Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні рекомендаціїТактико-стройові заняття, як правило, проводяться перед тактичними заняттями. На них відпрацьовується техніка виконання прийомів і способів дій екіпажу, взводу на полі бою, найбільш характерними з яких є: розгортання підрозділу з похідного порядку в предбойовий і бойовий, згортання; атака; пересування, маневр на полі бою, подолання різних перешкод і загороджень під вогнем противника; відбиття атаки (контратаки) противника; подолання водних перешкод; дії за сигналами оповіщення та інші питання. Недоцільно відпрацьовувати питання, що не містять елементів практичних дій на полі бою. Наприклад, з’ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення, віддання бойового наказу та ін.

Недостатньо засвоєні елементи прийому і прийом в цілому повинні повторюватися доти, доки ті, хто навчається, не навчаться виконувати їх правильно й у встановлений нормативом час, а екіпаж, взвод — чітко і злагоджено.

Не домігшись чіткого виконання одного прийому, не відпрацювавши якісно та у повному обсязі одне навчальне питання, не слід переходити до відпрацювання наступного.

Тактико-стройові заняття покликані допомогти командиру взводу навчитися творчо, а не шаблонно застосовувати різні прийоми і способи дій у залежності від обстановки, що створилася, тому на них відпрацьовується кілька прийомів і способів дій, застосування яких найбільше ймовірно в бойовій обстановці.

В ході тактико-стройових занять необхідно формувати у тих, хто навчається, морально-бойові якості, такі, як сміливість, впевненість у своїх силах і зброї, тверду волю і рішучість, стійкість, для чого застосовуються різноманітні методичні прийоми.

Організує і проводить тактико-стройові заняття з екіпажем і взводом їх безпосередній командир.

Кількість тактико-стройових занять з кожної теми, зміст кожного заняття і час на їх проведення визначені “Програмою бойової підготовки танкових підрозділів Сухопутних військ”. На одному занятті доцільно відпрацьовувати не більше двох-трьох навчальних питань і всі нормативи, які відносяться до даного заняття.

Тривалість тактико-стройових занять з танковим екіпажем і взводом звичайно складає не більше трьох годин.

Тактико-стройові заняття можуть проводитися на матеріальній частині або піший “по-танковому”, на тактичному навчальному полі чи на необладнаній ділянці місцевості. Найбільш ефективні і повчальні ті заняття, що проводяться на тактичному навчальному полі, де є можливість використовувати його обладнання, що наближає заняття до бойової дійсності.

Керівник заняття повинен вміло використовувати обладнання тактичного навчального поля або мішенні установки РТК і засоби імітації.Противник позначається мінімально необхідною кількістю мішеней, макетів вогневих засобів, позначками та імітаційними засобами.

Під час проведення тактико-стройових занять піший “по-танковому”, які проводяться на необладнаній ділянці місцевості, в роті створюється своя навчально-матеріальна база, мається на увазі ротний комплект мішеней (РКМ). Мішені виготовляються з фанери відповідно до курсу стрільб, у масштабі 1:4 і повинні бути закумуфльовані під місцевість та пору року. Наприклад, для проведення тактико-стройових занять з наступальної тематики необхідно виготовити для позначення противника таку кількість мішеней: № 12 – танк – 3 шт., № 14 – БМП – 1 шт., № 9 – РПГ – 1 шт., № 10 – ручний КК – 1 шт.; з оборонної тематики : № 12 – 9 шт., №14 – 3 шт., № 8 – 12 шт. Таким чином, в ротному комплекті мішеней повинно бути: № 12 – 9 шт., № 14 – 3 шт., № 10 – 3 шт., № 9 – 3 шт., № 8 – 12 шт.

Позначення противника здійснюється під час проведення занять оборонної тематики або наступу одним із механіків-водіїв, який після швидкого позначення противника шляхом встановлення мішеней, стає до строю тих, хто навчається, і продовжує заняття в складі взводу.

Тактична обстановка, яка створюється перед відпрацюванням кожного навчального питання, повинна бути нескладною, але забезпечувати якісне навчання підлеглих.

