Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Процес подрібнення призначений для доведення частинок кормових засобів до необхідної крупності, яка залежить від виду і віку тваринПроцес подрібнення призначений для доведення частинок кормових засобів до необхідної крупності, яка залежить від виду і віку тварин, птахів, риби і встановлена НТД. Розрізняють крупний помел з розміром частинок 1,8 – 2,6 мм, середній – 1,0 – 1,8 мм, дрібний – 0,2 – 1,0 мм. В комбікормовій промисловості використовують одно- і двоступінчасте подрібнення, роздільне подрібнення і подрібнення попередніх сумішей кормових засобів.

Ефективність технологічного процесу подрібнення оцінюють за такими показниками, як крупність розмелу(середньозважений розмір частинок), продуктивність молоткової дробарки, питомі енерговитрати на подрібнення.

Продуктивність безперервного технологічного процесу визначають за формулою:

, кг/г (11)

де М – маса продукта (кг), отриманого за час процесу (с).

 

Питомі енергозатрати визначають за формулою:

, кВт·г / т (12)

 

де NНАВ – енергозатрати на переробку продукту, кВт,

NХ.Х. – енергозатрати на холостому ході, кВт.

Порядок виконання роботи.

1. Ефективність технологічного процесу подрібнення різних видів сировини.

Для подрібнення готують не менше трьох зразків зерна різних культур масою по 1 кг, визначивши їх вологість.

Подрібнення проводять послідовно, не змінюючи режимів роботи молоткової дробарки. Продуктивність молоткової дробарки, питомі енергозатрати і середньозважений розмір частинок визначають для кожного виду зерна. Отримані результати записують в табл. 9 і 10.

Таблиця 9

Визначення середньозваженого розміру частинок

Вид сировини Вологість, % Маса наважки, г Прохід через нижнє сито, Х0 Залишки на ситах Середньозважений розмір частинок, Хсер.зв. мм
г % Х1 Хп
г %   г %
                     

Таблиця 10

Кількісні показники процесу подрібнення зерна

Вид зерна Вологість, % Продуктивність, кг/г Витрати електроенергії, кВт Питомі витрати електроенергії, кВт·г/кг
NХ.Х. NНАВ NПИТ
           

 

2. Вплив основних режимів на ефективність технологічного процесу подрібнення.

Виконуючи цю задачу, змінюють такий основний режим, як вологість зерна. З початком роботи визначають вологість одного з видів зерна. Потім готують три зразки зерна масою 1 кг з різною вологістю: 1-й зразок з вихідною вологістю, 2-й – на 2 % більше першого (в абсолютному значенні), 3-й – на 4 % більше першого зразка.

Необхідну кількість води добавляють у зважені зразки, перемішують, закривають в ємкості на 1 год. Кожний із зразків подрібнюють і заповнюють табл. 9 і 10. За отриманими даними будують графічні залежності Хсер.зв., Q, NПИТ від вологості зерна.3. Ефективність різних схем побудови технологічного процесу подрібнення.

Для двоетапного подрібнення зерна готують зразок зерна масою більше 2 кг. На першому етапі в молотковій дробарці встановлюють сито з діаметром отворів 5 мм. Отримані продукти просівають на полотні решітному (діаметр 2 мм). Сходову фракцію, зваживши, повторно подрібнюють, але встановлюють сито з діаметром отворів 3 мм. Середньозважений розмір частинок визначають після обох етапів подрібнення і заповнюють табл. 9 і 10.

Для подрібнення зернової суміші вибирають рецепт комбікорму, до складу якого входять вже подрібнені види зернової сировини. Приймаючи сумарну масу всіх видів зернових компонентів за 100 %, розраховують склад зернової суміші, маса зразка повинна бути 1,5 кг. Відповідні види зерна дозують і змішують, подрібнюють і визначають дані необхідні для заповнення табл. 9 і 10.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...