Главная Обратная связь

Дисциплины:


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПМР ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Вид завдання Оцінка Вимоги до знань та умінь студентів
Тестове 1 бал Правильна відповідь на тестове завдання.
0 балів Неправильна відповідь на тестове завдання.
Максимальна кількість балів 20 балів  
Теоретичне 0-9 балів Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними помилками та прогалинами; судження необґрунтовані; недостатньо проявляється самостійність мислення. Відповідь містить стилістичні та граматичні помилки.
10-16 балів Свідоме відтворення матеріалу з незначними помилками; дещо порушено логічність та послідовність викладу; недостатньо проявляється самостійність мислення. Відповідь стилістично правильна, містить незначні граматичні помилки.
17-23 бали Свідоме і повне відтворення матеріалу з деякими неточностями у другорядному матеріалі; виклад матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено послідовність викладу. Відповідь стилістично та граматично правильна.
24-30 балів Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний, переконливий. Відповідь містить власні приклади,що свідчить про творче застосування матеріалу. Відповідь стилістично та граматично правильна.
Максимальна кількість балів 30 балів  
Професійно-орієнтоване 50-46 балів – Правильно визначено та розкрито практичну спрямованість завдання. – Визначено навчальну дисципліну та тему (або завдання практики), в межах якої виконувались аналогічні або близькі за змістом завдання. – Звернення представлене у вигляді консультативної проблеми, виробничого завдання, тренінгового запиту, тощо. – Сформульовані припущення щодо причин виникнення проблеми. – Достатня кількість, різнорідність джерел, їх відповідність проблемі; правильність бібліотечних реквізитів. – Обґрунтована потреба у консультації фахівця. Визначено фахівців, до яких можна звернутися за консультацією. – Складено перелік питань для консультації. – Багаторівневість та деталізація плану. Відповідність методів задачам, що стоять перед психологом на кожному з етапів. Перелік необхідних матеріалів. – Виділено проблемні моменти, які можуть виникнути при виконанні завдання. Проаналізовано їх можливі причини. – Продумано можливості уникнення проблемних моментів, запропоновано варіанти дій у кожній з ситуацій. – Реалістичність змодельованої ситуації. – Демонстрація використання обов’язкових методик (процедур, технік), передбачених у професійно-орієнтованому завданні. – Демонстрація використання додаткових методик (процедур, технік). – Правильність та обґрунтованість висновків. – Реалістичність змодельованої ситуації.
  45-38 бали – Правильно визначено та розкрито практичну спрямованість завдання. – Визначено навчальну дисципліну та тему (або завдання практики), в межах якої виконувались аналогічні або близькі за змістом завдання. – Звернення представлене у вигляді консультативної проблеми тощо. – Достатня кількість, різнорідність джерел, їх відповідність проблемі; правильність бібліотечних реквізитів. – Обґрунтована потреба у консультації фахівця. Визначено фахівців, до яких можна звернутися за консультацією. – Багаторівневість та деталізація плану. Відповідність методів задачам, що стоять перед психологом на кожному з етапів. Перелік необхідних матеріалів. – Виділено проблемні моменти, які можуть виникнути при виконанні завдання. – Продумано можливості уникнення проблемних моментів, запропоновано варіанти дій у кожній з ситуацій. – Демонстрація використання обов’язкових методик (процедур, технік), передбачених у професійно-орієнтованому завданні. – Демонстрація використання додаткових методик (процедур, технік). – Правильність та обґрунтованість висновків.
30-37 балів – Правильно визначено та розкрито практичну спрямованість завдання. – Визначено навчальну дисципліну та тему (або завдання практики), в межах якої виконувались аналогічні або близькі за змістом завдання. – Звернення представлене у вигляді консультативної проблеми тощо. – Достатня кількість, різнорідність джерел, їх відповідність проблемі. – Обґрунтована потреба у консультації фахівця. Визначено фахівців, до яких можна звернутися за консультацією. – Багаторівневість та деталізація плану. Відповідність методів задачам, що стоять перед психологом на кожному з етапів. – Виділено проблемні моменти, які можуть виникнути при виконанні завдання. – Продумано можливості уникнення проблемних моментів, запропоновано варіанти дій у кожній з ситуацій. – Демонстрація використання обов’язкових методик (процедур, технік), передбачених у професійно-орієнтованому завданні. – Демонстрація використання додаткових методик (процедур, технік).
0-29 балів – Правильно визначено та розкрито практичну спрямованість завдання. – Визначено навчальну дисципліну та тему (або завдання практики), в межах якої виконувались аналогічні або близькі за змістом завдання. – Звернення представлене у вигляді консультативної проблеми тощо. – Достатня кількість, різнорідність джерел, їх відповідність проблемі. – Багаторівневість та деталізація плану. Відповідність методів задачам, що стоять перед психологом на кожному з етапів. – Виділено проблемні моменти, які можуть виникнути при виконанні завдання. – Продумано можливості уникнення проблемних моментів, запропоновано варіанти дій у кожній з ситуацій. – Демонстрація використання обов’язкових методик (процедур, технік), передбачених у професійно-орієнтованому завданні.
Максимальна кількість балів 50 балів  
Всього 100 балів  

ЗМІСТ

Мета та завдання навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Рекомендації до організації самостійної роботи
Модуль 1. Теоретичні основи індивідуального консультування та терапії
Модуль 2.Практичні аспекти перебігу консультаційного та терапевтичного процесів
Вимоги до екзамену
Критерії оцінювання
sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...