набору, який складається з двох сит (верхнє – діаметр отворів 10 – 16 мм, нижнє – 1 мм). Набір сит закривають і сепарують протягом 1 хв. Схід з верхнього і прохід з нижнього сита об’єднують і визначають масу відокремлених домішок. Схід з нижнього сита просіюють протягом 10 хв, а отриманий після цього прохід з нижнього сита додають до вилученої смітної домішки і отримують загальну кількість домішок в зерні до очищення. Результати заносять в табл. 7.

З неочищеного зерна готують попередню суміш масою 1 кг і виділяють дві наважки по 100 г кожна. Потім аналогічно визначають відносне зниження засміченості зерна і кількість корисного зерна у відходах і запавнюють табл. 7.

 

Таблиця 7

Оцінка ефективності сепарування

Вид сировини Наявність сміттєвих домішок в сировині Відносне зниження засміченості, % Наявність корисного зерна у відходах
до очищення після очищення
г % г % г %
               

 

2. Зразок незернової сировини масою 1 кг подрібнюють в молотковій дробарці (сито з діаметром отворів 3 – 4 мм) і визначають середньозважений розмір частинок в 100 г наважки подрібненого продукту (робота № 1), а також кількість борошнистої фракції (прохід сита з діаметром отворів 0,5 мм).

Потім зразок тієї ж сировини попередньо сепарують протягом 1 хв на ситі з діаметром отворів 2 мм. Сходову фракцію подрібнюють при попередніх значеннях. Проходову фракцію об’єднують з подрібненим продуктом, перемішують і визначають необхідні показники.Результати заносять в табл. 8.

 

Таблиця 8

Гранулометричний склад кормових засобів

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...