Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботиДля визначення ефективності різних способів теплової обробки беруть зерно ячменю (звичайне та лущене). Зразки піддають тепловій обробці шляхом:

підсмажування на гріючій поверхні, пропарювання в автоклаві, флакування, екструдування.

Для здійснення підсмажування зерно масою 100 г підсмажують протягом 10…20 хв при температурі гріючої поверхні 140…160 °С. Після закінчення часу підсмажування зерна його охолоджують та визначають фізичні властивості.

Для ВТО в пропарювач поміщають зерно масою 1000 г і обробляють протягом 15 хв під тиском 0,2 МПа. Після цього зерно розміщують у термоізольовану ємкість і темперують протягом 20 хв. Після закінчення вологотеплової обробки зерно охолоджують та визначають фізичні властивості.

Для проведення флакування зразок зерна після ВТО плющать у плющильній установці та визначають фізичні властивості.

Для екструдування зерно масою 2 кг зволожують до вологовмісту 16… 18 %, після чого екструдують в екструдері при температурі в робочій зоні екструдера 100…130 оС і тиску 2…3 МПа. Отриманий екструдат охолоджують до температури, яка не перевищує температуру навколишнього середовища більше, ніж на 10 °С, здрібнюють і визначають фізичні властивості.

Результати визначення фізичних властивостей заносять в табл. 23.

 

Таблиця 23

Фізичні властивості зерна після теплової обробки

Вид обробки Вологість, % Кут природного нахилу, град. Щільність, кг/м3 Крупність, мм Вміст металомагнітних домішок, мг/кг Об’ємна маса, кг/м3
Необроблене зерно            
Підсмажування            
Пропарення            
Флакування            
Мікронізація            
Екструдування            

 

Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації.

Запитання для самоперевірки.

1. Які способи теплової обробки існують та їх призначення?

2. Призначення спеціальної теплової обробки зернової сировини.

3. За рахунок чого підвищується кормова цінність зерна при тепловій обробці?

Рекомендована література: [2, 3, 5].

 

Лабораторна робота № 16

Технологія рідких комбікормів

Мета роботи.

У результаті проведення роботи студент повинен: знати: технологію рідких комбікормів, особливості технології приймання, розміщення і зберігання різноманітних видів сировини, які використовують для виробництва рідких комбікормів, методи і методики визначення фізичних властивостей, значення цих властивостей для оцінки якості; вміти: вибирати найбільш ефективний засіб і обґрунтовані технологічні режими виробництва рідких комбікормів, визначати їхні фізичні властивості, опрацювати результати та отримати характеристики, зробити висновки. 

Завдання на виконання роботи.

1. Вивчити технологічні способи виробництва рідких комбікормів.

2. Розробити та змішати рідкий комбікорм, визначити його властивості.

 

Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви.

Механічна мішалка, лабораторний змішувач, компоненти рідкого комбікорму, розсипний комбікорм, прилади для визначення фізичних властивостей.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...