Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Утворення гранул пояснюється дією капілярних сил, які виникають в середині спресованого матеріалу при зближенні частинокУтворення гранул пояснюється дією капілярних сил, які виникають в середині спресованого матеріалу при зближенні частинок. Гранули і брикети за фізичною структурою являють зщільнену масу з дуже розвиненою капілярною системою, заповненою вологою, внаслідок чого виникають значні сили поверхневого натягу. Ці сили намагаються наблизити частинки тим сильніше, чим менші проміжки між ними, тобто, чим щільніше спресовна маса.

Комбікорми у вигляді крупки виробляють для молодняка сільськогосподарської птиці і риби. Комбікормову крупку пропонують також для кроликів, свиней і інших видів тварин. Крупку отримують шляхом гранулювання розсипного комбікорму, охолодження і подрібнення гранул, сортування продуктів подрібнення з використанням двох сит: верхнього (ø 3 – 4 мм) і нижнього (ø 1 мм).

Ефективність технологічного процесу виробництва комбікормової крупки оцінюють за виходом крупки і кількістю проходу крізь нижнє сито, визначають також продуктивність процесу і питомі енергозатрати.

Вихід крупки визначають за формулою:

 

, % (21)

 

де Мкр – маса крупки, отрманої з подрібнених гранул, г,

Мгр – маса подрібнених гранул, г.

 

Порядок виконання роботи.

1. Ефективність подрібнення гранульваних комбікормів і виділення комбікормової крупки.

Роботу виконують, використовуючи два зразки гранульованого комбікорму для молодняка сільськогосподарської птиці по 1000 г кожний.

Перший зразок комбікорму подрібнюють в молотковій дробарці при встановленні сита з отворами ø 6 мм. Другий зразок комбікорму подрібнюють в подрібнювачі гранул. Обидва зразки просіюють на наборі сит: верхнє з отворами ø 3 мм, нижнє – з отворами ø 1 мм. Ожержану крупку, прохід верхнього сита і схід з нижнього сита, зважують. Визначають кут природного нахилу, об’ємну масу комбікормової крупки.

Технологія вважається ефективною, якщо вона забезпечує вихід крупки не менше 70 % і прохід крізь сито з отворами ø 1 мм не більше 18 %. Результати експериментів записують в табл. 17.

 

Таблиця 17

Ефективність отримання комбікормової крупки

Спосіб подрібнення комбікорму Маса, г Вихід крупки, % Фізичні властивості
зразки гранул схід з сита ø 3 мм крупки прохід сита ø 1 мм кут природного нахилу, град Об’ємна маса, кг/м3
               

 

2. Ефективність виробництва комбікормів у вигляді суміші крупок кормових засобів.

Для виробництва вибирають рецепт комбікорму для сільськогосподарської птиці. Маса загальної порції – 2000 г. Зернові компоненти пропарюють 15 хв під тиском пари 0,20 мПа. Зерно охолоджують до температури, яка перевищує температуру навколишнього середовища не більше як на 10 ˚С і подрібнюють в молотковій дробарці при встановленні сита з отворами ø 4 – 5 мм. Зразок просіюють на наборі сит: верхнє з отворами ø 3 мм, нижнє – з отворами ø 1 мм. Схід з верхнього сита доподрібнюють і визначають вихід крупки.Незернові компоненти і борошняну фракцію зерна дозують і змішують 4 хв. Отриману суміш розміщують в пропарювач і пропарюють парою під тиском 0,20 мПа тривалістю 2 хв без створення надлишкового тиску в робочій зоні. Потім суміш гранулюють на вертикальному штоковому пресі при температурі матриці 80 – 85 ˚С. Гранули охолоджують до температури, яка перевищує температуру навколишнього середовища не більше як на 10 ˚С і подрібнюють в подрібнювачі гранул. Зразок просіюють на наборі сит: верхнє з отворами ø 3 мм, нижнє – з отворами ø 1 мм. Всі фракції зважують і визначають вихід незернової крупки.

Потім ввивчають фізичні властивості зернової і незернової крупок, готують порцію масою 1000 г з цих крупокі змішують 2 хв. Визначають фізичні властивості комбікорму у вигляді суміші крупок. Всі отримані результати записують в табл. 18.

Таблиця 18

Ефективність виробництва комбікормів у вигляді суміші крупок

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...