Перед відпрацюванням нової теми з командирами взводів і командирами танків проводяться інструкторсько-методичні заняття, а перед проведенням кожного заняття-інструктажі.

На інструкторсько-методичному занятті (інструктажі) командир батальйону, роти (взводу) відпрацьовує єдність поглядів на організацію заняття, використання найбільш доцільних методичних прийомів під час його проведення, найбільш ефективне використання об’єктів навчальної матеріально-технічної бази, вдосконалення методичних і практичних навичок командирів танків, взводів у виконанні прийомів і дій в ролі тих, хто навчається, а також звертає увагу на дотримання заходів безпеки. Командир взводу перед проведенням заняття проводить інструктаж командирів танків, на якому вказує особливості проведення даного заняття.

4.5.2. Підготовка тактико-стройове заняття (ТСЗ)

Підготовка заняття включає:

- особисту підготовку керівника;

- уточнення вихідних даних;

- вибір району (ділянки місцевості) для проведення заняття;

- проведення рекогносцировки;

- розробку плану проведення заняття;

- підготовку тих, хто навчається до заняття, матеріальної частини і навчального матеріально-технічного забезпечення.

Підготовка керівника до проведення занять здійснюється на показових, інструкторсько-методичних заняттях і інструктажах, але основним методом залишається самостійна робота.

Вихідними даними для підготовки до заняття є такі: тема, навчальні питання і їх зміст, час, місце проведення заняття, а також кількість техніки і імітаційних засобів, про що керівник дізнається із розкладу занять.

Місцевість, обрана для проведення заняття, повинна забезпечувати відпрацювання навчальних питань. Наприклад, для навчання екіпажу (взводу) діям в похідній охороні на марші необхідно вибрати таку ділянку, щоб на маршруті руху та з боків від нього зустрічалися предмети та різні перешкоди, які екіпажу дозорного танка необхідно розвідати: прірви, висоти, узлісся, невеличкі населенні пункти, різні загородження та перешкоди, річки та інше.

Для навчання діям у наступі ділянка місцевості повинна забезпечувати приховане висування взводу на рубіж переходу до атаки і розгортання його в бойовий порядок, стрімку атаку, маневр вогнем і рух танків з метою виходу їх у фланг і тил противника. Разом з тим, вона повинна дозволяти керівнику заняття вести особисто спостереження за діями тих, хто навчається.

Під час проведення занять з оборонної тематики, місцевість повинна сприяти прихованому розташуванню танків на вогневих позиціях, ведення вогню з озброєння танків на відстань не менше прямого пострілу, надійній організації системи вогню у взводі та хорошому обзору. Незалежно від того, де проводиться на відомій чи невідомій місцевості, рекогносцировку варто проводити обов’язково, тому що деякі навчальні місця тактичного навчального поля можуть виявитися у несправному стані.

Під час рекогносцировки керівник заняття визначає зміст кожного навчального питання (які прийоми і способи дій будуть відпрацьовуватися), тактичну обстановку, як позначити дії противника, які навчальні місця та обладнання тактичного навчального або ротного тактичного комплекту будуть для цього використані, які роботи потрібно провести з підготовки місцевості (тактичного навчального поля) і які сили для цього будуть потрібні.

Загальний розрахунок відведеного часу проводиться від початку пересування підрозділу до місця заняття та до повернення в розташування, при цьому керівник враховує час, необхідний на відпрацювання навчальних питань, постановку завдань і розбір.

Командир танка, готуючись до заняття під керівництвом командира взводу, усвідомлює з розкладу занять роти тему, навчальні питання та їх зміст, які відпрацьовуються нормативи і час. На підставі вивчення змісту навчальних питань з урахуванням рівня підготовки тих, хто навчається, він визначає навчальну мету заняття. Вивчає відповідні статті і розділи Бойового статуту Сухопутних військ, настанов, інструкцій та ін., що відносяться до теми заняття. На рекогносцировці, яку проводить командир взводу, він уточнює місця і порядок відпрацювання навчальних питань, час на їх відпрацювання і порядок позначення дій противника.

