Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС«РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЮ»

1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

 

1.1. Розвиток практичних навиків, обмін досвідом та підвищення рівня підготовки студентів щодо формування фірмового стилю організацій, підприємств, товарів на ринку.

1.2. Розробка елементів зовнішньої ідентифікації із дотриманням правил корпоративної ідентичності з метою кращого запам’ятовування споживачами в умовах конкуренції.

1.3. Пошук та популяризація творчих досягнень студентської молоді у галузі розробки фірмового стилю.

1.4. Оволодіння прийомами створення візуальної і змістової єдності організації або товару за допомогою кольорових, графічних, словесних, типографічних, дизайнерських констант.

1.5. Зміцнення та розвиток взаємовигідних стосунків між представниками навчальних закладів, студентами і практиками в сфері маркетингу.

1.6. Пошук нових шляхів реалізації творчого, креативного потенціалу студентів через розробку корпоративного стилю.

1.6. Відбір кращих робіт та представлення їх на ХІ Українському Студентському фестивалі реклами (КНТЕУ, м. Київ).

 

 

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. У Конкурсі мають право брати участь громадяни України (окремі автори і групи авторів), а також громадяни інших країн у віці від 15 років, які надали матеріали та документи відповідно до умов Конкурсу.

2.2. Кількість авторів на 1 роботу не повинна перевищувати 4 осіб.

2.3. Кількість робіт, поданих авторами на конкурс не обмежена.

2.4. До кожної конкурсної роботи має бути додана Заявка на участь у Конкурсі за формою згідно Додатку. Заявка на участь у Конкурсі є підставою для включення заявника до списку конкурсантів.

2.5. Участь у Конкурсі здійснюється на безоплатній основі.

2.6. Конкурс проводиться у одній номінації – розробка фірмового стилю.

 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

3.1. Роботи надсилаються електронною поштою до 24 листопада включно із заповненою заявкою участника/ків.

3.2. Роботи повинні бути підготовлені в програмі Power Point або редакторі Prezi у вигляді презентації.

3.3. Презентація повинна містити 10-15 слайдів. Регламент виступу 5-7 хвилин.

3.4. Презентація повинна починатися із заставочного слайду, що містить назву конкурсу, назву конкурсної роботи, ПІБ розробника/ків і керівника згідно прикладу 1.

 

Приклад 1

СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС ХТЕІ КНТЕУ

«РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЮ»

 

 

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ РЕСТОРАНУ «Jacqueline»

    Виконав:
студент Харківського торговельно-
економічного інституту КНТЕУ
спеціальності маркетинг, гр. МР-15
Іванов Іван Іванович
Керівник: доц. к.е.н. Сідоров І.В.

 3.4. Розробка фірмового стилю включає розробку наступних елементів зовнішнього образу:

- товарного знаку;

- логотипу;

- фірмового гасла (слогану);

- фірмових кольорів;

- фірмової аудіо ідентифікації (голосу, звуків, рінгтонів, мелодії, музики)

- фірмових шрифтів;

- корпоративного герою (на розсуд автора);

- обличчя фірми (на розсуд автора);

-рекламно-інформаційних друкованих матеріалів: візиток, буклетів, фірмових бланків, папок, значків, сувенірної продукції (блокнотів, ручок, календарів).

 

3.5. Конкурсанти можуть здійснювати розробку фірмового стилю:

- діючої організації (підприємства, фірми, компанії) незалежно від форми власності, спеціалізації та напряму роботи;

- віртуальної (розробленої автором) організації (підприємства, фірми, компанії) незалежно від форми власності, спеціалізації та напряму роботи;

- існуючого товару або послуги;

- створеного автором товару або послуги.

 

3.6. Тематика конкурсних робіт – вільна.

 

3.7. Конкурсант при підготовці рекламних матеріалів повинен враховувати наступні особливості:

- рФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЮозпочати розробку основних складових стилю необхідно тільки після того, як сформульована загальна концепція підприємства;

- головним завданням зовнішнього вигляду виступає ідентифікація даного суб'єкта і єдність стильового рішення;

- формування основної ідеї – є ключовим у розробці фірмового стилю;

- вибір напрямку тісно пов'язаний з психологічними характеристиками споживачів, конкурентів і партнерів, а також зі специфікою сфери діяльності підприємства.

- визначення пріоритетних психологічних складових формують конкретний образно-асоціативний ряд: «фірмовий стиль, образ-асоціації»;

- додавання оригінальних сигнатур і піктограм підвищує пізнаваність і запам’ятовування фірмового стилю.

 

3.8. Конкурсні роботи не повинні містити:

- імен політичних діячів та лідерів, імен духовних вчителів і релігійних рухів, у тому числі релігійної символіки, будь-яких форм згадок політичних партій, політичних гасел, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст;

- зображень: інтимних сцен, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин;

- текстів, сцен, звукових ефектів, які вказують на відчуття і переживання страху, стресу або агонії; інформації в будь-якій формі, що принижує гідність людини.

Категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю або частково).

У разі недотримання цієї умови робота відхиляється від подальшої участі в Конкурсі.

3.9. Подання Заявки на участь у Конкурсі відповідно до цього Положення означає повну згоду конкурсанта з умовами участі, порядком організації та проведення Конкурсу.

4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Конкурс відбудеться 1 грудня 2015 року в Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ (пер. О. Яроша, 8) початок о 11.40 (ауд. 207).

4.2. З метою проведення експертизи і оцінювання конкурсних робіт та визначення переможців Конкурсу формується спеціалізована конкурсна комісія (СКК), яка складається із науково-педагогічних кадрів та практиків в області маркетингу і реклами.

4.3. За рішенням СКК до оцінювання конкурсних робіт можуть залучатися незалежні експерти, які користуються авторитетом у відповідних сферах діяльності щодо конкурсних номінацій.

4.4. Кожен член СКК оцінює конкурсну роботу за 5-бальною системою за такими критеріями:

- відповідність роботи заявленій темі;

- аргументованість і глибина розкриття змісту;

-грамотність, професіоналізм рішення, ефективність використаних методик і технологій;

-креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення) конкурсної роботи;

- точність та зрозумілість мови і стилю викладу.

4.5.Члени СКК та експерти мають доступ до інформації наданої конкурсантами.

5.6. СКК має право рішенням простої більшості голосів відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає умовам цього Положення.

4.7. Переможці визначаються на підставі проведеної членами СКК експертної оцінки представлених робіт за більшістю балів протокольним рішенням Робочої групи.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...