Главная Обратная связь

Дисциплины:


Д пейзажною картиною «Реве та стогне Дніпр широкий»ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

37. Хто є основоположником нової української літератури?

А І. П. Котляревський;

Б Г. Ф. Квітка-Основ'яненко;

В Є. Гребінка;

Г М. Іашкевич;

Д Т. Г. Шевченко.

38. Де і коли народився Т. Г. Шевченко?

А у Моринцях 1814 p.;

Б у Кирилівці 1814 р.;

В у Черкасах 1816 p.;

Г у Каневі 1815 p.;

Д у Петербурзі 1861 р.

39. У якому році було викуплено Т. Шевченка з кріпацтва?

А 1838 р.;

Б 1840 р.;

В 1841р.;

Г 1836 р.;

Д 1839 р.

 

40. Як називалась і коли була видана перша збірка Т. Шевченка?

А «Кобзар» 1840 p.;

Б «Твори» 1840 p.;

В «Гайдамаки» 1841 p.;

Г «Причинна» 1838 p.;

Д «Іван Підкова» 1839 р.

41. Де було видрукуване перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?

А у Києві;

Б у Санкт-Петербурзі;

В у Москві;

Г у Львові;

Д в Женеві.

42. Який твір відкриває перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?

А «Причинна»;

Б «Думи мої, думи мої...»;

В «Тополя»;

Г «Перебендя»

Д «Катерина».

 

43. Хто сказав про Т. Шевченка: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури...»?

А І. Франко;

Б М. Коцюбинський;

В Марко Вовчок;

Г П. Куліш

Д Леся Українка.

44. Яким позасюжетним елементом розпочинається балада Т. Г. Шевченка «Причинна»?

А роздумами автора про поезію;

Б портретом дівчини — героїні твору;

В портретом козака — коханого дівчини;

Г ліричним відступом «Така її доля»;

Д пейзажною картиною «Реве та стогне Дніпр широкий».

 

45. Ознаки якого літературного напряму наявні в баладі «Причинна» Т. Шевченка?

А класицизму;

Б романтизму;

В сентименталізму;

Г реалізму;

Д імпресіонізму.

46. Яку проблему порушує Т. Шевченко в поемі «Катерина»?

А виїзду українців за кордон;

Б наслідків переселення народів;

В утримання військових цивільним населенням;

Г соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві;

Д легковажності дівчат.

47. Якої пори року загинула Катерина (Т. Шевченко «Катерина»)?

А навесні;

Б пізньої весни;

В пізньої осені;

Г взимку;

Д ранньої весни.

 

48. У якому творі Т. Шевченко зобразив похід запорожців до Туреччини з метою визволення бранців?

А «До Основ'яненка»;

Б «Гамалія»;

В «Назар Стодоля»;

Г «Кавказ»;

Д «Неофіти».

49. Що стало основою для написання Т.-Шевченком поеми «Гайдамаки»?

А народні перекази;

Б історичні пісні та перекази;

В матеріали петербурзьких архівів;

Г особисті вражання від розповідей діда та фольклорні твори;

Д спогад про особисту участь.50. Коли вперше була надрукована поема Т. Шевченка «Гайдамаки»?

А 1841 р. окремим виданням;

Б 1844 р. у другому виданні «Кобзаря»;

В 1841 р. в альманасі «Ластівка»;

Г 1861 р. в журналі «Основа».

Д 1847 р. в журналі «Зоря».

51. В основі якого твору Т. Шевченка лежить тема селянського повстання?

А комедії «Сон»;

Б поеми «Гамалія»;

В поеми «Гайдамаки»;

Г поеми «Кавказ»;

Д поеми «Єретик».

52. Хто є головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»?

А Ярема;

Б М. Залізняк;

В І. Гонта;

Г титар

Д повсталий народ.

 

53. Вкажіть головну думку поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»:

А заклик до єднання слов'янських народів;

Б оспівування кохання, що долає на своєму шляху всі перешкоди;

В осуд жорстокості конфедератів;

Г захоплення мужністю титаря;

Д захоплення гайдамаками — народними месниками.

54. Вкажіть жанр твору Т. Шевченка «Назар Стодоля»:

А трагедія;

Б історична драма;

В комедія;

Г трагікомедія

Д соціально-побутова драма.

 

55. Де Т. Шевченко написав «Заповіт»?

А у Петербурзі;

Б у Переяславі;

В на засланні;

Г в Яготині;

Д в Києві.

 

56. Хто написав музику широковідомого варіанту пісні «Заповіт»?

А М. Лисенко

Б І. Гладкий;

В К. Стеценко;

Г М. Леонтович;

Д Я. Степовий.

57. Членом якого політичного товариства був Т. Г. Шевченко?

А «Руська трійця»;

Б «Народна воля»;

В «Стара громада»;

Г «Чорний переділ»;

Д Кирило-Мефодіївське братство.

58. Вкажіть ідею вірша Т. Шевченка «Заповіт»:

А поет закликає бути вірним Російській державі;

Б закликає до утворення незалежної Української держави;

В закликає до створення демократичного союзу

слов'янських народів;

Г прямо закликає повалити владу царя;

Д закликає до миру і любові між всіма народами світу.

 

59. Як сам Т. Шевченко визначив жанр твору «Сон» («У всякого своя доля...»)?

А поема;

Б послання;

В комедія;

Г трагедія

Д драма.

 

60. Про кого з гетьманів України ведеться у вірші Т. Шевченка «Стоїть в селі Суботові»? Стоїть в селі Суботові На горі високій Домовини України, Широка, глибіка (там похований Хмельницький).

А про П. Полуботка;

Б про П. Дорошенка;

В про І. Мазепу;

Г про Б. Хмельницького;

Д про І. Виговського.

 

61. Вкажіть, з якого твору Т. Шевченка узято подані рядки та ідею, яку втілює автор цими словами: ...Лягло костьми Людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові? напоїть Всіх імператорів би стало З дітьми і внуками втопить В сльозах удов'їх.

А гнівний осуд загарбницької політики російського самодержавства («Кавказ»);

Б співчуття нещасним («Кавказ»);

В оспівування могутності російської армії («Сон»);

Г зображення страждань нещасних («Сон»);

Д захоплення політикою російського імператора («Єретик»).

62. Які художні засоби використав Т. Шевченко, щоб яскравіше передати ідею цих слів?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...