Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік результатів бойової підготовки взводуЖурнал обліку бойової підготовки взводу заводиться на період навчання і ведеться особисто командиром взводу, під час занять знаходиться в нього, в інший час зберігається в канцелярії роти. Журнал знищується після закінчення наступного періоду навчання.

Для обліку відвідування, успішності та проведення занять на кожен предмет навчання в журналі відводиться кількість аркушів, необхідних для занесення до нього усіх занять (навчань, стрільб, тренувань) з даного предмета. У цьому ж розділі враховується виконання нормативів та час роботи кожного військовослужбовця на бойовій техніці. Список особового складу складається згідно із штатно-посадовим розрахунком.

Оцінки виставляються за п'ятибальною системою. У разі відсутності на заняттях військовослужбовці відмічаються керівником заняття: "Н" – наряд; "Р" – робота, "Хв" – хворий; "В" – відпустка; "Вд" – відрядження; "Ар" – арешт; з інших причин – "-". Присутнім, які в ході даного заняття оцінки не отримали, відмічають знаком" + ".

Після кожного заняття керівник виставляє індивідуальні оцінки усім перевіреним, а наприкінці відпрацювання теми кожному військовослужбовцю виставляє підсумкові оцінки з вивченої теми. Підсумкові оцінки заносяться в наступну вільну графу і за ними визначається оцінка кожного екіпажу та за взвод. (порядок виставлення оцінок за практичне виконання стрільб та практичне виконання вправ водіння дивись у Курсі стрільб та Курсі водіння).

Журнал обліку результатів бойової підготовки взводу складається з наступних розділів:

Зміст

№ з\п Розділ обліку Сторінки
1. Іменний список 1-4
2. Облік присутності на заняттях, успішність та відпрацювання тем з: - тактичної підготовки; - вогневої підготовки ; - стройової підготовки; - інженерної підготовки; - статутів ЗСУ; - фізичної підготовки; - технічної підготовки і т.д.     5-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24  

Поіменний список__________ взводу ___________ роти

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада Військове звання Дата, місяць, рік народ-ження Освіта та рід діяльн.до призов. Сімейний стан Дом адреса Найменування та № закріплення Класна кваліфікація Спортивний розряд
зброї протигазу
1. Буров Іван Петрович КТ С-т 23.06.88 середня неодружений Донецьк вул. Орлика буд.6 кв. 67. №5673452 Ю 326 III III
                       
                       

 Під час проведення контрольних занять з фізичної підготовки в журнал виставляються результат і оцінка за кожну вправу.

2. Облік присутності на заняттях, успішність та відпрацювання тем зТактичної підготовки

 

    № з/п     Військове звання, прізвище   Дата, присутність, успішність Дата Кількість годин     Номер тем (занять), їх стислий зміст Військ. звання, підпис керівника
05.02 2005        
1 с-нт Буров І.П 5   05.02 2005 2 год Тема №2 Танк у обороні К-н Пух
2 Ряд. Бедя П. Х. 3
За відділення (екіпаж) 4
11                      
12                      
  За взвод                    

3. Облік виконання нормативів зЗЗМУ

 

  № з/п Дата, номер та оцінка за виконання нормативів
15.01 Норм. № 1 12.03 норм №4а                    
4 5                    
5 3                    

Облік виконання вправ стрільб

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...