Главная Обратная связь

Дисциплины:


Умови успішного відвідування виставки.Виставковий стенд перестав бути короткостроковою“торговою точкою” і перетворився на платформу переслідуванняглобальнихпідприємницькихцілей і, у першу чергу, удосконалювання фірмового іміджу експонента.

Сферою же, де ярмарки-виставки претендують на незаперечну першість, є безпосереднєспостереження за конкурентами.

Окрімцьоговиставки/ярмарки допомагають:

-провести самокритичнийаналізрозвиткусвогопідприємства,

-оцінитийогопозиціюна ринку (розміри, стабільність),

-запозичитираціональніідеї в поведінціконкурентів,

-визначитихідконкуренції в галузітоварів-субститутів,

-вивчитиполітикуконкурентів (методи, стимули, системи).

Зокрема, щостосується причин участі в закордонних ярмарках і виставках, вони диференціюються в залежностівіднамірівекспонента, цеможуть бути:

-збірінформації про ринок,

-пошукипредставникаабо партнера,

-контактизізначнимиекспортерами та імпортерами,

-обмінінформації з потенційнимиклієнтами,

-отримання і розміщеннязамовлень

або

-збільшенняобсягупродажів,

-контроль конкурентоздатностіпідприємства (йогопродукції),

-визначенняекспортноїздатностітоварів,

-вивченнязагальноїкон’юнктури в галузі,

-обміндосвідом,

-розвитокспівробітництва,

-спостереження за конкурентами (продукція, ідеї, методика, сервіс, системизбуту, зовнішнійвигляд і упаковуваннятоварів та інше)

Вибірвідповідного ярмарку-виставки

Величезнакількістьярмарків і виставок, щопроводятьсящорічно у ціломусвіті, збільшується за рахунок не однієїсотніспівзвучнихїмзаходів і створюєсерйозніпроблеми для недосвідченихпідприємців і часто ставить навітьдосвідчених перед дилемою у виборізаходів, щовідповідаютьїхнімцілям. Якщо ж узяти до уваги і те, щовартістьучастіможе стати непосильнимтягарем для малихкомпаній, вибірвідповідного ярмарку-виставкинабуває особливого значення, оскільки для бюджету підприємствапомилки в цьомупитанністановлятьзанадтовеликурозкіш.

Вивченняофіційного каталогу за останні два роки проведенняобраноївиставки, даєможливістьотриматикориснуінформацію, щостосується:

-основнихкатегорійекспонатів, щодемонструються,

-основнихзапропонованихтоварів - “центру ваги” пропозицій,

-числа експонентів, щоберуть участь у ярмарку/виставці з власним стендом,

-офіційнихзакордоннихделегацій,

-головнихіменконкурентів-учасників ярмарку-виставки

Основнікритеріїоцінкидоцільностівідвіданнявиставки

1. Вартістьпослуг

2. Місцепроведення

3. Престиж (динамікаосновнихпоказників)

4. Походження і склад експонентів (по кількості і типу)

5. Походження і склад відвідувачів (по кількості і типу)

Досвідроботивідділузовнішньоекономічнихзв’язків у виставковійдіяльності дозволив з’ясуватирівеньбагатьохвиставковихзаходів. Оптимальнимваріантом синтезу усіхвимогпотенційних та дійснихекспонентів та критеріївсучаного маркетингу є комплекс Познанськихвиставок, гріфікпроведенняякихподається у цьомуномері журналу.Існуєбагатоспособівотриманняінформації про продукт, але лишевиставканадасть Вам можливістьлегко йефективноперевірити, наскількизапропонований продукт відповідає Вашим вимогам. Аджелише навиставці Ви можете вивчити продукт самі, задатипитанняйоговиробникам, перевірити і порівнятийого характеристики.

Цілівідвідуваннявиставки:

Фахівцямигалузі:

ПошукпартнеровОбміндосвідомОцінкадіяльностіконкурентівМаркетинговідослідженняВідвідуваннясемінарів та конференцій на актуальні теми

Дистриб'юторами та торговимипредставниками:

МаркетинговідослідженняЗаключеннявигіднихконтрактівПрямеспілкування з керівникамикомпанійПошукновихтоварівПошукновихтоварівНалагодженнярегіональних та міжнароднихзв'язків

Приватнимивідвідувачами:

Великий вибіртоварівЦінивідвиробникаЗнайомство з новою продукцієюУчасть в презентаціях, семінарах

Журналістами:

Збірматеріалів про стан яхтового ринкуПошукнових тем для публікаційЗнайомство з керівникамидержавних структур та великих організаційСпілкування з колегамиУчасть у прес-конференціях, семінарах та презентаціях

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...