Главная Обратная связь

Дисциплины:


Професійно-орієнтоване завдання1. Ви працюєте приватним психологом. До Вас на консультацію звернулася клієнтка (Тетяна, 28 років, неодружена, працює менеджером проектів у торгівельній компанії) « Я почуваю себе дуже погано, пригнічено, мені здається, що моє життя іде в нікуди, у мене нічого не виходить, я тільки усім приношу розчарування і ні на що не здатна. У мене проблеми на роботі, я уже три тижні реально не можу робити проект, який мені доручили, і я підведу своє керівництво. Я за три тижні нічого не зробила. Я прихожу на роботу і тупо дивлюся в комп’ютер або гуляю по інтернету, але реально ніяких кроків по проекту не роблю. І взагалі у мене якась криза, мені нічого не хочеться… »

2. Ви працюєте приватним психологом. До Вас на консультацію звернувся клієнт (Андрій, 21 рік, неодружений, навчається на 4-му курсі історичного факультету) «Я не розумію, що зі мною відбувається. Я не можу вчитися, мені дуже важко заставити себе сісти вчитися, а коли вчу – то нічого не запам’ятовую. Мені нічого не хочеться, у мене немає ніякого задоволення від життя. Раніше я спілкувався з друзями кожен день, ходив у спортзал, ходив на пари, мене навіть вибрали на посаду президента товариства студентів-істриків, але я нічого не роблю, мені здається, що моє життя завалилося, що у мене немає майбутнього, що я усіх підводжу. Це просто жах…»

3. Ви працюєте приватним психологом. До Вас на консультацію звернулася клієнтка (Катя 25 р, одружена, працює оператором в кол-центрі). «Розумієте, я відчуваю, що знаходжуся не на своєму місці… Сама я закінчила психологічний факультет, психолог за освітою, але працюю в кол-центрі. Мені і хочеться працювати за фахом, але є відчуття, що я не справлюся. Для мене бути психологом – це велика відповідальність! Я боюся нашкодити людям, тому простіше залишатися на теперішній роботі. Але серце моє не тут… »

4. У Вас приватна консультативна практика. За психологічною допомогою звернулася 40-ка річна клієнтка (Наталія, 40 років, розлучена, має сина). «Я себе почуваю дуже поганою мамою. Не можу знайти спільну мову із рідним сином. Останнім часом син мене зовсім не слухає. Він приходить до дому зі школи, уникає спілкування зі мною, закривається у своїй кімнаті та гучно вмикає музику . Просто ігнорує мене….Це жах!!»

Обов’язкова програма при виконанні професійно-орієнтованих завдань

1. Змоделюйте та продемонструйте фрагмент роботи із клієнтом (первинне інтерв’ю), в ході якого відбувається довизначення проблеми, формулювання реалістичних очікувань, запиту у клієнта та визначення напрямків майбутньої роботи.

2. Під час взаємодії із клієнтом (в ході первинного інтерв’ю) використовуйте техніки активного рефлексивного слухання (уточнення, перефразування, узагальнення/резюмування, підтримування, відображення почуттів, емоцій та смислів)Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання
§ опрацювати основні поняття § виконання професійно-орієнтованого завдання

Оцінювання

§ звіт на лабораторному занятті 1 оцінка

 

Література

Основна література

 1. Абдурахманов Р.А. Введение в общую психологию и психотерапию. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: издательство НПО „МОДЭК”, 2002. – 304 с.
 2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: (Учебное пособие). – К.: Укртехпрес, 1997. – 216 с.
 3. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. - 256с.
 4. Гледдинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.
 5. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К.: Наукова думка, 1995. – 128 с.
 6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: "Академический проект", 1999 – 240 c.
 7. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО, 2003. – 928 с.

Додаткова література

 1. Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.
 2. Калина Н.Ф. Основы психотерапии. – М.: Рефл-бук;, 1997. – 272 с. Бурлачук Л.Ф. Основы психотерапии. – К.: Ника-Центр, 2001. – 320с.
 3. Вайсе Дж. Как работает психотерапия: Процесс и техника. – М.: Класс, 1998. - 240 с. Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии. – М.: Академический проект, Екатеренбупг: деловая книга, 1999. – 416 с.
 4. Психотерапевтическая энциклопедияю. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 1999 – 752 с.
 5. Психотерапия: Учебник для вузов. / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. - СПб.: Питер, 2003. – 472 с.
 6. Сосланд А. Фундаментальная структура психотерапевтического метода. – М.: Логос, 1999
 7. Стюарт В. Работа с образамии символами в психологическом консультировании . – М.: Класс, 1998

Контрольні питання і завдання:

1. Проаналізуйте можливості застосування технік активного рефлексивного слухання у консультатич\вному процесі.

2. Створить список запитань, які стануть допоміжними у процесі проведення психологічної консультації на етапі первинного інтерв’ю.

 

 

Лабораторні заняття № 4-5

Тема 5. ПІДГОТОВКА ТА ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОБОТИ З КЛІЄНТОМ В МЕЖАХ КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОГО ПІДХОДУ В ПСИХОТЕРАПІЇ

Мета:ознайомлення студентів із основними принципами та особливостями роботи в межах когнітивно-поведінкової терапії

Професійна спрямованість:вироблення умінь та навиків проведення обстеження та побудови формулювання в рамках КПТ

План:

 1. Базові принципи когнітивно-поведінкової психотерапії(когнітивний, поведінковий, принцип континууму,принцип «Тут і тепер», принцип інтерактивної системи, емпіричний принцип).
 2. Процес обстеження у КПТ: обстеження проблем теперішнього (опис проблеми, тригери та модифікуючі фактори, наслідки проблеми, підтримуючі процеси), обстеження минулого та розвитку проблеми (фактори схильності, провокуючі фактори, модифікуючі фактори).
 3. Побудова формулювання у КПТ(опис поточної проблеми, оцінка причин виникнення цих проблем, аналіз підтримуючих циклів).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...