Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4.1. Означення електронної таблиціПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА"

Розділ 1. Архітектоніка та технологія

Тема 1.1. Основні поняття і функції ПЕОМ

Огляд сучасних ПЕОМ. Основне призначення, структура і програмне забезпечення ПЕОМ. Поняття і функції процесора, пам'яті, пристроїв введення - виведення інформації. Робота із зовнішніми пристроями ПЕОМ: клавіатурою, монітором, принтером, “мишкою”, дисковими накопичувачами.

Тема 1.2. Мережі ПЕОМ

Принципи та поняття архітектоніки мереж. Поняття протоколу. Модель “клієнт - сервер”. З'єднування комп'ютерів у мережу. Спільне використання ресурсів: доступ до каталогів, файлів, принтерів, приєднання до сітьового принтера.

Сітьовий протокол INTERNET. Користування електронною по­штою. Доступ до інших комп'ютерів.

Доцільність використання комп'ютерної техніки та програмних засобів для розв'язання завдань економіки та управління.

Розділ 2. Операційна система WINDOWS

Зміст робочого столу і головного меню WINDOWS. Робота з меню та діалоговими вікнами. Технологія роботи з папками: перегляд змісту папок, поновлення змісту вікна папки; дослідження властивості папок і файлів; створення нових папок; переміщення, копіювання, та перейменування папок, файлів і ярликів. Атрибути папок, файлів і ярликів. Робота з папками та файлами за допомогою провідника (WINDOWS Explorer). Команда пошуку папок і файлів. Папка “Принтер”: установка, конфігурування, робота. Буфер обміну та OLE.

Розділ 3. Системи обробки тексту

Тема 3.1 Основні можливості текстового редактора MS WORD

Виклик редактора для роботи. Елементи вікна Word (рядок головного меню, панелі інструментів, лінійки, статусний рядок). Використання шрифтів різного типу, стилю та розміру. “Вбудовані” мови: українська, російська, англійська. Збереження, пошук і завантаження тексту.

Тема 3.2 Форматування документа

Стиль абзацу. Операції з абзацами та фрагментами тексту, розбиття тексту на колонки, розміщення виносок. Робота з кількома текстами одночасно. Шаблон документа. Використання “майстра” та “шаблона” для створення доку­мента. Встанов­лення параметрів сторінки. Створення таблиць, розміщення тексту і графіків. Виведення тексту на пристрій для друку.

Тема 3.3 Додавання в текст об’єктів

Вмонтовані об’єкти. Додавання до тексту графічних зображень, формул Оформлення математичного тексту. Екран редактора формул. Математичні символи. Введення формул, їх форматування та корегування. Зміна розмірів шрифту.

Тема 3.4. Додаткові можливості редактора

Автоматизація створення та використання стилів та шаблонів. Робота зі словником. Контроль правопису. Вибір опцій. Шрифти та спеціальні символи. Створення та редагування WEB-сторінки.Оформлення вітальної адреси. Оформлення текстового документа з ілюстраціями. Запрошувальний лист. Розробка фірмового бланка. Оформлення візитної картки. Ділова кореспонденція. Адресні етикетки, поштові конверти.

Розділ 4. Системи табличної обробки даних

Тема 4.1. Означення електронної таблиці

Стислий огляд сучасних пакетів табличної обробки даних, місце MS EXCEL серед інших розповсюджених табличних процесорів. MS EXCEL - універсальна система обробки електронних таблиць.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...