Главная Обратная связь

Дисциплины:


Професійно-орієнтовані завдання1. Ви працюєте приватним психологом. До Вас на консультацію звернулася клієнтка (Тетяна, 28 років, неодружена, працює менеджером проектів у торгівельній компанії) « Я почуваю себе дуже погано, пригнічено, мені здається, що моє життя іде в нікуди, у мене нічого не виходить, я тільки усім приношу розчарування і ні на що не здатна. У мене проблеми на роботі, я уже три тижні реально не можу робити проект, який мені доручили, і я підведу своє керівництво. Я за три тижні нічого не зробила. Я прихожу на роботу і тупо дивлюся в комп’ютер або гуляю по інтернету, але реально ніяких кроків по проекту не роблю. І взагалі у мене якась криза, мені нічого не хочеться… »

2. Ви працюєте приватним психологом. До Вас на консультацію звернувся клієнт (Андрій, 21 рік, неодружений, навчається на 4-му курсі історичного факультету) «Я не розумію, що зі мною відбувається. Я не можу вчитися, мені дуже важко заставити себе сісти вчитися, а коли вчу – то нічого не запам’ятовую. Мені нічого не хочеться, у мене немає ніякого задоволення від життя. Раніше я спілкувався з друзями кожен день, ходив у спортзал, ходив на пари, мене навіть вибрали на посаду президента товариства студентів-істриків, але я нічого не роблю, мені здається, що моє життя завалилося, що у мене немає майбутнього, що я усіх підводжу. Це просто жах…»

3. Ви працюєте приватним психологом. До Вас на консультацію звернулася клієнтка (Катя 25 р, одружена, працює оператором в кол-центрі). «Розумієте, я відчуваю, що знаходжуся не на своєму місці… Сама я закінчила психологічний факультет, психолог за освітою, але працюю в кол-центрі. Мені і хочеться працювати за фахом, але є відчуття, що я не справлюся. Для мене бути психологом – це велика відповідальність! Я боюся нашкодити людям, тому простіше залишатися на теперішній роботі. Але серце моє не тут… »

4. У Вас приватна консультативна практика. За психологічною допомогою звернулася 40-ка річна клієнтка (Наталія, 40 років, розлучена, має сина). «Я себе почуваю дуже поганою мамою. Не можу знайти спільну мову із рідним сином. Останнім часом син мене зовсім не слухає. Він приходить до дому зі школи, уникає спілкування зі мною, закривається у своїй кімнаті та гучно вмикає музику . Просто ігнорує мене….Це жах!!»

Обов’язкова програма при виконанні професійно-орієнтованих завдань

1. Проаналізуйте консультативне звернення. Змоделюйте та продемонструйте фрагмент роботи із клієнтом (первинне інтерв’ю), в ході якого відбувається довизначення проблеми, формулювання реалістичних очікувань, запиту у клієнта та визначення напрямків майбутньої роботи.

2. Формулювання проблеми (сукупності проблем) та цілей терапевтичної роботи (цілі мають співставлятися із проблемами ). 

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання
§ опрацювати основні поняття § виконання професійно-орієнтованого завдання

Оцінювання

§ звіти на лабораторних заняттях 2 оцінки

 

Література

Основна література

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Екатеренбург: Деловая книга. – М.: Академия, 1995. – 224 с.
 2. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 2000 – 487 с.
 3. Белановский С.А. Индивидуальное глубокое интервью. – М.: Наука, 1993
 4. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: (Учебное пособие). – К.: Укртехпрес, 1997. – 216 с.
 5. Васьківська С.В. Організація консультативної взаємодії // Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – С. 45-84.
 6. Глэддинг С. Исследование и идентификація целей // Глэддинг С. Психологическое консультирование. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – С. 177-179.
 7. Горностай П.П., Васьковская С.В. Сущность проблемного аналиа // Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 20-38.
 8. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: "Академический проект", 1999 – 240 c.
 9. Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии. – М.: Академический проект, Екатеренбупг: деловая книга, 1999. – 416 с.
 10. Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода. – М.: Логос, 1999

 

 1. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003. – 928 с.
 2. Уоллес В., Холл Д. стадии консульации // Уоллес В., Холл Д. Психологическая консультация. – СПб.: Питер, 2003. – С. 49-91.

Додаткова література

 1. Вайсе Дж. Как работает психотерапия: Процесс и техника. – М.: Класс, 1998. - 240 с.
 2. Психотерапевтическая энциклопедия. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 1999 – 752 с.
 3. Психотерапия: Учебник для вузов. / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. - СПб.: Питер, 2003. – 472 с.
 4. Соммерз-Фланаган Дж, Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервьюирование. – М.: Вильямс, 2006. – 672 с.

Періодичні видання

 1. Лада Ю. Смисл и специфика психологи­ческой помощи // Журн. практикующего психолога. – 1995. – №1. – С. 39-109.

Контрольні питання і завдання:

1. Охарактеризуйте основні структурні компоненти первинного інтерв’ю .

2. Визначте основні відмінності між скаргою клієнта та запитом на роботу (наведіть по 3 приклади).

 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...