Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендаціїЗапитання для самоперевірки.

1. Переваги рідких комбікормів.

2. Які види сировини використовуються для виробництва рідкого комбікорму?

3. Назвіть основні етапи технологічного процесу виробництва рідких комбікормів.

4. Якими показниками характеризують якість рідкого комбікорму?

5. Методика визначення щільності рідкого комбікорму.

Рекомендована література: [2, 3, 5].

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Янюк Т. І. Наукові основи технології комбікормів: Конспект лекцій для студ. спец. 6.091700 “Технології зберігання і переробки зерна” ден., заочн. та скороч. форм навчання / Т. І. Янюк. – К. : НУХТ, 2007. – 69 с.

2. Черняев Н.П. Технология комбикормового производства / Н. П. Черняев. – М. : Агропромиздат, 1985. – 256 с.

3. Правила організації і ведення технологічних процесів на комбікормових виробництвах. – К. : “Віпол”, 1998. – 219 с.

4. “Інструкція по розрахунках рецептів і цін на комбікорми і білково-вітамінні добавки для комбікормових підприємств за допомогою ЕОМ”, затв. Міністерством сільського господарства і продовольства України від 30 червня 1994 р.

5. Черняев Н.П. Производство комбікормов / Н. П. Черняев. – М. : ВО “Агропромиздат”, 1989. – 223 с.

6. Кошелев А. И. Производство комбикормов и кормовых смесей / А. И. Кошелев, Л. А. Глебов. – М. : Агропромиздат, 1986. – 176 с.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з основними видами нормативно-технічної документації на сировину, продукцію та технологічний процес
Лабораторна робота № 2. Ознайомлення з основними видами зернової сировини для виробництва комбікормів та визначення їх властивостей
Лабораторна робота № 3. Ознайомлення з основними видами кормових засобів для виробництва комбікормів та визначення їх властивостей
Лабораторна робота № 4. Ознайомлення з основними видами продукції комбікормових заводів та визначення властивостей розсипних комбікормів
Лабораторна робота № 5. Дослідження фізичних властивостей гранульованих комбікормів
Лабораторна робота № 6. Розрахунки рецептів комбікормів за допомогою ЕОМ
Лабораторна робота № 7. Визначення ефективності технологічного процесу очищення сировини і сепарування компонентів комбікормів
Лабораторна робота № 8. Визначення ефективності технологічного процесу лущення зерна плівчастих культур
Лабораторна робота № 9. Визначення ефективності технологічного процесу подрібнення сировини при виробництві комбікормів
Лабораторна робота № 10. Визначення крупності подрібнення та вмісту не подрібненого насіння у комбікормах
Лабораторна робота № 11. Визначення ефективності процесу змішування комбікормів
Лабораторна робота № 12. Виробництво гранульованих комбікормів в лабораторних умовах
Лабораторна робота № 13. Виробництво комбікормової крупки в лабораторних умовах
Лабораторна робота № 14. Технологія кормових сумішей та визначення їх якості
Лабораторна робота № 15. Технологія теплової обробки зернової сировини
Лабораторна робота № 16. Технологія рідких комбікормів
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...