Усвідомлюючи зміст того чи іншого навчального питання, необхідно чітко визначити, які прийоми і способи дій відпрацювати з членами екіпажа. Від змісту навчального питання залежить порядок його відпрацювання. Якщо змістом навчального питання передбачається вивчення декілька тактичних прийомів, то питання відпрацьовується спочатку за елементами і потім в цілому, якщо навчальне питання містить тільки один прийом (дію), то навчальне питання відразу ж відпрацьовується в цілому.

Після проведення рекогносцировки розробляється план проведення тактико-стройового заняття в робочому зошиті. В ньому вказуються: тема, навчальна та виховна мета, час і місце проведення заняття, керівництва та посібники, навчальне і матеріально-технічне забезпечення та хід заняття.

План заняття складається з текстуальної і графічної частин. У текстуальній частині викладається зміст вступної частини і кожного навчального питання та порядок його відпрацювання (які прийоми чи дії будуть відпрацьовуватися і за якими елементами, а потім разом), вказується час, що відводиться на відпрацювання навчального питання, прийому чи дії і кожного елемента, дії керівника і тих, хто навчається, сигнали управління; порядок і способи позначення противника, нормативи, які відпрацьовуються.

В графічній частині кольоровими олівцями для кожного навчального питання відпрацьовується вихідна тактична обстановка і можливий (найбільш сприятливий) характер дій тих, хто навчається, під час його відпрацюванні, а також положення тих, хто навчається, підрозділу і противника до початку його відпрацювання та ін.

План проведення тактико-стройового заняттяза один-два дні до початку заняття подається на затвердження командиру взводу.

Затвердження планів командирів танків повинно стати додатковою формою підготовки керівника заняття, тому що командир взводу, вивчаючи представлений на затвердження план і розмовляючи із керівником, визначає ступінь його підготовленості і, якщо необхідно, дає йому методичні поради та рекомендації щодо проведення і матеріально-технічного забезпечення заняття.

Командир взводу під час підготовки до тактико-стройового заняття зі взводом і своїм екіпажем після вивчення теми і навчальних питань заняття визначає статті і розділи Бойового статуту Сухопутних військ, настанов, інструкцій, посібників та інших керівних документів з бойової підготовки, які необхідно повторити або вивчити додатково особисто йому і командирам танків, надати допомогу їм у з’ясуванні вихідних даних і змісту навчальних питань.

Кожна тема тактичної підготовки, як правило, включає декілька тактико-стройових занять. Тому з’ясування загальної теми необхідно керівнику, щоб представити, на фоні яких тактичних дій будуть проходити заняття, і вчасно підготуватися самому і підготувати своїх підлеглих. В залежності від умов дислокації частини, рівня підготовки тих, хто навчається, і виділених засобів матеріально-технічного забезпечення він визначає навчально-виховну мету для кожної категорії тих, хто навчається і для взводу в цілому та з урахуванням змісту заняття прагне до високої одиночної підготовки особового складу і бойового злагодження екіпажів і взводу в цілому.

Після визначення і уточнення вихідних даних, вивчення необхідної літератури та інших документів командир взводу проводить рекогносцировку місця проведення заняття: під час злагодженя екіпажу — разом із командирами танків, а із взводної тематики — сам або під керівництвом командира роти. Після проведення рекогносцировки командир взводу розробляє план проведення тактико-стройового заняття, який розробляється в робочому зошиті або схемі.

Після затвердження плану командир взводу дає вказівки на підготовку озброєння та навчально-бойової техніки, матеріально-технічного забезпечення, засобів зв'язку та ін., організує підготовку командирів танків і особового складу до майбутнього заняття. Перед відпрацюванням кожної нової теми із командирами танків проводяться інструкторсько-методичні заняття, а напередодні заняття — інструктажі на місцевості або на макеті місцевості. Особовий склад під час самопідготовки ознайомлюється із тими прийомами і діями, що вони будуть відпрацьовувати на тактико-стройовому занятті, переглядає навчальні кінофільми по вивчаємій темі та вивчає заходи безпеки.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...