Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. Вивчення фізичних властивостей відходів зернопереробних підприємств1. Вивчення фізичних властивостей відходів зернопереробних підприємств.

Вивчають фізичні властивості таких відходів, як плівка ячмінна і плівка вівсяна, зернові відходи і аспіраційні відноси елеватора. Результати записують в табл. 20.

 

Таблиця 20

Фізичні властивості відходів зернопереробних підприємств

Вид відходів Вологість, % Кут природного нахилу, град. Середньозважений розмір частинок, мм Об’ємна маса, кг/м3
         

 

2. Подрібнення плівки зерна плівчастих культур.

Плівка практично не подрібнюється в молоткових дробарках і інших подрібнювачах. Тому практикують сумісне подрібнення плівки і зернових відходів.

Готують по три зразки сумішей для кожного виду плівки масою по 1000 г. В першому зразку співвідношення плівки і зернових відходів 25:75, в другому – 50:50 і в третьому – 75:25. Компоненти змішують в злабораторному змішувачі 4 хв, а потім подрібнюють в молотковій дробарці з отворами сита ø 3 мм. В отриманих продуктах визначають середньозважений розмір частинок і графічно будують залежність цього показника від співвідношення плівки і зернових відходів. Визначають співвідношення, при якому розмір частинок мінімальний.

3. Розрахунок рецептів кормових концентратів.

Використовуючи дані табл. 19, розраховують рецепт кормового концентрату, вміст сирого протеїну в якому був би не менше 6 %. В рецепт повинна входити меляса в кількості не менше 3 %.

4. Виробництво кормового концентрату з відходів зернопереробних підприємств.

Підготовлені відходи дозують згідно з рецептом, вносять 100 мг індикатору і змішують зразок масою 1000 г протягом 4 хв. Потім визначають однорідність отриманої суміші. Визначають також фізичні властивості розсипної суміші. Результати визначень записують в табл. 21.

 

Таблиця 21

Фізичні властивості розсипного кормового концентрату

Кормовий концентрат Вологість, % Коефіцієнт варіації, % Кут природного нахилу, град. Крупність, мм Об’ємна маса, кг/м3
           

 

Потім 200 г суміші пропарюють парою під тиском 0,20 мПа протягом 2 хв (без надлишкового тиску в робочій зоні пропарювача) і ще 200 г суміші – протягом 15 хв. В обидва зразки вносять по 3 % меляси, підігрівають до температури 50 ˚С, перемішують і гранулюють при температурі матриці 80 – 85 ˚С. Результати контролю якості гранул записують в табл. 22.

 

Таблиця 22

Фізичні властивості гранульваного кормового концентратуКормовий концентрат Вологість, % Тривалість пропарювання, хв Кількість меляси, % Щільність гранул, г/см3 Стирання гранул, %
           

Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації.

Запитання для самоперевірки.

1. Які відходи зернопереробних підприємств Ви знаєте?

2. Які технологічні схеми виробництва кормових сумішей застосовуються на підприємствах?

3. Яка поживність кормових сумішей і їх призначення?

Рекомендована література: [3, 6].

Лабораторна робота № 15

Технологія теплової обробки зернової сировини

Мета роботи.

У результаті проведення роботи студент повинен: знати: технологію теплової обробки, способи теплової обробки, особливості побудови технологічних процесів теплової обробки зернової сировини, методи і методики визначення фізичних властивостей, значення цих властивостей для оцінки якості; вміти: вибирати найбільш ефективний технологічний спосіб теплової обробки, визначити властивості обробленого зерна, опрацювати результати та отримати характеристики, зробити висновки.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...