Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. В комбікормах для молодняка сільськогосподарських тварин, пушних звірів і риби повинна бути мінімальна кількість сирої клітковиниВ комбікормах для молодняка сільськогосподарських тварин, пушних звірів і риби повинна бути мінімальна кількість сирої клітковини, тому при використанні зерна ячменю і вівса в складі цих комбікормів їх попередньо лущать, відокремлюючи плівку. В нелущеному зерні ячменю є 5,5 % сирої клітковини, а в зерні вівса – 10,3 % . В основному продукті після лущення дозволяється вміст сирої клітковини не більше: і вівсі – 5,3 %, в ячмені – 3,5 %. Вилучення основного продукту повинно бути не менше 55 % для вівса і 80 % для ячменю. Для лущення рекомендується використовувати зерно об’ємною масою не менше 490 кг/м3 для вівса і 605 кг/м3 для ячменю.

Відомі два способи відокремлення плівок при виробництві комбікормів:

- обробка зерна в спеціальних лущильних машинах з подальшим відвіюванням плівки в пневмосепараторах;

- подрібнення в молоткових дробарках з подальшим просіюванням на ситах, де сходовим продуктом отримують плівку.

Ефективність технологічного процесу лущення оцінюють за наступними показниками.

Вилучення основного продукту:

, % (6)

де Мо.п. – маса основного продукту, кг,

Мз – маса зерна, яке підпало лущенню, кг.

 

Коефіцієнт лущення:

- при лущенні зерна в спеціальних машинах:

, % (7)

де п1 – кількість нелущених зерен в суміші до лущення,

п2 – кількість нелущених зерен в суміші після лущення.

 

Кількість нелущених зерен визначають візуально в наважці провіяного продукту масою 10 г;

- при відокремленні плівок від зерна шляхом його подрібнення з подальшим просіювання:

,% (8)

де СК1 – вміст сирої клітковини в вихідному зерні, %,

СК2 – вміст сирої клітковини в основному продукті, %.

 

Вилучення мучки визначають за формулою:

, % (9)

де Мм – маса мучки, кг.

 

Вилучення крупного зерна при попередньому сепаруванні:

, % (10)

де МКР.ФР. – маса зерна, відокремлена сходом сита 2а – 2,2х20, кг.

Порядок виконання роботи.

1. Наважку зерна 0,5 кг плівчастої культури пропускають через лущільник. Отримані продукти пропускають через пневмосепаратор і визначають ефективність процесу.

Зерно ячменю і вівса (по 1 кг) просіюють на ситі з продовгуватими отворами 2,2х20 мм. Сходову і проходову фракції направляють окремо в лущильник, отримані продукти просіюють на ситі з діаметром отворів 1,4 – 1,5 мм, відокремлюючи проходом мучку. Наступні сходові продукти напрвляють в пневмосепаратор.

Аналогічно проводять роботу при виділенні плівок за допомогою молоткової дробарки, але без відокремлення крупної фракції і з наступним визначенням сирої клітковини у вихідному зерні і готовій сировині.

2. Під час виконання всіх задач визначають фізичні властивості вихідного зерна, отриманих продуктів, а також розраховують показники, які характеризують ефективність процесу лущення.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...