Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура екзаменаційного білетуЕкзаменаційний білет включає три види завдань.

I. Тестове завдання (максимальна кількість балів 20).

II. Теоретичне питання (максимальна кількість балів 30).

III. Професійно-орієнтоване завдання: звіти за лабораторні заняття (максимальна кількість балів – 50).

питання до Екзамену

1. 1. Психологічна консультація і психотерапія як окремі форми психологічної допомоги.

2. Мета, завдання, цілі і види консультування і терапії в індивідуальній праці.

3. Психотерапевтичний процес і його етапи.

4. Основні теоретичні парадигми в сучасній психотерапевтичній практиці. Коротка характеристика психодинамічного, бехавіорально-когнітивниого, гуманістично-екзистенціального та системного напрямку.

5. Основні види помилок в психотерапії.

6. Найчастіші їх причини.

7. Виявлення і виправлення терапевтичних помилок.

8. Можливості і способи їх уникнення. Супервізія, ко-терапія, відеозапис, курс власної терапії.

9. Тупик в психотерапії і вихід з нього.

10. Рівні психологічної допомоги.

11. Поняття про психотерапевтичне консультування.

12. Індивідуально-орієнтоване консультування як вид психологічної допомоги.

13. Етапи консультативного процесу.

14. Спілкування консультанта і клієнта в межах консультативної бесіди.

15. Принципи консультування.

16. Професійні установки і особистісні якості консультанта.

38. Аналіз консультативного запиту.

39. Первинне інтерв’ю, його зміст та структура.

40. Технологія первинного інтерв’ю.

41. Використання вимірювань у КПТ.

42. Метод Сократівських запитань.

43. Когнітивні техніки.

44. Поведінкові експерименти.

45. Тілесні техніки.

46. Базові принципи когнітивно-поведінкової психотерапії(когнітивний, поведінковий, принцип континууму,принцип «Тут і тепер», принцип інтерактивної системи, емпіричний принцип ).

47. Процес обстеження у КПТ: обстеження проблем теперішнього (опис проблеми, тригери та модифікуючі фактори, наслідки проблеми, підтримуючі процеси), обстеження минулого та розвитку проблеми (фактори схильності, провокуючі фактори, модифікуючі фактори).

48. Побудова формулювання у КПТ(опис поточної проблеми, оцінка причин виникнення цих проблем, аналіз підтримуючих циклів).

49. Техніки активного рефлексивного слухання (модель позитивної психотерапії) (уточнення, перефразування, узагальнення/резюмування, підтримування, відображення почуттів, емоцій та смислів).

50. Емоційна взаємодія у консультативному процесі (відображення почуттів, саморозкриття, схвалення, підтримка, заспокоєння, безоціночне прийняття, безпосередні реакції, парадоксальні реакції, гумор тощо).

51. Інтерпретаційні техніки в психологічному консультуванні (мовчання, повтор, перефразування, інтерпретація, переконання, рекомендація тощо).52. Специфічні і неспецифічні лікувальні чинники терапевтичної взаємодії.

53. Динаміка відносин клієнт-терапевт (трансферні реакції: перенесення / контрперенесення)

54. Явище опору перед зміною (опір/контропір) у різних психотерапевтичних школах.

55. Вплив терапії на емоційну, когнітивну та поведінкову сферу функціонування. Поняття про катарзис, експресію «Я»; інсайт, познавчі схеми; процедури научіння, суспільного навчання.

56. Фактори впливу на ефективність терапевтичного процесу: клієнт (характерологічні особливості, очікування, характер проблеми, готовність до змін); психолог (особистісні характеристики, кваліфікація/професійність, досвід роботи, очікування від терапії); терапевтичний напрям та психотерапевтичні методи.

57. Домашні завдання та їх значення для психотерапевтичного процесу. Види домашніх завдань у терапії.

58. Основні вимоги до формулювання домашніх завдань.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...